Ecotech zajmie się utylizacją chemikaliów

Dzięki rządowemu wsparciu w promocję transferu polskich zielonych technologii, doszło do porozumienia o współpracy rządu Armenii z firmą Ecotech. Polacy zajmą się utylizacją niebezpiecznych chemikaliów z mogilnika w Armenii.

Ecotech zajmie się utylizacją chemikaliów

Ecotech sprawdzi, gdzie dokładnie położone są obszary skażone, jakie ilości substancji trujących się tam znajdują, przeprowadzi też testy z udziałem ekspertów jak te skażenia wpływają na ludzi i środowisko. Przede wszystkim jednak Ecotech opracuje i wskaże metody neutralizacji tych skażeń, zapobiegania ich przenikania do wód i ich usunięcia, a następnie rekultywacji terenu.

W maju 2010 r. rząd Armenii ogłosił stan nadzwyczajny na składowisku Nubaraszen, gdzie są zdeponowane toksyczne pestycydy i rozpoczął poszukiwania sposobów rozwiązania problemu. Problem Nubaraszenu został nagłośniony w międzynarodowych mediach, a wiodący dostawcy rozwiązań ekologicznych z Francji i Japonii oferowali kosztowne rozwiązania, polegające na trwałym zacementowaniu odpadów.

Rzeczywiste rozwiązanie problemu udało się znaleźć tylko podwarszawskiej firmie - Ecotech zutylizuje zalegające chemikalia. Jej technologia ENVIROMIX pozwala na trwałe przetworzenie toksycznych odpadów. Rozwiązania innych dostawców ograniczają się do szczelnego pokrycia pestycydów warstwą cementu, które w rzeczywistości nie rozwiązuje problemu i naraża na przyszłe problemy analogiczne do konsekwencji stosowania azbestu jako materiału budowlanego.

Rynek technologii środowiskowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów światowej gospodarki. Projekt GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany, żeby promować polskie technologie środowiskowe i wspierać rozwój przedsiębiorstw w tym zakresie oraz by pomóc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotować je do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami.

W pierwszej edycji projektu (od listopada 2009 r.) wyłoniono 13 laureatów - technologii, które stały się ambasadorami Polski na międzynarodowych rynkach. Nabór do kolejnej edycji konkursu Akceleratora Zielonych Technologii GreenEvo rozpocznie się na początku 2011 roku.

źródło i zdjęcie: wnp.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT