Paroprzepuszczalne membrany dachowe

Powszechne dostosowywanie poddaszy domów jednorodzinnych do celów użytkowych sprawia, że przykrywające je połacie dachów spadzistych wymagają ocieplenia oraz ochrony przed zawilgoceniem warstw dachowych. Oprócz zasadniczej ochrony przed opadami w postaci wierzchniego pokrycia z dachówek, gontów czy blachy, w przekroju konstrukcji dachowej umieszcza się dodatkową powłokę o specjalnych właściwościach chroniącą przed ewentualnymi przeciekami i umożliwiającą „oddychanie” warstwy ociepleniowej.

Paroprzepuszczalne membrany dachowe

Taką rolę pełnią membrany paroprzepuszczalne, nazywane tez foliami wstępnego krycia (FWK), a w wersji „light” oferowane pod nazwa wiatroizolacji i wykorzystywane w powłokach elewacyjnych. Dobór właściwego rodzaju membrany i staranne jej ułożenie ma decydujący wpływ na ochronę przed zawilgoceniem i trwałość konstrukcji dachowej.

Po co układamy folię na dachu?

Typowe wykonanie ocieplenia dachu stromego składa się na kilka czynności wykonywanych na różnych etapach robót budowlanych. W pierwszej kolejności na konstrukcji dachowej mocowana jest membrana paroprzepuszczalna nazywana również folią wstępnego krycia (FWK).

Folia ta pełni kilka istotnych funkcji: stanowi tymczasowe pokrycie dachu (do 4 miesięcy), chroni przed przeciekami z docelowego pokrycia, umożliwia odparowanie wilgoci z warstwy ociepleniowej i zapobiega wydmuchiwaniu włókien wełny przez wiatr.

Montaż wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej - innowacyjnego ekranu MPFort 2F (2 filmy). fot. Marma Polskie Folie
Montaż wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej - innowacyjnego ekranu MPFort 2F (2 filmy). fot. Marma Polskie Folie

Najistotniejszym parametrem folii paroprzepuszczalnej jest jej zdolność do odprowadzania wilgoci, przenikającej od strony wewnętrznej. Warunkiem skuteczności takiego zabezpieczenia jest zapewnienie wentylacji - przepływu powietrza nad folią paroprzepuszczalną co umożliwi odparowanie wilgoci.

W typowych konstrukcjach dachów ocieplanych układ warstw powinien więc być następujący:

  • folia paroizolacyjną
  • ocieplenie pod i między krokwiami
  • folia paroprzepuszczalna
  • kontrłaty i łaty montażowe
  • pokrycie dachowe

Przy pokryciach dachowych z gontów, dachówek bądź blach profilowanych układanych na pełnym deskowaniu zasadnicza powłoka paroprzepuszczalna powinna znaleźć się pod deskowaniem i z utworzona nad nią pustka wentylacyjna, co wymaga zamocowania poszycia na kontrłatach, a nie bezpośrednio na krokwiach.

Oczywiście skuteczne odprowadzenie wilgoci nad warstwą ocieplenia będzie możliwe jedynie w przypadku zapewnienia przepływu powietrza od okapu aż do kalenicy.

Nawiew w okapie realizowany jest najczęściej przez kratki okapowe natomiast wywiew w kalenicy zapewniają grzebienie wentylacyjne montowane pod gąsiorami lub kominki wentylacyjne przechodzące przez deskowanie.

Paroprzepuszczalne membrany dachowe

Paroprzepuszczalne membrany dachowe, układane są na każdym dachu, którego poddasze będzie ocieplane materiałem o niskim oporze dyfuzyjnym i mocowane bezpośrednio nad warstwą ocieplenia. Warto również stosować je na nieużytkowych strychach, jeśli jako pokrycia dachu zamierzamy użyć blachodachówki, dachówki ceramicznej lub cementowej - zabezpieczają wtedy przed skapywaniem wody wykraplającej się na spodzie pokrycia.

Membrany Wstepnego Krycia (MWK) DACHOWA z oferty Marma Polskie Folie
Membrany Wstepnego Krycia (MWK) DACHOWA z oferty Marma Polskie Folie

Najistotniejszym parametrem folii paroprzepuszczalnej jest jej zdolność do odprowadzania wilgoci, przenikającej od strony wewnętrznej (z poddasza). Niektórzy producenci jeszcze definiują tę zdolność, określając ilość wody, która może przeniknąć przez 1 m² folii w ciągu 24 godzin.

Dla powszechnie stosowanych folii dachowych wskaźnik ten wynosi 3000-4000 g/m² na dobę i folie takie uważane są za wysokoparoprzepuszczalne. Jednak tak podawany parametr możliwości dyfuzyjnej membrany nie w pełni odzwierciedlają rzeczywistą zdolność do odprowadzania wilgoci. Badania prowadzone są bowiem w zróżnicowanych, nieznormalizowanych warunkach, trudno więc porównywać uzyskane w ich efekcie wyniki.

Bardziej obiektywnym parametrem jest względny współczynnik paroprzepuszczalności Sd. Określa on równoważną pod względem paroprzepuszczalności grubość warstwy powietrza, stawiającej opór migracji wilgoci i wyrażoną w metrach. Dla dobrych folii wysokoparoprzepuszczalnych współczynnik Sd powinien wynosić nie więcej niż 0,05 m.

Przy doborze folii dachowej należy również uwzględnić jej wytrzymałość mechaniczną, zwłaszcza, gdy docelowe pokrycie zamierzamy wykonać dopiero w dłuższym odstępie czasu. Trzeba wówczas zastosować folię o dużej wytrzymałości na rozrywanie (powyżej 300 N dla próbki o szerokości 5 cm).

Czym różnią się membrany dachowe?

Folie wstępnego krycia produkowane są w wielu odmianach różniących się parametrami użytkowymi i zakresem zastosowania. Są wyrobami wielowarstwowymi (3-5 warstw - nośnej, paroprzepuszczalnej, ochronnej), a każda z nich odpowiada za określone własności techniczne takie jak paroprzepuszczalność, wytrzymałość na rozerwanie, odporność na promieniowanie UV, wodoszczelność.

Parametry te powinny być zamieszczone w karcie technicznej każdego wyrobu, co umożliwi porównanie różnych produktów w relacji własności - cena.

  •  odporność na promieniowanie UV podaje czas (w miesiącach) przez jaki folia może być narażona na promieniowanie słoneczne. Jest to tyle istotny, że przekroczenie gwarantowanego przez producenta okresu (np. ze względów organizacyjnych, pogody) i opóźnionym pokryciu nie zatrzymuje procesu degradacji folii, co może doprowadzić do całkowitego jej zniszczenia po kilku latach już po jej osłonięciu. Dopuszczalny nominalnie okres wstępnego pokrycia wynosi 3 - 4 miesiące, ale zawsze trzeba dążyć do maksymalnego jego skrócenia.
  • wodoszczelność pokrycia - może być podana klasa odporności na przesiąkanie określana wg normy albo również szczelność hydrostatyczna. Folie mają najczęściej klasę odporności W1 (nie przesiąkają), a szczelność może być zapewniona przy naporze słupa wody o wysokości nawet do 2 m.
  • grubość i gramatura - te dwie współzależne wartości decydują w zasadzie o wytrzymałości mechanicznej folii. Cienkie i lekkie (gramatura 80-120 g/m2) wykorzystywane są głównie jako wiatroizolacja ścian szkieletowych lub ocieplenia na ruszcie, a grubsze, na dachy mają masę powierzchniową nawet do 270 g/m2.
  • wytrzymałość folii może być podawana dla różnych obciążeń - najczęściej znajdziemy informacje o wytrzymałości na rozrywanie dla próbki o szerokości 50 mm wzdłuż i w poprzek włókien. Słabsze folie uzyskują wytrzymałość odpowiednio ok. 200-100 N/50 mm, a te o dużej wytrzymałości nawet powyżej 500 N/50mm w obu kierunkach.

Niekiedy podawana jest również wytrzymałość na rozdzieranie (na gwoździu) co jest istotne przy wyborze sposobu ich mocowania -mocne wytrzymują przy obciążeniu siłą ponad 150 N.

Przy porównywaniu własności różnych folii warto sprawdzić też - o ile są podawane - parametry uzyskiwane po tzw. sztucznym starzeniu, gdyż jest to w pewnym stopniu wyznacznikiem trwałości, a materiał ze względu jego umiejscowienie powinien wytrzymać bez istotnych zmian swoich podstawowych własności przynajmniej tyle, co osłaniające go pokrycie dachowe czy elewacja.

Coraz większa popularność zdobywają folie refleksyjne w których na powierzchni zewnętrznej standardowej folii naniesiona jest powłoka z aluminium odbijająca promieniowanie cieplne.

Folia paroizolacyjna MDM® VERSO TOP oraz MDM® VERSO REFLEX. fot. mdm®NT
Folia paroizolacyjna MDM® VERSO TOP oraz MDM® VERSO REFLEX. fot. mdm®NT

Dzięki temu pomieszczenia pod dachem nagrzewają się w mniejszym stopniu, a efekt działania będzie szczególnie odczuwalny, gdy folia kładziona jest bez deskowania bezpośrednio pod pokrycie z dachówki ceramicznej bądź cementowej czy blachodachówki.

Powłoka refleksyjna wpływa nieco na zmniejszenie paroprzepuszczalności, ale przy prawidłowym układzie pozostałych warstw nie wpłynie to niekorzystnie na trwałość dachu.

Membrany specjalne na pełne deskowania pod płaskie pokrycia dachowe

Montowane są jako dodatkowa ochrona deskowania przed trwałym zawilgoceniem bądź korozją spodniej strony metalowych, płaskich pokryć dachowych.

Płaskie pokrycia dachowe z blachy stalowej czy miedzianej montowane są na pełnym deskowaniu i wymagają ułożenia ich na folii drenażowej, dzięki której możliwe będzie odprowadzenie skroplin zbierających się pod pokryciem i jednocześnie osuszanie deskowania.

Układanie membrany /DELTA®-FOXX PLUS na pełnym deskowaniu. fot. Dorken Delta Folie
Układanie membrany /DELTA®-FOXX PLUS na pełnym deskowaniu. fot. Dorken Delta Folie

Folia taka składa się z warstw paroprzepuszczalnych oraz zewnętrznej warstwy w postaci „wełny” zapewniającej dystans i swobodny przepływ wody.

Odpowiednią membraną dachową położoną na deskowaniu możemy też zastąpić tradycyjną papę kładzioną pod gonty bitumiczne lub pokrycia mocowane na łatach. Zaletą takiego rozwiązania będzie mniejszy ciężar podkładu pod gont, a przy pokryciach dachówką umożliwienie odparowania wilgoci z desek - folia ma własności paroprzepuszczalne zapewniając jednocześnie wodoszczelność pokrycia.

autor: Cezary Jankowski

opracowanie: Aleksander Rembisz

zdjęcia: Dorken Delta Folie, Marma Polskie Folie, mdm®NT

 

Komentarze

Gość Andrzej Wilhelmi.

09 Gru 2021, 22:37

Szkoda, że autor nic nie wspomniał o wadach tego materiału, który staje się najsłabszym elementem dachu. Żywotność folii nijak się ma do żywotności dachówki i nie powinna być stosowana pod to pokrycie. Warto też napisać co autor ma na myśli operując słowem "wilgoć"? Folie ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT