GRUNT-TYNK – naprawa powierzchni tynku cementowo-wapiennego

Zobacz film - GRUNT-TYNK – naprawa powierzchni tynku cementowo-wapiennego.

Warto wiedzieć i pamiętać o tym produkcie, który działa cuda:

  • wypełnia,
  • silnie kryje i mostkuje mikropęknięcia struktury podłoża,
  • likwidując nieestetyczne i utrudniające wykonanie warstw wykończeniowych spękania,
  • bez kucia, kurzu i śladów ingerencji w strukturę tynków.

Film: Dolina Nidy

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT