Buderus dba o komfort pasażerów Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu

Port Lotniczny Poznań - Ławica to nowoczesne lotnisko obsługujące rocznie ponad 1,5 miliona pasażerów. Za ogrzewanie terminala pasażerskiego z halą przylotów i dostarczanie do niego ciepłej wody użytkowej odpowiedzialne są urządzenia grzewcze marki Buderus.

Buderus dba o komfort pasażerów Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu

Terminal pasażerski Portu Lotniczego Ławica rozbudowano i zmodernizowano w okresie przygotowań do turnieju piłkarskiego EURO 2012. W tym czasie dobudowano m.in. halę odpraw, halę przylotów, sortownię bagażu oraz część biurową. Obecnie terminal ma ok. 23 000 m2 powierzchni użytkowej. Podczas rozbudowy i modernizacji wyposażono go w nowoczesną gazową kondensacyjną kotłownię BUDERUS o mocy 1,41 MW, która dostarcza ciepło i ciepłą wodę użytkową do nowych części budynku. Na potrzeby terminala pasażerskiego z halą przylotów oraz łącznika w kotłowni pracują trzy wysokowydajne kondensacyjne kotły BUDERUS Logano plus GB402 470 kW.

Kotły Buderus pracują w układzie kaskadowym w funkcji temperatury zewnętrznej. Obiegi grzewcze zasilane są z kolektora zainstalowanego za sprzęgłem hydraulicznym, które zapewnia separację od obiegu kotłowego. Obieg czynnika grzewczego w poszczególnych jego częściach wymuszany jest przez pompy obiegowe sterowane przez układ regulacji kotła. Kotłownia przygotowuje czynnik grzewczy, który w większości wykorzystywany jest do zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych nowej części obiektu oraz podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

Ta ostatnia funkcja realizowana jest przez dwa podgrzewacze BUDERUS typu Logalux SU1000 zapewniające maksymalny komfort. Podgrzewacze wyposażono dodatkowo w grzałki elektryczne 6 kW każda. Grzałki pełnią funkcję awaryjnego lub zastępczego źródła ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Kotłownia jest w pełni zautomatyzowana - za sterowanie odpowiada automatyka BUDERUS Logamatic, jest też zintegrowana z systemem BMS obiektu z wykorzystaniem protokołu LON.


Ponadto kotłownia odzyskuje i wykorzystuje ciepło powstające w procesie przygotowania czynnika chłodniczego. Powietrze potrzebne do procesu spalania jest dostarczane z zewnątrz bezpośrednio kanałem do kotłów, natomiast spaliny odprowadzane są na zewnątrz dwoma kominami. Takie rozwiązanie zapobiega wychładzaniu się pomieszczenia kotłowni, a tym samym gwarantuje oszczędność energii koniecznej do jego ogrzania. Kondensat powstający podczas pracy kotłów neutralizowany jest w neutralizatorach BUDERUS NE 0.1, a następnie odprowadzany do kanalizacji.

System grzewczy zastosowany na poznańskim lotnisku jest wysoce efektywny i pracuje z wysoką sprawnością, co przekłada się znacząco na redukcję kosztów.

źródło i zdjęcie: Buderus

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT