Program Prosument a mikrokogeneracja

Od niedawna inwestorzy indywidualni i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Prosument. Jednym z dotowanych rozwiązań jest mikrokogeneracja. W jakie systemy warto zainwestować, aby spełnić wymogi zawarte w programie oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla?

Program Prosument a mikrokogeneracja

W pierwszym kwartale 2014 r. wystartował jeden ze sztandarowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Prosument umożliwia uzyskanie dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji prądu lub ciepła i prądu dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Do takich instalacji należą układy mikrokogeneracyjne, czyli  skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Celem programu jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do środowiska.

Oszczędzanie z mikrokogeneracją

Systemy mikrokogeneracji składają się z kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą, które nie tylko ogrzewają budynki, lecz również wytwarzają energię elektryczną. Dzieje się tak dzięki pracy silnika, który energię cieplną zamienia na mechaniczną, a następnie na elektryczną. Jednym słowem: układy mikrokogeneracji wytwarzają prąd w bardzo korzystny sposób. Można je swobodnie wykorzystywać w zróżnicowanej skali zarówno do ogrzewania budynków, jak i wytwarzania energii elektrycznej.

Inwestorzy, którzy chcą zmodernizować system ogrzewania swoich budynków, powinni zastanowić się nad wprowadzeniem systemów mikrokogeneracji. Tym bardziej, jeśli zapotrzebowanie na energię cieplną jest wyższe niż 25 000 kWh/rok, a na energię elektryczną niższe niż 3 000 kWh/rok. Przy takim zużyciu urządzenia mikrokogeneracji zaczną przynosić wymiernie korzyści. Poza ochroną środowiska naturalnego, można zaoszczędzić na opłatach za prąd, produkując energię elektryczną.

Jak otrzymać dotację w ramach programu Prosument?

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest na trzy sposoby: poprzez jednostki samorządu terytorialnego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i za pośrednictwem banku. W tym ostatnim przypadku rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na III kwartał 2014 r. Aby otrzymać dotację lub nisko oprocentowaną pożyczkę należy spełnić określone wymogi. Poza tymi, które dotyczą kwot i okresu finansowania warto zwrócić uwagę na fakt, że warunkiem wypłaty środków jest przedłożenie w NFOŚiGW przez beneficjentów wstępnych umów z wybranym wykonawcą lub wykonawcami. Należą do nich: zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta, potwierdzenie przez wykonawcę spełnienia wszystkich kryteriów programu priorytetowego, określenie przez wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji oraz odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie trzech lat od daty uruchomienia instalacji.

Dodatkowo beneficjenci muszą wybrać urządzenia o jak najlepszej jakości, potwierdzonej odpowiednimi dokumentami. Znalezienie rzetelnego producenta, w wypadku programu Prosument, jest niezwykle istotną kwestią. Gwarancja na wybrany system nie może być krótsza niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji.

Warto zwrócić uwagę na to, że wnioskodawca, który zdecyduje się na skorzystanie z programu Prosument, będzie zobowiązany do przekazywania danych o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych (zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie). Co więcej, jeden budynek może uzyskać dofinansowanie tylko raz w ciągu trwania programu Prosument.

Beneficjenci mają do wyboru kilka rodzajów przedsięwzięć. Jednym z nich jest wspomniana mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Poza pompami ciepła i kolektorami słonecznymi, to właśnie układy mikrokogeneracji posiada w swojej ofercie marka De Dietrich.

De Dietrich poleca

Układem mikrokogeneracyjnym spełniającym wymogi programu Prosument jest model HybrisPower. Montaż urządzenia nie jest warunkowany orientacją geograficzną budynku.  Również czynnik pogodowy nie wpływa na wytwarzanie energii elektrycznej (w przeciwieństwie do systemów fotowoltaicznych). Co więcej, prąd produkowany jest w okresach szczytowego zapotrzebowania. Dzięki temu zmniejsza się zużycie energii elektrycznej z sieci.

Dodatkowym atutem w przypadku tego modelu jest to, że jego zainstalowanie nie wymaga pozwolenia na budowę. Urządzenie automatycznie synchronizuje się z siecią poprzez gniazdko elektryczne. Zmniejsza również zużycie paliw kopalnych i przyczynia się do ochrony środowiska, ograniczając emisję dwutlenku węgla.
Dla przykładu, 1 kW mocy elektrycznej wytworzonej przez HybrisPower pozwala jednocześnie zapalić 10 żarówek o mocy 20 W (0,2 kW), zasilić telewizor (0,1 kW), komputer (0,1 kW) i pralkę (0,6 kW).

źródło i zdjęcie: De Dietrich

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT