GPWC a chłodzenie powietrza

Jakie są sposoby pozyskania naturalnie chłodnego powietrza w okresie letnim? Jak działa Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GPWC)?

GPWC a chłodzenie powietrza

Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GPWC) jest instalacją uzupełniającą dla wentylacji mechanicznej, dzięki której możemy znacząco podwyższyć temperaturę powietrza świeżego w okresie zimowym i obniżyć koszty ogrzewania domu. Jednak w okresie letnim staje się on zasadniczą częścią tej instalacji, ponieważ dzięki GPWC jesteśmy w stanie zdecydowanie obniżyć temperaturę powietrza wentylacyjnego i zapewnić stały dopływ chłodnego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych.

Gorące i wilgotne powietrze, przepływające przez instalację antybakteryjnych rur, zamontowanych na głębokości ok. 1,2 m poniżej rzędnej terenu, ulega schłodzeniu z 30-35°C nawet do poniżej 20°C. Nie ma wówczas konieczności montowania instalacji klimatyzacyjnej, która zapewnia chłodne powietrze jedynie lokalnie, blisko klimatyzatora. Często narzekamy również przy klimatyzatorach na łatwość przeziębienia oraz bóle głowy. Efekt klimatyzacyjny, uzyskany dzięki GPWC, tworzy zdecydowanie lepszy komfort mieszkania oraz stabilny i równomierny rozkład temperaturowy w pomieszczeniach.

Naturalnie schłodzone powietrze podlega dodatkowo osuszeniu, na skutek wytrącania się wody kondensacyjnej w instalacji GPWC, co podnosi walory świeżego powietrza i zapobiega dodatkowo powstawaniu pleśni i innych grzybów wewnątrz pomieszczeń.

Higieniczność systemu GPWC zagwarantowana jest dzięki zastosowaniu opatentowanej antybakteryjnej warstwy wewnętrznej rur, na bazie cząstek srebra, oraz systemu filtrów powietrza - przy czerpni powietrza oraz w rekuperatorze.


Schemat działania GPWC latem (a) i zimą (b)

 Zdjęcia: Rehau

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE