Technika zabezpieczeń - ochrona budynków i nieruchomości

Skuteczna ochrona jest ważna dla każdej komercyjnej firmy, zwłaszcza takiej, która ma na wyposażeniu cenny sprzęt. Także w branży handlowej obowiązują surowe wymogi bezpieczeństwa, gdyż ochrona życia i mienia ma wysoki priorytet. Istotne jest również maksymalne wyeliminowanie ryzyka usterek i awarii, które mogłyby wpłynąć na procesy operacyjne.

Technika zabezpieczeń - ochrona budynków i nieruchomości

Zagrożenia dla firm przemysłowych, handlowych i komercyjnych są wszechobecne. Sięgają od włamań i napadów po pożary, pęknięte rury, wycieki gazu i akty wandalizmu. Włamywacze często wybierają nieruchomości komercyjne jako lukratywne cele.

Ich łupem padają komputery, notebooki, sprzęt biurowy, maszyny, towary i drogie części zamienne, które znajdują się w pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych i magazynowych. Utrata sprzętu biznesowego ma poważne konsekwencje ekonomiczne dla poszkodowanej firmy.

Skuteczna ochrona biur, budynków firmowych i obiektów zaczyna się od prewencyjnego zabezpieczenia przed włamaniem. Dotyczy to wszystkich środków utrudniających wtargnięcie na teren firmy osobom nieuprawnionym.

Mechaniczne i elektroniczne technologie bezpieczeństwa są stosunkowo łatwe do wdrożenia, a mogą zapobiec poważniejszym szkodom. Według policji, to właśnie dobrze przemyślana ochrona uniemożliwia włamywaczom osiągnięcie swoich celów. Warto więc dbać o system bezpieczeństwa swojego budynku.

Technologia bezpieczeństwa

Stosowane technologie ochrony są tak zróżnicowane, jak potencjalne zagrożenia. W idealnym przypadku zaawansowana koncepcja bezpieczeństwa wykorzystuje cały zakres możliwości nowoczesnej technologii zabezpieczeń. Uwzględnia wszystkie istotne źródła zagrożeń, dzięki czemu chroni byt firmy i przynosi wiele korzyści.

W oparciu o analizę ryzyka i podatności na zagrożenia określasz, jakiej ochrony potrzebujesz. W rezultacie powstaje koncepcja bezpieczeństwa, która identyfikuje indywidualne zagrożenia i wymagania branżowe dla Twojej firmy.

Mechaniczne urządzenia zabezpieczające, montowane na drzwiach, oknach i bramach, uniemożliwiają dostęp z zewnątrz osobom do tego nieuprawnionym. Mechanizm ukryty w futrynach tworzy fizyczną barierę.

Systemy alarmowe odstraszają sprawców tak, że w idealnym przypadku do włamania nawet nie dochodzi. Jeśli tak się jednak stanie, systemy specjalnie alarmują firmy ochroniarskie lub policję.

Systemy elektroniczne chronią nie tylko przed włamaniami. Centrale alarmowe do wykrywania zagrożeń obejmują pełne spektrum technologii wykrywania niebezpieczeństw. Modułowe układy wykorzystują czujniki do wykrywania ognia, dymu, ciepła, wycieków gazu, wycieków wody czy nagłych zmian temperatury.

Pracownicy mogą uruchomić system ręcznie za pomocą urządzeń alarmowych i przycisków w budynku.

Wymogi stawiane przez ubezpieczycieli

Zarządzanie ryzykiem w przypadku budynków komercyjnych i przemysłowych ma również duże znaczenie z punktu widzenia prawa ubezpieczeniowego. Choć nie jesteś prawnie zobowiązany do wdrożenia mechanicznych i elektronicznych środków bezpieczeństwa, ubezpieczyciele stawiają jasne warunki.

Bez odpowiedniej techniki zabezpieczeń, pozwalającej skutecznie zapobiegać zagrożeniom, często nie ma ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego ochrona firmy lub przedsiębiorstwa powinna leżeć w Twoim własnym interesie.

Wielu ubezpieczycieli nieruchomości pokrywa szkody powstałe w wyniku włamania i wandalizmu tylko wtedy, gdy firma przestrzega wytycznych VdS dotyczących zapobiegania stratom.

Wytyczne określają wymagania dotyczące technologii zabezpieczeń z uwzględnieniem zagrożenia ubezpieczonego obiektu. Producenci certyfikowanych technologii zazwyczaj podają, jakie klasy bezpieczeństwa VdS wspierają ich produkty.

Ochrona dzięki czujnikom i systemom alarmowym

Detektory zagrożeń to urządzenia ostrzegawcze wyposażone w czujniki, które są stosowane w połączeniu z mediami ciekłymi lub gazowymi: czujniki wody, gazu, ognia i dymu. Ponadto są wskaźniki awarii zasilania, monitory temperatury i czujniki jasności.

Podstawą działania detektorów zagrożeń są w wielu przypadkach czujniki monitorujące obszar, dla którego obowiązują dane parametry. Jeśli jakiś czynnik zostanie przekroczony lub zaniżony, stojąca za nim elektronika emituje sygnał, który uruchamia dalsze działania, np. uruchomienie syren i lampek sygnalizacyjnych lub wyłączenie systemu.

Detektory zagrożeń są dostępne jako modele samodzielne, do centrum kontroli alarmów lub detekcji zagrożeń oraz w wersjach sieciowych.

Systemy alarmowe, centrale antywłamaniowe, systemy sygnalizacji pożaru oraz zespoły wykrywania zagrożeń monitorują poszczególne czujniki niebezpieczeństw. Użytkownik kontroluje i zarządza kompletną technologią w wygodny sposób za pomocą paneli kontrolnych, przez przeglądarkę lub aplikację na smartfonie.

Zdalny dostęp do systemu wykrywania zagrożeń umożliwia ciągłe monitorowanie i upraszcza konserwację.

Systemy są dostępne w wielu wersjach: od pakietów startowych dla mniejszych posesji po profesjonalną technikę zabezpieczeń do kompleksowej ochrony budynku. W zakresie podejścia technicznego rozróżnia się systemy alarmowe przewodowe i oparte na technologii radiowej.

Systemy radiowe działają bezprzewodowo z szyfrowaną transmisją danych na chronionym paśmie częstotliwości. Praca w trybie bezprzewodowym upraszcza instalację i utrzymuje koszty instalacji oraz późniejszej rozbudowy na niskim poziomie.

Monitoring wizyjny do rejestracji zdarzeń

Instalacja kamer i systemów monitoringu wizyjnego zwiększa bezpieczeństwo. Urządzenia te zapewniają całodobowy podgląd budynku firmy oraz w głąb pomieszczeń. Potencjalni włamywacze są odstraszani przez monitoring wideo, a przestępstwa są z wyprzedzeniem udaremniane.

W sytuacjach awaryjnych kamery przyczyniają się do szybkiej analizy zagrożeń. Sytuacje krytyczne mogą być badane z bezpiecznej odległości dzięki obrazowi z kamery na monitorze. Po zdarzeniu zapis wideo pomaga ocenić, co się stało.

Sieciowa technologia zabezpieczeń elektronicznych

Coraz więcej jest na rynku inteligentnych produktów w obszarze bezpieczeństwa. Połączenie w sieć czujników otwiera nowe możliwości zastosowania.

Na przykład kontakt magnetyczny na drzwiach lub czujnik ruchu w przejściu może nie tylko aktywować włączony system alarmowy, ale także włączać oświetlenie lub regulować moc grzewczą.

W interakcji z automatyką budynkową i inteligentnym domem, komponenty systemów bezpieczeństwa i systemów antywłamaniowych przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej. Inne funkcje inteligentnego sterowania wokół domu obejmują rolety, żaluzje, bramy garażowe i wentylację.


źródło i zdjęcia: Conrad Electronic Sp. z o.o.

fot. otwierająca: Pixels

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT