Apsys Polska jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikat Breeam In-Use

Inwestor oraz zarządca centrów handlowych - Apsys Polska, uzyskał jako pierwszy w Polsce certyfikat Breeam In-Use. Został on przyznany Centrum Handlowemu 3 Stawy w Katowicach. To pierwszy funkcjonujący budynek w Polsce, który spełnił rygorystyczne kryteria zrównoważonego budownictwa.

Apsys Polska jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikat Breeam In-Use

Certyfikat Breeam In-Use przyznawany jest obiektom istniejącym, które spełniają restrykcyjne wymagania w zakresie środowiskowym i społecznym.

Apsys Polska jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikat Breeam In-Use dla Centrum Handlowe 3 Stawy z Katowic. Dzięki zaangażowaniu zarządcy CH, inwestora i właściciela - firmy Union Investment, budynek wybudowany w 1999 r. przeszedł szereg modernizacji, dzięki którym zyskał proekologiczny charakter i zwiększył swoją wartość.

"Uzyskanie pierwszego w Polsce certyfikatu Breeam In-Use jest znakomitym wyróżnieniem zarówno dla Centrum Handlowego 3 Stawy, jak również Apsys Polska jako zarządcy" mówi Marcin Stokowiec, Dyrektor ds. Inwestycji, Apsys Polska.

"Będąc inwestorem, deweloperem oraz zarządcą dbamy o to, aby zarówno nasze nowe inwestycje, jak i zarządzane przez nas centra handlowe spełniały najwyższe wymogi efektywności energetycznej oraz były przyjazne dla użytkowników - najemców i klientów. W przypadku funkcjonujących już obiektów, jak np. 3 Stawy wykonujemy modernizacje mające na celu obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu oraz podniesienie jego wartości użytkowej i środowiskowej, co jest spójne z wymogami systemu certyfikacji Breeam" dodał Marcin Stokowiec.

Brytyjski Breeam In-Use jest najpopularniejszym systemem certyfikacji budynków w Europie weryfikującym wszelkie aspekty funkcjonowania budynków i zarządzania nimi w kontekście zrównoważonego budownictwa. Wymaga on spełnienia restrykcyjnych kryteriów dotyczących zużycia energii, wody, stosowania materiałów z jakich zbudowany jest obiekt, dojazdu, segregacji odpadów, zanieczyszczeń, wykorzystania terenu oraz sposobu zarządzania.

Podczas procesu certyfikacji, 3 Stawy otrzymały najwyższe oceny w trzech obszarach: efektywne korzystanie z energii i wody, pochodzenie użytych materiałów oraz odprowadzanie odpadów i ścieków.

"Najlepszym przykładem jest wykonana przez Apsys modernizacja oświetlenia parkingu podziemnego. Zachowując ten sam poziom natężenia światła obniżyliśmy zużycie energii przez tą część budynku aż o 74%" mówi Agnieszka Nizio Dyrektor Centrum Handlowego 3 Stawy.

W Centrum Handlowym 3 Stawy wymieniono dotychczasowy system wentylacyjno-klimatyzacyjny na nowoczesny, sterowany przez tzw. BMS (Building Management System), czyli komputerowy system zarządzania budynkiem i jego urządzeniami. Kontroluje on nie tylko temperaturę powietrza wewnątrz budynku, ale również zużycie wody i energii. W niedalekiej przyszłości planowana jest dalsza rozbudowa systemu o dodatkowe funkcje.

źródło i zdjęcie: apsysgroup.com

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT