Domowa instalacja wodna

Bezawaryjne i komfortowe korzystanie z ciepłej i zimnej wody wymaga starannego rozprowadzenia orurowania dostosowanego do instalowanych urządzeń sanitarnych i zapewniające utrzymanie pożądanych parametrów wody - wydajności wypływu, ciśnienia czy jej temperatury. Należy też zadbać o estetykę, aby widoczne rury czy podłączenia nie szpeciły eleganckiej kuchni czy łazienki. Prace instalacyjne przeprowadzane są przed nałożeniem tynków, wylaniem podkładów podłogowych i najczęściej z jednoczesnym montażem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

Domowa instalacja wodna

Standardowe parametry instalacji wodnej

Zużycie wody przez mieszkańców domów jednorodzinnych waha się w bardzo szerokim zakresie, zależnie od liczby mieszkańców, sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego, nawyków higienicznych jak też od wykorzystywania jej na inne cele np. podlewanie ogrodu, mycie samochodu itp.

Przy planowaniu instalacji wodnej istotne jest przede wszystkim określenie chwilowego poboru wody, jaki może wystąpić przy jednoczesnym korzystaniu z kilku punktów czerpania.

W praktyce przy czteroosobowej rodzinie korzysta się najczęściej równocześnie z nie więcej niż z trzech miejscach co odpowiada łącznej intensywności przepływu na poziomie nie wyższym niż 0,5 litra/sek. (30 l/min).

Wartość ta jest potrzebna do wyznaczenia przekroju rur rozprowadzających, aby zapewnić odpowiednią wydajność i ciśnienie w poszczególnych punktach poboru.

Przy rozległych instalacjach przekroje rur powinny być określone na podstawie obliczeń, ale w praktyce w domach jednorodzinnych można przyjmować średnice rur według typowych parametrów montując główne zasilanie z rur o średnicy 25 mm (odpowiednik 1 cala), piony i zasilanie rozdzielaczy z rur 20 mm czyli ¾ cala, a podejścia do poszczególnych przyborów z rur o średnicy 16 mm (1/2 cala).

System instalacyjny firmy Pipelife do ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji grzewczych z PP-R, PP-RCT. fot. Pipelife
System instalacyjny firmy Pipelife do ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji grzewczych z PP-R, PP-RCT. fot. Pipelife

Przyjmuje się, że w instalacji wodnej powinno być utrzymywane ciśnienie na poziomie 0,3 MPa (3 bary) przy czym jest to ciśnienie dynamiczne mierzone przy przepływie wody w określonym miejscu.

Uwzględniając konieczności rozprowadzenia również instalacji ciepłej wody użytkowej przyjmuje się przeciętne jej zużycie na poziomie 50l na mieszkańca w ciągu doby przy temperaturze 55°C i doprowadzanej zwykle do bateriach mieszających z wodą zimną.

Przy centralnym podgrzewaniu wody rury c.w.u. prowadzone są równolegle z rurami wody zimnej przy czym niekiedy instalowana jest dodatkowa rura cyrkulacyjna, umożliwiająca uzyskanie natychmiastowego wypływu ciepłej wody po odkręceniu kranu.

Jak zaplanować rozprowadzenie instalacji?

Przystępując do jej rozplanowania musimy zdecydować o wyborze konkretnych rodzajów i modeli urządzeń i precyzyjnie określonego miejscu ich zamontowania, szczególnie, gdy łączone są one „na sztywno” z instalacją wodociągową.

Warto więc już na tym etapie budowy wybrać konkretne np. baterie naścienne, wannowe dokładnie ustalić miejsce ich zamontowania.

W przeciwnym razie ich montaż w wykończonej już łazience może wymagać przeróbek wyprowadzenia rur co wiąże się często z koniecznością rozkuwania ścian i zrywania okładzin ceramicznych.

Złączki S-Press PLUS zapewniające stały obieg cwu/zwu w instalacji. fot. Uponor
Złączki S-Press PLUS zapewniające stały obieg cwu/zwu w instalacji. fot. Uponor

Niektóre rodzaje baterii ściennych wymagają wstawienia specjalnych puszek przyłączeniowych dostosowanych do konkretnych modeli armatury, które trzeba osadzić na etapie montażu instalacji wodnej.

Przy planowaniu miejsc wyprowadzenia rur przyłączeniowych pamiętajmy o zapewnieniu dostępu do elementów łączących je z armaturą (odpowiednie odstępy od ściany czy innych urządzeń).

Rozmieszczenie punktów wyprowadzenia rur z zimną i ciepłą woda najlepiej oznaczyć bezpośrednio na ścianach odnotowując również rodzaj baterii i ewentualnie rozstaw końcówek.

Z mniejszą precyzją można wyznaczyć natomiast miejsce wyprowadzenia zasilania do pralki, zmywarki innych urządzeń podłączanych przy użyciu elastycznych przewodów.

Oprócz rozplanowania punktów czerpania wody musimy również ustalić drogę i sposób rozprowadzenia wody do poszczególnych pomieszczeń. Rury mogą być prowadzone pod podłoga, wydzielonych kanałach (tzw. szachtach instalacyjnych), w bruzdach wykutych w ścianie bądź na jej powierzchni.

Można je również ukryć w ściankach szkieletowych, co będzie wygodnym rozwiązaniem przy montażu instalacji np. na poddaszu.

W praktyce instalacja wodna na poszczególnych odcinkach prowadzona jest w różny sposób, zależnie od konfiguracji przyborów sanitarnych jak i konstrukcji budynku.

Najczęściej główne rury prowadzone w szachcie instalacyjnej lub pod podłogą doprowadzane są do rozdzielaczy zasilających kilka rozmieszczonych blisko siebie punktów czerpania, skąd wyprowadza się indywidualne bądź grupowe zasilanie dla poszczególnych przyborów sanitarnych.

W praktyce urządzenia instalowane na jednej ścianie podłącza się do jednego obwodu na rozdzielaczu z trójnikowymi rozgałęzieniami do każdego z urządzeń.

Jak przygotować podłączenia baterii do instalacji?

Baterie czerpalne łączy się z instalacją w różny sposób zależnie od ich konstrukcji i przeznaczenia. Ze względów montażowych najistotniejsze jest to, czy jest ona przeznaczona do montażu naściennego, czy do zamontowania na urządzeniu sanitarnym jako tzw. bateria stojąca.

Baterie stojące mogą występowąć w wersjach jednootworowych (mocowanie w jednym otworze na przyborze) lub jako dwuotworowe (montowane w dwóch otworach na podłączeniach).

Baterie naścienne - najczęściej dwuotworowe - wymagają dokładnego rozmieszczenia końcówek przyłączeniowych i uzyskanie wymaganego ich rozstawienia (standardowo 150 mm) oraz wypoziomowania.

Ścienna bateria wannowa ze słuchawką z kolekcji Ona. fot. Roca
Ścienna bateria wannowa ze słuchawką z kolekcji Ona. fot. Roca

Na pewną korektę rozstawu pozwalają mimośrodowe złączki przyłączeniowe, ale większych odchyleń nie da się poprawić bez zmiany prowadzenia rur. Instalowane są najczęściej jako wannowe lub prysznicowe.

Przy montażu nad wanną wylewka powinna znajdować się w odległości ok. 1/3 długości wanny od strony otworu spustowego do kanalizacji, i na wysokości 20-30 cm na brzegiem wanny.

W kabinie prysznicowej montujemy ją na wysokości ok. 110 cm od dna brodzika. Do montażu naściennego przystosowane są też podtynkowe baterie prysznicowe.

Do ich zamocowania wykorzystuje się puszki przyłączeniowe osadzone w murze, do których dopiero po wykończeniu ściany podłącza się zewnętrzną część baterii.

Phila Black - zestaw natryskowy przesuwny VITTO BLACK VERDELINE. Bateria natryskowa ścienna. fot. FERRO
Phila Black - zestaw natryskowy przesuwny VITTO BLACK VERDELINE. Bateria natryskowa ścienna. fot. FERRO

Przy doprowadzeniu rur do baterii naściennych trzeba pamiętać o właściwym położeniu rur z ciepłą i zimna wodą - z lewej strony (patrząc na ścianę) powinna dochodzić rura ciepłej wody a z prawej - zimnej.

Baterie stojące montowane na umywalkach wannach, zlewozmywakach, bidetach i wymagają mniejszej precyzji w umiejscowieniu końcówek zasilających, gdyż są podłączane za pomocą elastycznych wężyków.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa, wys. 275 mm; czarny mat KLUDI NOVA FONTE Pura oraz bateria wannowo-natryskowa, wolnostojąca, czarny mat KLUDI BOZZ. fot. KLUDI
Jednouchwytowa bateria umywalkowa, wys. 275 mm; czarny mat KLUDI NOVA FONTE Pura oraz bateria wannowo-natryskowa, wolnostojąca, czarny mat KLUDI BOZZ. fot. KLUDI

Przy ustalaniu miejsca wyprowadzenia końcówek musi więc zwrócić uwagę jedynie na wygodę zamontowania i uniknięcia kolizji z innymi częściami instalacji oraz na możliwość estetycznego zakrycia przyłączenia.

Standardowe umiejscowienie wyprowadzeń do umywalki czy zlewozmywaka to symetryczne ich rozstawie względem osi odpływu do kanalizacji w odległości między nimi ok. 10 cm oraz na wysokości ok. 50 cm od wykończonej podłogi.

Miejsce podłączenia osłania szafka, postument bądź półpostument zatem estetyka tego fragmentu instalacji nie jest istotna.

Niektóre baterie stojące przystosowane są do podłączenia za pomocą sztywnych rurek miedzianych.

Takie wersje armatury wykorzystuje się głównie przy montażu „otwartym”, gdy widoczne są elementy przyłączeniowe.

W połączeniu z chromowanym syfonem, zaworami odcinającymi i rurkami przyłączeniowymi rozwiązanie takie pozwala na uzyskanie estetycznego wyglądu.

W takim wariancie zakończenie rur należy wyprowadzić symetrycznie względem osi otworu do zamontowania baterii na wysokości nie większej niż 30 cm od wierzchu umywalki, a rury ciepłej i zimnej wody muszą znajdować się po właściwych stronach.

Syfon P-loc PL2-R9C45-1PL zlewozmywakowy 2-komorowy. fot. PREVEX
Syfon P-loc PL2-R9C45-1PL zlewozmywakowy 2-komorowy. fot. PREVEX

Wymóg ten nie jest konieczny przy podłączeniach wężykami, które można skrzyżować, co często ułatwia bezkolizyjne przeprowadzenie rur zasilających.

Również wymagania dotyczące umiejscowienia i przygotowania podłączeń do innych urządzeń są dość liberalne, gdyż większość z nich łączy się za pomocą węży elastycznych.

Kierujemy się jedynie zasadą uzyskania możliwie krótkich podłączeń i wygodnym dostępem do zaworu odcinającego. Jedynie przy doprowadzeniu wody do spłuczki sedesu podwieszanego musimy zapewnić wyprowadzenie przyłącza w konkretnym miejscu.

Elementy montażowe do toalet myjących Geberit AquaClean obejmują peszel do podłączenia doprowadzenia wody. fot. GEBERIT
Elementy montażowe do toalet myjących Geberit AquaClean obejmują peszel do podłączenia doprowadzenia wody. fot. GEBERIT

Dlatego z reguły końcowy odcinek instalacji prowadzimy po wierzchu ściany i dopasowujemy wyjście po zamontowaniu sedesu, a obudowa stelaża osłoni całe podłączenie.

Zwróćmy tez uwagę na sposób podłączania panelu prysznicowego w kabinie natryskowej. Może on wymagać wyprowadzenia przyłączy na jednej ze ścian lub - w przypadku kabin czterostronnie zabudowanych - zamontowania podłączenia np. w narożniku.

Autor: Cezary Jankowski

Opracowanie: Aleksander Rembisz

Zdjęcia: Uponor, Roca, FERRO, KLUDI, PREVEX, GEBERIT

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT