Raport IEO: Rozwój mikroinstalacji OZE do 2030 roku

Instytut Energetyki Odnawialnej wykonał dla Fundacji WWF opracowanie pt. "Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do roku 2030 roku". Przedstawia ono mapę drogową rozwoju sektora energetyki prosumenckiej i obywatelskiej, opartego na wykorzystaniu małych i mikroinstalacjach OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i  rolniczym (tzw. generacja rozsiana).

Raport IEO: Rozwój mikroinstalacji OZE do 2030 roku

Opracowanie może służyć m.in. jako wkład i punkt odniesienia do całościowego uwzględnienia specyfiki sektora energetyki prosumenckiej i wprowadzenia sub-scenariusza rozwoju energetyki prosumenckiej do polityki energetycznej oraz rządowego "Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" do 2020 r., który powinien być zaktualizowany i uwzględnić perspektywę 2030 r.

źródło i zdjęcie: IEO

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT