Czas na grzejniki typu REGULUS

Od czego może zależeć fakt, że w dwu identycznie zbudowanych domach, usytuowanych blisko siebie, również analogicznie względem stron świata, ogrzewanych tym samym źródłem ciepła, posiadających identyczny system wentylacyjny, zużycie energii na ogrzewanie może się różnić i to znacznie?

Czas na grzejniki typu REGULUS

O zróżnicowanym zużyciu energii na ogrzewanie wpływać mogą dwie istotne różnice:

  • ilość domowników, ich zróżnicowane potrzeby w zakresie komfortu cieplnego i wynikająca z nich średnia, dobowa temperatura domu. Wyższa średnia oznacza wyższe straty ciepła.
  • bagatelizowany temat: sprawność i sterowalność dystrybutorów ciepła czyli grzejników. Grzejnik grzejnikowi nierówny, a różnice pomiędzy nimi są ogromne.

Komfort cieplny, co to takiego? To stan, w którym człowiek czuje, że jego organizm znajduje się w stanie zrównoważonym, nie odczuwa ani uczucia ciepła, ani zimna – choć bywa, że niektórzy lubią czuć lekki powiew ciepła lub chłodu. Zakres temperatury powietrza, w której indywidualny człowiek czuje się dobrze, jest zróżnicowany i zależy od preferencji osobistych, ubrania, odżywienia, pory roku, pory dnia, stanu zdrowia, wieku, a nawet płci. W wyższych temperaturach człowiek czuje się lepiej latem niż zimą. Istotne znaczenie ma także aktualna wilgotność powietrza. Są rodziny ciepłolubne, są takie, które preferują tzw. "zimny wychów".

Grzejnik grzejnikowi nierówny. Różnią się pomiędzy sobą masą, powierzchnią wymiany ciepła i sposobem jego emisji (pomijamy pracujące indywidualnie grzejniki elektryczne). Z różnic tych wprost wynika ich sterowalność, sprawność i możliwości pracy w określonym zakresie temperatur. Mówiąc o całorocznym komforcie cieplnym nie należy zapomnieć o kolejnej opcji wykorzystania instalacji centralnego ogrzewania, tym razem jako instalacji centralnego chłodzenia, jednakże możliwość ta dostępna jest jedynie dla posiadaczy pompy ciepła jako wyłącznego lub alternatywnego źródła ciepła.

Grzejnik SOLLARIUS - budowa Cu i AL

Co wyróżnia REGULUSY na tle innych grzejników?

Sprawność i czas dostępu do ciepła.

  • Mała masa całkowita (grzejnik + woda), duża powierzchnia wymiany – to podjęcie efektywnego grzania niewielkim nakładem energii, to możliwość ekonomicznego spożytkowania uzysków ciepła, to możliwość realizacji długich wyłączeń ogrzewania w ciągu doby lub wyłączeń "na żądanie". Nie musimy w pomieszczeniach obniżać temperatury (np. sypialnia), wystarczy, że czasowo przerwiemy ich ogrzewanie. Dla posiadaczy ogrzewania podłogowego wszystkie te manewry są niewykonalne.
  • Przydatność do grzania w szerokim zakresie temperatury zasilania, poczynając od niskiej temperatury generowanej przez pompę ciepła (posiadają znacznie większą od innych grzejników powierzchnię wymiany) aż do ogrzewania parą!
  • Lekkie, dostępne w niemal dowolnym kolorze, nierdzewne (zbudowane z Cu + Al).

REGULUSY wykorzystywać można w trzech opcjach:

  • grzanie standardowe – promieniowanie + konwekcja, każda instalacja, wszystkie źródła ciepła – wszystkie typoszeregi produkcji REGULUS-®-system;
  • grzanie standardowe lub ze wspomaganą cyrkulacją powietrza przy pomocy cicho pracującego wentylatora usytuowanego w dolnej części grzejnika – jak wyżej lecz wyłącznie typoszereg Regulus E-VENT;
  • grzanie standardowe, ze wspomaganą cyrkulacją powietrza lub chłodzenie – każda instalacja, opcja dostępna tylko dla posiadaczy pompy ciepła – typoszereg Regulus REVERS – grzejniki zbliżone konstrukcją do klimakonwektorów lecz znacznie od nich tańsze, ponadto z korzystniejszą dla użytkownika możliwością jednoczesnego, centralnego sterowania pracą wszystkich grzejników przy pomocy jednego sterownika.

Porównując ograniczone możliwości użytkowania podłogówki z wielością dostępnych opcji przy użytkowaniu regulusów nieodparcie nasuwa się skojarzenie walca drogowego (bez biegu wstecznego) z samochodem sportowym. Ciekawą opcję dla lubiących stąpać po letniej posadzce stanowi połączenie podłogówki z regulusami – oba systemy zasilane czynnikiem grzewczym o tej samej temperaturze – czyli tzw. hybrydowa dystrybucja ciepła.

źródło i zdjęcia: REGULUS®-system

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT