Wpływ jakości gruntu na przydomową oczyszczalnię ścieków

Na wybór przydomowej oczyszczalni ścieków wpływ ma także typ gleby. Przed zakupem ocenę zawsze należy wykonać indywidualnie, bowiem od niej zależy bezproblemowa praca urządzenia.

Wpływ jakości gruntu na przydomową oczyszczalnię ścieków

W jaki sposób ocenić jakość gleby?

Ocena jakości gleby może zostać wykonana na dwa sposoby:

  1. Wykonując wiercenia geologiczne - dostarczą nam one wielu danych, których interpretacją powinien się zająć specjalista.
  2. Wykonując samodzielnie tzw. test perkolacyjny. Przy czym należy pamiętać, że jest to metoda znacznie mniej dokładna.

Szczególne znaczenie ma tutaj rodzaj gleby oraz jej stopień przepuszczalności wody. Od tego zależy czy będzie można wykorzystać grunt do przeprowadzenia drugiego, tlenowego etapu oczyszczania ścieków (oczyszczalnie EKO-ODR).

Dobór właściwej oczyszczalni do danego rodzaju gleby

W zależności od charakterystycznych właściwości posiadanych przez nas gruntów istnieją następujące opcje montażu oczyszczalni:

  • Na glebach, które dobrze przepuszczają wodę i przy niskim poziomie wód podskórnych (czyli głównie piaski oraz grunty mieszane z dominacją gleb piaszczystych) możliwe jest zastosowanie opcji z drenażem rozsączającym (EKO-ODR i EKO-BIO) lub tunelem rozsączającym (tylko EKO-BIO), czyli oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO lub ekologicznej EKO-ODR. Właściwości takich gruntów gwarantują, niezbędny w procesie oczyszczania, odpowiednio długi przepływ dla EKO-ODR, oraz możliwość skutecznego wprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu w przypadku EKO-BIO.
  • Na glebach, które bardzo dobrze przepuszczają wodę, a wody podskórne znajdują się nie płycej niż na 2,5 metra pod poziomem gruntu, jak również na gruntach ciężkich, nieprzepuszczalnych z poziomem wód podskórnych mieszczącym się w przedziale 2,5 – 5 m. pod poziomem terenu – znakomicie sprawdzi się oczyszczalnia EKO-BIO z opcją odprowadzenia oczyszczonych ścieków do studni chłonnej.
  • W skrajnie trudnych warunkach z pewnością sprawdzi się oczyszczalnia EKO-BIO z przepompownią w nasypie (kopcu). Takie rozwiązanie ma zastosowanie nawet w przypadku, gdy woda „stoi na gruncie”.

źródło i zdjęcie: „EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k.

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
PRODUKTY FIRMY
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)