Co wyróżnia grzejniki REGULUS® na tle innych grzejników?

Grzejniki REGULUS® wyróżniają się przede wszystkim niewielką masą całkowitą oraz dużą powierzchnią wymiany. Mała masa jest niezbędna do podjęcia funkcji grzania niewielkim nakładem energii startowej, zaś duża powierzchnia ułatwia sprawne grzanie niskotemperaturowe. Wysoka sprawność, łatwa kontrola emisji oraz krótki czas dostępu ciepła przekłada się bezpośrednio na niższy koszt gospodarowania ciepłem i wyższą energooszczędność.

Co wyróżnia grzejniki REGULUS® na tle innych grzejników?

Najważniejsze cechy grzejników REGULUS®-system

 • Mała pojemność wodna,
 • Najniższa masa ze wszystkich grzejników (4-5 razy mniejsza od tej samej wielkości grzejników panelowych),
 • Największa powierzchnia wymiany (około 50% większa od grzejników panelowych),
 • Przewodność materiałów tworzących grzejnik: układ wodny z miedzi – przewodność Cu względem żelaza jest 5 razy wyższa, lamele z aluminium – przewodność Al względem żelaza jest blisko 2,5 razy wyższa.
 • Masa 1 m² regulusów wynosi około 1 kg, dla porównania masa grzejnika podłogowego jest średnio 200 razy wyższa (150-350 kg/m²)!
Grzejnik ścienny REGULLUS fot. REGULUS®-system

Zalety grzejników z wentylatorem

Oczywistym wyborem dla zdecydowanego zwiększenia mocy grzewczej, szczególnie w warunkach grzania niskotemperaturowego, są grzejniki z wentylatorem. By taki grzejnik był ekonomiczny i komfortowy (by można go było użytkować także jak zwykły grzejnik) zabudowany w nim wentylator małej mocy (kilka W) musi być cichy i łatwy do zdemontowania. Grzejniki z łatwym do demontażu wentylatorem poprzecznym oferowane są wyłącznie przez REGULUS®-system, to:

 • E-VENT (wentylator 230V),
 • REVERS® (wentylator 24V),
 • TOWER VENT (wąskie, wysokie grzejniki dekoracyjne).

WAŻNE: Regulusy swoją budową przypominają chłodnicę dlatego we współpracy z pompą ciepła mogą także chłodzić (grzejniki rewersyjne REVERS®, wentylatorowe podłogowe kanały grzewcze.

Grzejniki z niemal bezgłośnie pracującym wentylatorem poprzecznym (E-VENT oraz REVERS®) umożliwiają grzanie z większą mocą bez zmiany wielkości grzejnika, grzanie szybsze, efektywne, niskotemperaturowe – bez konieczności podwyższania temperatury czynnika grzewczego.

Grzejnik ścienny z wentylatorem E-VENT
Grzejnik ścienny z wentylatorem E-VENT fot. REGULUS®-system

Zastosowanie grzejników REGULUS®-system

 • grzanie standardowe - promieniowanie + konwekcja, każda instalacja, wszystkie źródła ciepła – wszystkie typoszeregi produkcji REGULUS®-system;
 • grzanie standardowe lub ze wspomaganą cyrkulacją powietrza - przy pomocy cicho pracującego wentylatora poprzecznego (230V), usytuowanego w dolnej części grzejnika – wzrost mocy grzewczej o kilkadziesiąt procent – typoszereg E-VENT;
 • grzanie standardowe, ze wspomaganą cyrkulacją powietrza lub chłodzenie - typoszereg REVERS – grzejniki zbliżone budową do klimakonwektorów, zaopatrzone w niemal bezgłośnie pracujący wentylator poprzeczny (24V), o mocy modulowanej 3-10V, znaczny kilkudziesięcioprocentowy wzrost mocy grzewczej. Praca całej grupy grzejników może być zarządzana jednym sterownikiem strefowym z poziomu rozdzielni elektrycznej.

Ze względu na wielość wariantów wysokości i szerokości, sposobów oraz rozstawów podejścia, bogatą kolorystykę (bez dopłaty) regulusy to doskonałe grzejniki modernizacyjne. Co więcej, podczas remontu nie trzeba ograniczać się wyłącznie do grzejników w białym kolorze. Firma REGULUS®-system ma w ofercie modele występujące w ponad 200 barwach!

źródło i zdjęcia: REGULUS®-system

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT