Rodzaje podjazdów garażowych i koszty ich wykonania

2500, 4000, a może ponad 5000 zł? Od tego, jaki budżet przeznaczymy na wykonanie podjazdu do garażu, w dużej mierze zależy efekt, jaki uzyskamy.

Rodzaje podjazdów garażowych i koszty ich wykonania

Wybór podjazdu garażowego 

Utwardzony podjazd do garażu jest potrzebny po to, aby komfortowo pokonać drogę od wjazdu na posesję do miejsca postojowego. Najważniejsze, aby trakt ten był wytrzymały – gwarantuje to, że przeniesie obciążenia, powodowane przez samochód.

Wytrzymałość podjazdu zależy od dwóch czynników: materiału, jaki wybierzemy na nawierzchnię oraz prawidłowości prowadzenia prac budowlanych.

W niniejszym artykule prezentujemy kilka opcji – z wykorzystaniem kruszywa, kostki betonowej, betonu, paneli PVC i płyt ażurowych.

Wszystkie technologie są z powodzeniem stosowane od lat i dobrze znane ekipom wykonawczym. Tym, co je różni, są nakłady finansowe i pracy, jakie będziemy musieli ponieść. Poniżej znajdują się warianty uszeregowane wg kosztów – przy założeniu, że podjazd ma powierzchnię ok. 50 m².

Podjazd garażowy do 2500 zł

Najbardziej budżetową opcją jest wykonanie podjazdu z kruszywa. Ta technologia nie jest zbyt skomplikowana i pracochłonna. Trakt z kruszywa będzie w miarę trwały, choć podczas długotrwałych opadów i roztopów może rozmiękać. Ponadto trzeba się liczyć z koniecznością regularnego uzupełniania kruszywa. Innym problemem jest to, że kruszywo zarasta roślinnością, dlatego trzeba ją systematycznie usuwać.

Prace zaczyna się od wytyczenia przebiegu podjazdu (o jego wielkości i kształcie piszemy w ramce „Planowanie otoczenia domu”). Kolejnym krokiem jest usunięcie humusu i wyłożenie na dnie wykopu geowłókniny, która pozwoli oddzielić podbudowę od gruntu rodzimego. Następnie wysypujemy ok. 20 cm warstwę tłucznia lub grubo mielonego gruzu, a na nią 10 cm warstwę z grubego żwiru bądź tłucznia. Ostatnim elementem jest ok. 5 cm warstwa z miału kamiennego bądź żwiru dekoracyjnego.

Tworząc kolejne warstwy, trzeba pamiętać o ich dokładnym ubijaniu wibratorem powierzchniowym. Od jakości wykonania podbudowy w dużej mierze zależy bowiem trwałość podjazdu.

W tym przypadku odpowiednio zagęszczoną i wytrzymałą nawierzchnię uzyskamy dzięki zastosowaniu materiałów o różnym uziarnieniu – im wyżej, tym drobniejszy.

Na tytułowy koszt wykonania podjazdu (bez robocizny, która różni się w zależności od regionu kraju; często jest też wliczona do kosztów zagospodarowania całej posesji) składają się:

 • geowłóknina (rolka o wymiarach 1,5 × 50 m) – ok. 200 zł;
 • tłuczeń (20 t, 60–70 zł/t) – 1200–1400 zł;
 • żwir (15 t, ok. 60 zł/t) – 900 zł.
  Razem: 2300 –2500 zł.
Funkcje geowłókniny
Zadaniem geowłókniny jest oddzielenie podbudowy od gruntu rodzimego. GRILTEX
 
 
Sposób wykonania podjazdu z kruszywa.
Sposób wykonania podjazdu z kruszywa.

Planowanie otoczenia domu

Podjazd do garażu jest ważnym, ale nie jedynym elementem otoczenia domu. Dlatego planując go, warto zadbać, aby dobrze komponował się nie tylko z traktami pieszymi przebiegającymi przez posesję, ale także z ogrodem, który często – w zależności od wielkości posesji – stanowi dominantę.

Jeżeli dysponujemy środkami, powinniśmy rozważyć zlecenie zaplanowania otoczenia domu architektowi krajobrazu. Koszt takiej usługi to 1000–2000 zł (teren o powierzchni do 1000 m²). Można też skorzystać z bezpłatnych programów do aranżacji posesji, które udostępniają producenci nawierzchni ogrodowych przy zakupie materiałów.

Przy planowania podjazdu najważniejsze jest określenie jego wielkości. Jak wspomniano, nie powinien on zdominować otoczenia budynku. Wszak niezaprzeczalnym atutem własnego domu jest możliwość obcowania z naturą. Wybetonowana czy w większości pokryta kostką posesja jest tego zaprzeczeniem. Podjazd nie może być również za mały, bo utrudniałoby to manewrowanie po nim samochodem. Przyjmuje się, że minimalna szerokość podjazdu to 3, a długość 6 m.

Planując kształt traktu wiodącego do garażu, trzeba mieć na uwadze dwie kwestie. Im jest on prostszy, tym tańszy w wykonaniu. Dotyczy to szczególnie nawierzchni z kostki, paneli i płyt ażurowych – ułożenie z nich łuków i zaokrągleń pochłonie więcej pracy i będzie się wiązało ze zużyciem większej ilości materiałów. Z drugiej  strony podjazd o nieregularnych kształtach stanowi urozmaicenie otoczenia domu. Decyzja należy więc do inwestora.

Jeżeli chodzi o kolorystykę nawierzchni – obecnie nie jesteśmy już skazani na szare nawierzchnie w otoczeniu domu. Kostka betonowa czy rozmaite płyty dostępne są w wielu kolorach. W tym przypadku trzeba jednak działać z wyczuciem. Nawierzchnia powinna bowiem korespondować z elewacją budynku. Poza tym zbyt pstrokate barwy nie będą wyglądały elegancko.

Podjazd do garażu powinien komponować się z elewacją, roślinnością
Podjazd do garażu jest ważnym, ale nie jedynym elementem w otoczeniu domu. Ważne, by dobrze komponował się z traktami pieszymi, roślinnością i elewacją budynku. IBF, LAFARGE

Podjazd garażowy za ok. 4200 zł

To orientacyjna cena wykonania podjazdu z najbardziej rozpowszechnionego obecnie materiału, czyli kostki betonowej. Budulec ten stosowany jest nie tylko na podjazdach, ale także tarasach czy traktach pieszych. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim przystępnej cenie i trwałości.

Drugim atutem jest dostępność kostki w rozmaitej kolorystyce i wzornictwie. Zróżnicowaną nawierzchnię można też uzyskać mieszając różne wzory i kolory. Dzięki bogatej ofercie producentów, materiał ten można z łatwością dopasować do każdego stylu architektonicznego domu.

Uwaga! Drobną kostkę najlepiej układać na mniejszych powierzchniach. Większe elementy lepiej prezentują się na rozleglejszych płaszczyznach.

Kostka na podjazd dla samochodów osobowych powinna mieć chropowatą, antypoślizgową powierzchnię. Minimalna grubość elementów to 6 cm. Gdy na posesję będą wjeżdżały pojazdy o wadze przekraczającej 3,5 t, trzeba zakupić grubszy materiał.

Choć nawierzchnie z kostki wykonywane są od lat, powszechnym zjawiskiem jest niestaranne prowadzenie tego typu prac. A dokładnie niewłaściwe zagęszczanie kolejnych warstw podbudowy, czego efektem są zapadnięcia nawierzchni i zastoiny wody opadowej. Dlatego na ten element trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas budowy.

Prace zaczyna się od wytyczenia wykopu, usunięcia humusu i ułożeniu geowłókniny. Na tak przygotowanej powierzchni usypuje się warstwę tłucznia o grubości ok. 30 cm. Po bokach wykopu należy osadzić krawężniki. Po zagęszczeniu tłucznia, tworzy się ok. 5 cm warstwę piasku.

Kolejnym etapem – po wyrównaniu podłoża – jest już układanie kostki. Elementy te dobija się do siebie za pomocą gumowego młotka. Przylegająca do siebie kostka będzie bardziej stabilna. Podczas prac trzeba co pewien czas kontrolować poziom nawierzchni używając poziomnicy. Ostatnim krokiem jest wypełnienie piaskiem szczelin pomiędzy elementami.

Na kosztorys wykonania tego typu podjazdu składają się:

 • geowłóknina (rolka o wymiarach 1,5 × 50 m) – ok. 200 zł;
 • tłuczeń (ok. 30 t, 60–70 zł/t) – 1800–2100 zł;
 • piasek (ok. 5 t, 30 zł/t) – 150 zł;
 • kostka betonowa (50 m², 35–40 zł/m²) – 1750–2000 zł.
  Razem: 3900–4450 zł.
Na podjazd dla samochodów osobowych najlepsza jest kostka chropowata, antypoślizgowa
Na podjazd dla samochodów osobowych należy wybierać kostkę o chropowatej, antypoślizgowej powierzchni. Minimalna grubość elementów to 6 cm. BRUK-BET
 
 
Schemat budowy podjazdu z kostki betonowej.
Schemat budowy podjazdu z kostki betonowej.
 
 
Kostka wokół domu jest popularna, bo jest trwała i tania
Duża popularność kostki w otoczeniu domu wynika przede wszystkim z przystępnej ceny tego materiału, trwałości i niezbyt skomplikowanej technologii układania.
POZBRUK
 
 
Wzory układane z kostki brukowej
Nawierzchnia z kostki nie musi wyglądać banalnie – z tego materiału można tworzyć również ciekawe wzory. BUSZREM

Podjazd garażowy za ok. 4300 zł

Zbliżonym cenowo wariantem jest podjazd w formie wylewki z betonu. Kiedyś rozwiązanie takie było bardzo rozpowszechnione, ostatnio traci na popularności na rzecz kostki. Wciąż jednak są inwestorzy zainteresowani tą metodą, której zaletą jest przystępna cena.

Roboty są nieco bardziej skomplikowane, niż w przypadku kostki. Po usunięciu humusu, w wykopie o głębokości 30–35 cm układa się geowłókninę, a następnie montuje szalunek z desek.

Jak w przypadku każdej nawierzchni z betonu, niezbędne są dylatacje. Aby je wykonać, podjazd dzieli się na mniejsze pola, ustawiając listwy dylatacyjne co ok. 2,5 m.

Następnie usypuje się ok. 15 cm warstwę tłucznia bądź gruzu. Aby wypełnić wolne przestrzenie w kruszywie, na powierzchnię wylewa się rzadki beton. Musi on utworzyć na podbudowie ok. 5 cm warstwę. Po jej stwardnieniu wylewa się kolejną, 10 cm warstwę betonu klasy C16/20.

W celu zwiększenia wytrzymałości podjazdu, w betonie powinno się zatopić siatkę zbrojeniową. Po mechanicznym zagęszczeniu betonu, jego nadmiar usuwa się za pomocą deski, którą przesuwa się po listwach szalunkowych. Po trzech godzinach od ułożenia można przystąpić do zacierania i wygładzania powierzchni.

Tak przygotowaną nawierzchnię trzeba pielęgnować – przez kilka dni chronić przed wysychaniem, przykrywając folią i polewać wodą. Podjazd osiąga wytrzymałość po dwóch tygodniach.

Kosztorys podjazdu w formie wylewki z betonu obejmuje:

 • geowłókninę (rolka o wymiarach 1,5 × 50 m) – ok. 200 zł;
 • tłuczeń (ok. 15 t, 60–70 zł/t) – 900–1050 zł;
 • rzadki beton (5 m³, 200–250 zł/m³) – 1200 zł;
 • siatkę zbrojeniową – ok. 400 zł;
 • beton klasy C16/20 (5 m³, 250–300 zł/m³) – 1500 zł.
  Razem: 4200–4350 zł.
Układ warstw na podjeździe w formie wylewki z betonu.
Układ warstw na podjeździe w formie wylewki z betonu.

Podjazd garażowy do 4900 zł

Kolejna propozycja – panele z PVC wypełnione kruszywem lub obsiane trawą – skierowana jest do zwolenników bardziej naturalnych rozwiązań. Panele są bardzo trwałe, znoszą duże obciążenia i są odporne na działanie czynników atmosferycznych. Dzięki wypełnieniu, podjazd wygląda bardziej naturalnie niż trakt z betonu. Panele można układać bezpośrednio na zagęszczonym gruncie, ale lepiej wykonać podbudowę.

Początek prac wygląda podobnie jak w poprzednim wariancie. Pierwszym krokiem jest wytyczenie podjazdu i wykonanie wykopu o głębokości 30–40 cm. Następnie układa się geowłókninę, a na niej tworzy warstwę nośną o grubości ok. 25 cm z grubego żwiru lub tłucznia. Na niej rozkłada się kolejną geowłókninę, która zapobiega mieszaniu się warstw konstrukcyjnych.

W przypadku, gdy panele planujemy wypełnić trawą, kolejnym krokiem jest utworzenie warstwy podkładowej z mieszanki piasku i kompostu. Następnie układamy panele, łącząc je na zaczepy. Kratki w panelach wypełnia się żyzną ziemią, na której wysiewa się nasiona traw i przysypuje je cienką warstwą piasku.

Takie podłoże wymaga przez pierwsze tygodnie regularnego zwilżania. Należy też unikać chodzenia po świeżo obsianej trawie.

W wariancie z kruszywem, na geowłókninie usypujemy ok. 5 cm warstwę z piasku, na której układamy panele. Ostatnim krokiem jest wypełnienie kratek kruszywem.

Koszty wykonania tego typu traktu są następujące:

 • żwir (ok. 25 t, ok. 60 zł/t) – 1500 zł;
 • geowłóknina (dwie rolki o wymiarach 1,5 × 50 m) – ok. 400 zł;
 • piasek (ok. 5 t, 30 zł/t) – 150 zł;
 • panele (200 szt. elementów o wym. 50 × 50 cm, 10 zł/szt.) – 2000 zł;
 • żwir dekoracyjny (ok. 5 t, 150–170 zł) – 750–850 zł.
  Razem: 4800–4900 zł.
Podjazd wykonany z paneli z PVC.
Podjazd wykonany z paneli z PVC.
 
 
Panele PVC nie odkształcają się pod wpływem czynników atmosferycznych
Panele z PVC są bardzo trwałe i nie odkształcają się pod wpływem wysokiej temperatury ani mrozu. ECOMAX

Podjazd garażowy do 5400 zł

Trawą lub kruszywem można wypełnić nie tylko panele z PVC, ale także specjalne płyty ażurowe z betonu. Mają one wiele zastosowań. W otoczeniu domu wykorzystywane są nie tylko na podjazdach, ale również jako umocnienia skarp i zbiorników wodnych. Są dość ciężkie, ale bardzo trwałe. Oferowane są w różnych kształtach i kolorach, nie tylko szarym, ale także czarnym czerwonym czy brązowym. Na podjazd dla samochodów osobowych nadają się płyty o grubości co najmniej 10 cm.

Elementy te wymagają podobnej podbudowy, jaką wykonuje się pod kostkę brukową. W wykopie układa się więc geowłókninę, a następnie usypuje tłuczeń i piasek. Różnica jest taka, że na warstwie nośnej z tłucznia często układa się drugą warstwę geowłókniny. W przypadku, gdy wypełnienie kratek będzie stanowiło nie kruszywo, a trawa, piasek najlepiej wymieszać z kompostem. Niezbędna będzie też żyzna ziemia, w której wyrośnie trawa.

Podjazd z płyt to najdroższa z proponowanych opcja (choć inwestorzy często obniżają koszty, rezygnując z podbudowy). Na kosztorys składają się:

 • geowłóknina (dwie rolki o wymiarach 1,5 × 50 m) – ok. 400 zł;
 • tłuczeń (ok. 30 t, 60–70 zł/t) – 1800–2100 zł;
 • piasek (ok. 5 t, 30 zł/t) – 150 zł;
 • płyty ażurowe (50 m², ok. 40 zł/m²) – ok. 2000 zł;
 • żwir dekoracyjny (ok. 5 t, 150–170 zł) – 750–850 zł.
  Razem: 5100–5400 zł.
Warstwy podjazdu z płyt ażurowych z betonu.

Warstwy podjazdu z płyt ażurowych z betonu.
 
 
Ażurowe płyty z betonu można wypełnić kruszywem lub obsiać trawą.
Ażurowe płyty z betonu można wypełnić kruszywem lub obsiać trawą. LIBET

NAWIERZCHNIA NA LATA 

Aby podjazd do garażu służył przez lata, trzeba dbać o nawierzchnię, którą jest wykończony. W przypadku traktu z kruszywa, niezbędne jest regularne uzupełnianie tego budulca, który jest rozjeżdżany przez koła samochodu. Podjazd wykonany z betonu musi być zamiatany. Z kolei ten wykończony trawą trzeba traktować praktyczne tak samo, jak trawnik, który wymaga podlewania i koszenia.

Warto na dłużej zatrzymać się przy pielęgnacji kostki, która obecnie króluje na podjazdach w naszym kraju. Aby zmniejszyć nasiąkliwość tego typu nawierzchni, zwiększyć jej odporność na ścieranie, a także uodpornić na powstawanie wykwitów, kostkę powinno się po ułożeniu zaimpregnować (chyba że nabyliśmy wyrób zabezpieczony fabrycznie). Dzięki temu na powierzchni powstanie niewidoczna powłoka, która uszczelni strukturę kostki, aby nie wnikały w nią zanieczyszczenia i nie powstawały trwałe plamy.

Nawierzchnia przeznaczona do impregnowania powinna być dokładnie oczyszczona z pyłu i innych zabrudzeń oraz sucha. Impregnat w postaci płynnej przeznaczony do kostki i płyt nanosi się za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Liczba warstw impregnatu zależy od chłonności podłoża i zaleceń producenta.

Z tego typu podjazdu trzeba usuwać bieżące zabrudzenia – zamiatać liście, pozbywać się chwastów – a w razie potrzeby uzupełniać ubytki fug z piasku. Raz lub dwa razy do roku zaleca się mycie nawierzchni wodą, najlepiej przy pomocy myjki ciśnieniowej z końcówką rotacyjną. Większe plamy można usuwać wodą z płynem do naczyń. Użycie specjalistycznych preparatów warto poprzedzić wykonaniem próby na niewielkim fragmencie. Pozwoli to ustalić, czy kostka nie zmienia barwy w kontakcie z danym specyfikiem.

Prace porządkowe na podjeździe do garażu
Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym na podjeździe do garażu jest regularne usuwanie liści i innych nieczystości. POLBRUK
 

Autor: Norbert Skupiński
Fot. otwierająca: LIBET
Film: geoSYSTEM

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE