Obligacje spółki Ferro na rynku Catalyst

Debiut obligacji spółki Ferro na rynku obligacji Giełdy Papierów Wartościowych miał miejsce 3 sierpnia 2011 r. Nominalna wartość emisji wyniosła 45 mln zł. Kuponowe obligacje na okaziciela zostały wyemitowane 4 kwietnia 2011 r. a ich data wykupu to 4 kwietnia 2016 r.

Obligacje spółki Ferro na rynku Catalyst

Dzięki emisji obligacji firma Ferro uzyskała niemal 30% środków potrzebnych do sfinansowania zakupu 100% akcji spółki Novaservis. Novaservis jest spólką czeską, działającą na rynku armatury instalacyjnej i sanitarnej. Jej właścicielem był od 2006 r. fundusz KBC Private Equity. Ferro SA wykupiła akcje Novaserwis 8 kwietnia br. Rynek Catalyst, na którym obecnie dopuszczone są do obrotu obligacje spółki Ferro, rozpoczął swoją działalność w 2009 r.

Grupa Ferro wytwarza i sprzedaje armaturę dla instalacji grzewczych i sanitarnych. Produkcja odbywa się pod markami własnymi Ferro i Weberman oraz pod markami klientów Grupy. Na rynku polskim jest też przedstawicielem włoskich producentów Caleffi i Cimm. W 2010 r. Grupa Ferro osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 165,6 mln zł oraz 10,2 mln zł zysku netto. Od 14 kwietnia 2010 r. akcje Ferro SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejęta przez spółkę Ferro firma Novaservis jest obecna przede wszystkim w Czechach i Słowacji. Zajmuje tam wśród producentów armatury sanitarnej czołową pozycję. Novaservis planuje zwiększenie swojego udziału na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Jej podstawowymi wyrobami są akcesoria i baterie łazienkowe oraz akcesoria instalacyjne, jak węże czy zawory kulowe. La Torre, Novatorre, Metalia i Nobless to marki spółki Novaservis zajmujące miejsce w średnim i wyższym segmencie rynku.

W 2010 r. spółka Novaservis wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 674 mln koron co odpowiada około 102 mln zł. Zysk EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - zysk przed potrąceniem odsetek od kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji) miał wartość 157,4 mln koron czyli około 25,5 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Ferro, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: FERRO SA

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT