Smog a Dyrektywy UE

O uwzględnienie tematu smogu w Dyrektywach UE Inicjatywa Efektywna Polska zabiega razem z Buildings Performance Institute Europe, którego przedstawiciele spotkali się z europarlamentarzystami by przybliżyć im problem zanieczyszczenia powietrza.

Smog a Dyrektywy UE

Problem polskiego smogu w Parlamencie Europejskim

W Strasburgu w Parlamencie Europejskim polscy eksperci, Szymon Firląg - Buildings Performance Institute Europe, Urszula Szałkowska - ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Antoni Bielewicz - Europejska Fundacja Klimatyczna, odbyli spotkania z europarlamentarzystami dotyczące uwzględnienia problemu smogu w zapisach Dyrektywy EPBD.

Dzięki spotkaniom problem złej jakości powietrza zewnętrznego został dostrzeżony w PE. Istnieje realna szansa na to, że podjęte działania zakończą się sukcesem. Wymaga to jednak jeszcze wielu starań. Jeżeli zaproponowane poprawki zostaną przyjęte przez PE, konieczne będzie pozyskanie dla tej inicjatywy także polskiego rządu oraz Komisji Europejskiej, a zwłaszcza polskich eurodeputowanych.

Polscy eksperci przedstawili informacje o jakości powietrza m.in. Bendtowi Bendtsenowi - duńskiemu posłowi Europejskiej Partii Ludowej, który jako sprawozdawca odgrywa kluczową rolę w pracach nad EPBD. Przyznał on, że nie był świadomy skali problemu jakości powietrza zewnętrznego w Polsce oraz krajach Europy Środkowej.

Przedstawione dane dotyczące energochłonności polskich budynków zrobiły na nim duże wrażenie. Popiera on stanowisko, że poprawa efektywności energetycznej budynków jest kluczem do rozwiązania problemu. Wskazywał przy tym, że przyjęcie poprawek wymaga stworzenia szerokiej koalicji, zwłaszcza wśród polskich europosłów.

Florent Marcellesi - hiszpański poseł Europejskiej Partii Zielonych biorący udział w pracach nad EPBD jako kontrsprawozdawca - oficjalnie przyjął zapisy uwzględniające problem smogu. Proponowane przez niego rozwiązania są bardzo korzystne z polskiego punktu widzenia, m.in. obowiązkowe zwiększenie skali modernizacji budynków.

Przyznał on, że dostrzega problem nadmiernego wykorzystania węgla w polskich gospodarstwach domowych i potrzebę transformacji w tym obszarze.

Kumpula Natri - fińska poseł Partii Europejskich Socjalistów biorąca udział w pracach nad EPBD jako kontrsprawozdawca - także nie była świadoma, że oprócz problemu złej jakości powietrza wewnętrznego występuje również problem jakości powietrza zewnętrznego. Jej uwagę zwróciły m.in. zaprezentowane dane na temat skali zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach tej zimy i konsekwencji zdrowotnych.

Informacje odnośnie jakości powietrza zewnętrznego w Polsce zostały przekazane także kontrsprawozdawcy w pracach nad EPBD, którym jest Morten Helveg Petersen - duński poseł Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.

źródło: Efektywnapolska.pl
zdjęcie: Pixabay

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT