Centrum biurowe Vinci z urządzeniami Smay

Firma Smay dostarczyła kilkaset urządzeń do nowoczesnego budynku klasy A w Krakowie. Centrum biurowe Vinci zostało wyposażone w system zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych oraz zamontowano w nim system różnicowania ciśnień i urządzenia oddymiające.

Centrum biurowe Vinci z urządzeniami Smay

Centrum biurowe Vinci, które zostało wyposażone w urządzenia m.in. firmy Smay, otrzymało Nagrodę I Stopnia w konkursie "Budowa Roku 2010" organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.


Zakres prac w centrum biurowe Vinci przeprowadzonych przez firmę Smay obejmował:

  • Opracowanie koncepcji systemu zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych zgodnie z normą PN‐EN 12101‐6:2007: Systemy Kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - część 6: wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień - zestawy urządzeń opartych na rozwiązaniu SafetyWay firmy Smay.
  • Sporządzenie projektu wykonawczego instalacji wentylacji zabezpieczających budynek przed zadymieniem i dokonanie stosownych uzgodnień pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  • Uzyskanie pozytywnej opinii technicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dla zaprojektowanego systemu różnicowania ciśnień.
  • Terminowe dostarczenie zamówionych elementów systemu różnicowania ciśnień.
  • Terminowe dostarczenie przeciwpożarowych klap odcinających z podrzędną funkcją regulacji przepływu powietrza (Da Vinci), przepustnic regulacyjnych, klap wentylacji
  • pożarowej oraz dużej ilości prefabrykatów dla instalacji wentylacji.
  • Nadzór nad montażem urządzeń przeciwpożarowych i elementów instalacji wentylacji firmy Smay oraz koordynowanie robót budowlanych związanych z innymi technicznymi środkami zabezpieczania przeciwpożarowego budynku.
  • Montaż systemów różnicowania ciśnień i urządzeń oddymiających.
  • Programowanie i rozruch systemów różnicowania ciśnień i urządzeń oddymiających oraz wykonanie ich prób odbiorczych (badania i sprawdzenia).
  • Pomoc inwestorowi w obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz uczestniczenie z inwestorem w obowiązkowej kontroli budowy przeprowadzonej przez Państwową Straż pożarną zakończonej sukcesem.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Smay, która znajduje się tutaj.

źródło: Smay
zdjęcia: centrumvinci.com

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT