Nowa ustawa antysmogowa - nowe szanse

Przełom w walce z zanieczyszczonym powietrzem w naszym kraju mogą stanowić rozwiązania systemowe. Pierwszym krokiem jest nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska, czyli tzw. ustawy antysmogowej, która została już podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa w nowym kształcie, daje władzom na szczeblu lokalnym narzędzie do walki z niską emisją - odtąd samorządy mogą wprowadzać ograniczenia w zakresie rodzaju i jakości spalanych paliw, a także określać parametry techniczne i parametry emisji dla kotłów, zwłaszcza opalanych paliwami stałymi.

Nowa ustawa antysmogowa - nowe szanse

Większość ludzi uważa, że zdrowie jest najważniejsze. Staramy się prowadzić zdrowy tryb życia, dbamy o profilaktykę, uważamy na to, co jemy. Nic więc dziwnego, że zwracamy również uwagę na to, czym oddychamy. Zanieczyszczenia obecne w powietrzu atmosferycznym, zwłaszcza pochodzące ze źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m, mogą być przyczyną wielu chorób układu krążeniowego, oddechowego czy odpornościowego. Na szczęście w ostatnim czasie wprowadzane są regulacje prawne i rozwiązania techniczne, które mogą znacząco wpływać na poprawę jakości powietrza.

Nowa ustawa antysmogowa - nowe szanse

Warto zauważyć, że to właśnie niska emisja jest przyczyną powstawania nienaturalnego zjawiska atmosferycznego polegającego na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku przewietrzania. Z danych Europejskiej Agencji  Środowiska wynika, że tylko same pyły (tzw. PM2,5) stanowią rokrocznie przyczynę przedwczesnych zgonów ponad 430 tysięcy Europejczyków (w tym niemal 10% to mieszkańcy Polski).

Przełom w walce z zanieczyszczonym powietrzem w naszym kraju mogą stanowić rozwiązania systemowe. Pierwszym krokiem jest nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska, czyli tzw. ustawy antysmogowej, która została już podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa w nowym kształcie, daje władzom na szczeblu lokalnym narzędzie do walki z niską emisją - odtąd samorządy mogą wprowadzać ograniczenia w zakresie rodzaju i jakości spalanych paliw, a także określać parametry techniczne i parametry emisji dla kotłów, zwłaszcza opalanych paliwami stałymi.

Do tej pory próby wprowadzenia regulacji w tym zakresie podjęto jedynie w Krakowie. Tam walka ze smogiem trwa już od kilku lat, w 2013 r. wprowadzono zakaz palenia węglem w przydomowych piecach, niemniej Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił ten zakaz, twierdząc, że nie jest on zgodny z przepisami prawa. Teraz jednak, nowa ustawa może stać się realnym narzędziem poprawy jakości powietrza.

Warto pamiętać, że sam węgiel, jako paliwo stałe podobnie jak drewno, nie jest problemem. W całym zjawisku chodzi o jakość procesu spalania. Przyczyn smogu jest wiele, ale za najpoważniejszą uznaje się niską emisję, która jest wynikiem ogrzewania domów z wykorzystaniem wątpliwej jakości węgla oraz poza sortymentowych produktów węglowych, takich jak muł i flot węglowy, śmieci - odpadów komunalnych i innych paliw stałych - drewna słabej jakości. Co najgorsze, często są one spalane w piecach i kotłach c.o. o przestarzałej konstrukcji, nie spełniających żadnych standardów emisyjnych ani efektywności energetycznej. Zmiany w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska w zakresie paragrafu 96 dają Polakom większą swobodę - nie muszą oni wymieniać całych pieców i instalacji, ani rezygnować z ogrzewania domów paliwami stałymi, zwłaszcza węglem. Mogą natomiast instalować filtry, czyli systemy ograniczające emisję pyłu i toksycznych zanieczyszczeń z nim niesionych.

Elektrofiltr jako nowoczesne rozwiązanie

Firma TECH, producent sterowników do kotłów na paliwa stałe, podjęła współpracę z ekspertami Politechniki Śląskiej, a jej efektem jest elektrofiltr - urządzenie odpylające o niewielkich gabarytach, które montuje się w układzie instalacji grzewczej. We jego wnętrzu znajduje się elektroda wytwarzająca wysokie napięcie, przy niskim, bezpiecznym natężeniu prądu, która w uproszczeniu odpycha na ścianki wszelkie pyły wytrącane ze spalin, a następnie osadza je na powierzchni elektrod zbiorczych pod wpływem siły elektrostatycznej.

Elektrofiltr charakteryzuje się prostą instalacją i nieuciążliwą obsługą. Warto pamiętać, że elektrofiltr nie znajduje zastosowania w przypadku kotłów zasypowych, jednak doskonale pasuje do kotłów z podajnikiem. Jego skuteczność, to od 50 do nawet 90 proc. wychwytywanych pyłów, nie emitowanych do środowiska. Upowszechnienie tego typu rozwiązań, może realnie pomóc skuteczniej walczyć z zanieczyszczeniami powietrza. Warto pamiętać, że elektrofiltry zyskały już dużą popularność w takich krajach jak Austria, Szwajcaria czy Niemcy.

Efektywność elektrofiltrów podkreśla dr Robert Kubica z Politechniki Śląskiej, współtwórca przełomowego rozwiązania: Skuteczność elektrofiltrów jest wysoka i nie zmienia się w szerokim przedziale rozmiarów - średnic cząstek stałych. Stąd frakcje PM10 czy PM2,5, usuwane są ze spalin z wysoką sprawnością zbliżoną do ogólnej. Co ważne, z drobnymi frakcjami niesione są zanieczyszczenia takie jak TZO (trwale zanieczyszczenia organiczne) w tym WWA m.in. BaP czy dioksyny i furany oraz metale ciężkie. Stąd ograniczenie emisji frakcji drobnych wiąże się bezpośrednio z redukcją emisji wymienionych zanieczyszczeń, wysoce niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. Należy także podkreślić, że są one bezpieczne dla właściciela instalacji grzewczej - użytkownika  obsługującego piec czy kocioł c.o.

Do tej pory elektrofiltry były wykorzystywane jedynie w przemyśle - w zakładach produkcyjnych, cementowniach, zakładach metalurgicznych czy elektrociepłowniach. Elektrofiltry dedykowane do instalacji spalania małej mocy, oferowane na krajowym rynku, pochodziły z importu. Teraz podobne, polskie urządzenia będzie można instalować w domach jedno- i wielorodzinnych oraz blokach mieszkalnych. Urządzenie oferowane przez firmę TECH posiada szereg zabezpieczeń elektronicznych warunkujących poprawne działanie oraz automatyczne wyłączanie urządzenia jeśli kocioł nie pracuje. Nowe rozwiązanie to prawdziwy przełom na rynku, który może przyczynić się do lepszej jakości powietrza.

źródło: TECH
zdjęcie: Pixabay

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT