Pole ciśnienia całkowitego na wybranych płaszczyznach kontrolnych wirnika i kierownicy w pompie WH

Portrety przepływu przedstawiają pole ciśnienia całkowitego w przekroju południkowym i poprzecznym do osi wzdłużnej pompy jednego stopnia wielostopniowej pompy wirowej typu WH. Obliczenia prowadzono jako zmienne w czasie za pomocą oprogramowania Ansys CFD

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT