Nabór wniosków dla banków w ramach programu Prosument

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie w latach 2015-2016 kredytów bankowych i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 2b) programu priorytetowego: "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii".

Nabór wniosków dla banków w ramach programu Prosument

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 160 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 - 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 3 sierpnia 11 września 2015 r.

źródło: NFOŚiGW

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT