Wilo-HiDrainlift & Wilo-HiSewlift - Najnowsza generacja pomporozdrabniaczy do zbierania oraz odprowadzania wody brudnej i ścieków.

Najnowsza generacja pomporozdrabniaczy przeznaczonych do zbierania oraz odprowadzania wody brudnej i ścieków, podzieloną na dwa typoszeregi względem aplikacji, w których mogą być one stosowane.

Wilo-HiDrainlift & Wilo-HiSewlift - Najnowsza generacja pomporozdrabniaczy do zbierania oraz odprowadzania wody brudnej i ścieków.

Korzyści, jakie otrzymuje użytkownik końcowy, stosujący pomporozdrabniacze Wilo, to wykonanie w dowolnym miejscu nowych pomieszczeń, bez brudnych i kosztownych prac remontowych oraz wygodniejsze życie i większa wartość domu poprzez dodanie pomieszczeń, takich jak WC, łazienka, pralnia czy aneks kuchenny.

Darmowa 2-letnia opieka autoryzowanego serwisu w domu Klienta gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania urządzenia. 2 lata gwarancji zapewnia każdy dostawca markowych produktów. Wilo oferuje więcej! Opiekę autoryzowanego serwisu przez 2 lata bez dodatkowych kosztów!

 • Jeśli pomporozdrabniacz Wilo popsuje się z winy niewłaściwego użytkowania(zostanie zapchany i wymagać będzie wyczyszczenia) w okresie 2 lat od daty zakupu, użytkownik ma prawo do jednego w roku wezwania autoryzowanego serwisu Wilo. Do 48 h od momentu zgłoszenia w formularzu serwisowym na stronie www.wilo.pl/serwis dokonane zostaną niezbędne czynności, które przywrócą urządzeniu pełną sprawność.
 • Jeśli użytkownikowi zależy na poprawnej konserwacji urządzenia, autoryzowany serwis Wilo dokona jeden raz w roku przeglądu pomporozdrabniacza w okresie 2 lat od daty zakupu.Koszty dojazdu do domu Klienta w ramach pakietu "Darmowa 2-letnia opieka autoryzowanego serwisu w domu Klienta" pokrywa Wilo Polska. W przypadku zainteresowania objęciem opieką autoryzowanego serwisu Wilo po okresie 2 lat istnieje możliwość wykupienia dodatkowo:

- rocznego pakietu w cenie 40 zł brutto za każde urządzenie,

- trzyletniego pakietu w cenie 100 zł brutto za każde urządzenie.

Cena pakietu zawiera także koszt dojazdu do Klienta w terminie 48 od zgłoszenia usterki.

Uwaga! Oferta ta jest skierowana jedynie do Klientów indywidualnych.

Komfort użytkowania pomporozdrabniaczy Wilo uzyskano dzięki:

 • hermetycznej budowie gwarantującej cichą pracę;
 • zintegrowanemu filtrowi z węglem aktywnym zapewniającym zabezpieczenie przed uwalnianiem się nieprzyjemnych zapachów;
 • estetycznemu wyglądowi, który zapewnia kompaktowa budowa tych urządzeń oraz 3 wersje wykonania, które pozwalają na montaż urządzenia bezpośrednio za toaletą bądź podtynkowo. Zmniejszona pojemność zbiornika pozwala na wkomponowanie urządzenia w zabudowę łazienki oraz szybkie opróżnianie zbiornika bez konieczności stagnacji ścieków.

Korzyści instalatora

Zainstaluj urządzenie i zapomnij o nim na 2 lata w czasie trwania gwarancji. Urządzenia objęte pakietem "Darmowa 2-letnia opieka autoryzowanego serwisu w domu Klienta" zdejmują z instalatora obowiązek wykonywania nieprzyjemnych czynności serwisowych. W czasie 2 lat Klient nauczy się poprawnego użytkowania pomporozdrabniaczy, a produkt dopasuje się do miejsca użytkowania. Montaż pomporozdrabniaczy Wilo z pakietem serwisowym, który daje pewność, że użytkownik ostateczny będzie zadowolony z urządzenia, bez wątpienia będzie referencją do pozyskania kolejnych Klientów.

Jeśli do tej pory nie montowałeś urządzeń do odprowadzania wody brudnej i ścieków, to będzie to okazja do poszerzenia zakresu usług. Montaż pomporozdrabniaczy Wilo jest niezwykle prosty, jeśli przestrzega się kilku wskazówek.

Dobór modelu

Poprawny dobór modelu urządzenia do rodzaju przetłaczanego medium oraz ilości wymaganych przyłączy zapewni bezawaryjne funkcjonowanie i optymalny stosunek jakości do ceny. Pierwszy typoszereg Wilo- HiSewlift przeznaczony jest do odprowadzania ścieków sanitarnych. Te kompaktowe agregaty wyposażone są w urządzenie do rozdrabniania większych frakcji. Dzięki temu, zarówno instalacja jak i agregaty, są skutecznie chronione przed zapchaniem. Zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami (PN-EN 12050-1), przy zastosowaniu urządzeń bez rozdrabniacza, należy stosować rurę om minimalnej średnicy DN80 do odprowadzania ścieków sanitarnych zawierających fekalia. Zastosowanie pomporozdrabniacza wyposażonego w "młynek", pozwala na zmniejszenie średnicy rurociągu do DN32!

Drugim typoszeregiem nowych agregatów jest Wilo-HiDrainlift, przeznaczony do odprowadzania wody z pryszniców, umywalek, zmywarek czy pralek. Funkcjonalność oraz zalety tego urządzenia są zbliżone do opisanego powyżej agregatu Wilo-HiSewlift z tą jednak różnicą, iż urządzenie to nie jest wyposażone w „młynek”, ponieważ przeznaczone jest do przetłaczania wody zanieczyszczonej wolnej od fekaliów.

Wilo-HiSewlift dostępny jest w 3 wariantach montażowych:

 • Wilo-HiSewlift 3-15 - do montażu bezpośrednio za misą ustępową, z wykorzystaniem przyłącza tłocznego DN100 plus jedno dodatkowe przyłącze(np. prysznic lub umywalka),
 • Wilo-HiSewlift 3-35 - do montażu bezpośrednio za misą ustępową, z wykorzystaniem przyłącza tłocznego DN100 plus trzy dodatkowe przyłącza(np. prysznic, umywalka, bidet),
 • Wilo-HiSewlift 3-I35 - do montażu na ścianie (szerokość < 149 mm) we współpracy ze stelażem podtynkowym, z przyłączem dopływowym DN100 plus trzy dodatkowe przyłącza (np. prysznic,umywalka, bidet).

Wilo-HiDrainlift także występuje w 3 wariantach do podłączenia 2 lub 3 przyłączy dopływowych DN40 oraz rurociągu tłocznego DN32:

 • Wilo-HiDrainlift 3-24 - ergonomiczna budowa pozwalająca na montaż pod szafką z dwoma przyłączami DN40 oraz przyłączem tłocznym DN32,
 • Wilo-HiDrainlift 3-35 - szczelna budowa i duża odporność na gorącą wodę do 60°C (max. 5 min) z trzema przyłączami DN40 oraz przyłączem tłocznym DN32,
 • Wilo-HiDrainlift 3-37 - szczelna budowa i duża odporność na gorącą wodę do 75°C (max. 5 min) z trzema przyłączami DN40 oraz przyłączem tłocznym DN32.

Pomporozdrabniacze Wilo są urządzeniami wyjątkowo łatwymi w montażu. W pełni gotowe do podłączenia urządzenie dostarczane jest wraz z elementam montażowymi. Aby maksymalnie wykorzystać właściwości konstrukcyjne urządzenia ograniczające hałas, należy:

 • jeżeli jest to możliwe, zamontować zbiornik w taki sposób, aby nie stykał się ze ścianami pomieszczenia (wskazana odległość ok. 5 cm);
 • ustawić zbiornik na zupełnie płaskiej powierzchni, tak aby podkładki antywibracyjne jak najlepiej spełniały swoją funkcję; zbiornik przykręcamy do podłogi, a nie do ściany;
 • prawidłowo zamocować instalację odpływową do ściany, robiąc odstępy między opaskami montującymi nie większe niż 1 metr.

Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzenia na potrzeby przeglądów, konserwacji i napraw

Podłączenia urządzenia

Orurowanie pionowe powinno biec możliwie blisko urządzenia. Należy przestrzegać prowadzenia rur poziomych ze spadkiem 1-2%. Celem uniknięcia wydostawania się nieprzyjemnych zapachów należy bezwzględnie zasyfonować rurociąg tłoczny. Ciężar rurociągu nie może obciążać instalacji. Należy używać węży elastycznych, wzmocnionych oplotem bądź sztywnych przewodów rurowych. Średnica rury ssącej nie może być mniejsza niż średnica króćca urządzenia. Im mniejsza ilość kolanek, tym sprawniejszy będzie transport medium. Jeśli konieczne jest użycie kolanek, to lepiej użyć 2 kolanek 45° nałożonych na rurę wyjściową niż jednego kolanka 90°, żeby zminimalizować opory hydrauliczne. Należy uszczelnić połączenia rurowe.

Wskazówki montażowe

Przewidując możliwość opróżniania i odcinania rurociągu należy zastosować zawór odcinający oraz drenaż rury odprowadzającej, co ułatwi późniejszą konserwację. Przy odległościach tłoczenia powyżej 10 m należy stopniowo zwiększać średnicę rur poziomych i zastosować zawory napowietrzające. Poduszka powietrzna w rurociągu podłączeniowym może wywołać problemy z przepływem, a w efekcie zatkanie układu. Aby uniknąć zatkania układu, rura dopływowa powinna posiadać odpowietrzenie w najwyższym punkcie.

Łatwa konserwacja

Dla zapewnienia komfortu i ciągłości pracy należy unikać wprowadzania do toalet materiałów mogących wpłynąć na szybkie zblokowanie lub unieruchomienie pracy urządzenia, tj.:

 • ręczników papierowych (nie rozmaczają się tak łatwo jak papier toaletowy),
 • chusteczek dla dzieci,
 • tamponów i podpasek czy dużych ilości włosów.

W przypadku konieczności oczyszczenia zbiornika, łatwość dojścia do urządzenia daje możliwość wymontowania całego agregatu pompowego i proste wyczyszczenie filtra i czujnika.

źródło i zdjęcia: Wilo Polska

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT