Dofinansowania projektów poprawiających efektywność energetyczną do końca 2015 r.

Do końca 2015 roku mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze dofinansowania projektów poprawiających efektywność energetyczną. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dofinansowania w ramach programu pn.: "Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach", w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych.

Dofinansowania projektów poprawiających efektywność energetyczną do końca 2015 r.

Kredytów takich udzielają:

  • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • Idea Bank S.A.

Aktualnie banki zawarły już 9 umów kredytowych na finansowanie energooszczędnych inwestycji w MŚP. Przekazanie środków na dotacje dla pierwszego beneficjenta programu, NFOŚiGW przewiduje na czerwiec 2015 r.

Wsparciem obejmowane są inwestycje, które służą energooszczędności w działalności przedsiębiorstwa, również poprzez termomodernizację.

Dodatkowe wsparcie obok dotacji NFOŚiGW oferuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w formie pomocy technicznej na poziomie przygotowania, realizacji i weryfikacji inwestycji.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu udzielane są bezpośrednio w placówkach bankowych udzielających kredyty z dotacją oraz na stronie NFOŚiGW.

Więcej informacji o Programie Inwestycje energooszczędne w MŚP.

źródło i zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT