Zawód przyszłości. Menedżer w ochronie środowiska

Jak szacują analitycy z Międzyresortowego Zespołu ds. Prognozowania Popytu na Pracę działającego przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych pod wpływem pojawiających się nowych technologii, w tym z obszaru pozyskiwania energii odnawialnych, czy zagospodarowania odpadów wzrośnie zapotrzebowanie na biotechnologów, biologów i specjalistów ds. ochrony środowiska.

Zawód przyszłości. Menedżer w ochronie środowiska

Dolnośląska Szkoła Wyższa na Wydziale Nauk Technicznych uruchomiła studia inżynierskie na kierunku "Ochrona Środowiska". Studia mają charakter praktyczny, a kandydaci mają do wyboru dwie specjalności - "Zarządzanie ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii" oraz "Zarządzanie ochroną środowiska i gospodarką odpadami".

W trakcie nauki studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych oraz zarządzania. Będą potrafili skutecznie połączyć wiedzę z zakresu ochrony środowiska z najnowszymi zdobyczami techniki w zakresie pozyskiwania i zarządzani odnawialnymi źródłami energii oraz zarządzania w zakresie zagospodarowania i przetwarzania odpadów.

Atutem studiów prowadzonych na DSW jest program kształcenia oparty na idei kształcenia praktycznego zgodnie z potrzebami rynku pracy, który został pozytywnie zaopiniowany przez pracodawców m.in. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Atmoterm, WPO Alba, Federację Pracodawców Polski Zachodniej.

Dbamy, aby studenci już w trakcie studiów nawiązali pierwsze kontakty zawodowe z pracodawcami aktywnie działającymi na rynku.  Dlatego, zajęcia prowadzą wykładowcy - praktycy, a studenci odbywają praktyki w firmach z branży ochrony środowiska, które współpracują z naszym Wydziałem, mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk, promotor kierunku ochrona środowiska.

źródło i zdjęcie: Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT