Zalety systematycznej konserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych

Regularna konserwacja i diagnostyka ma znaczenie ekonomiczne, prawne, higieniczne oraz ekologiczne. Regularna wymiana części obniża awaryjność, utrzymuje koszt napraw na niskim poziomie oraz usuwa ryzyko kosztownego przestoju w produkcji.

Zalety systematycznej konserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych

Dlaczego harmonogram konserwacji jest potrzebny?

Harmonogram konserwacji i serwisu maszyn oraz urządzeń technicznych wszelkiego rodzaju pozwala na przeprowadzenie na czas i we właściwym zakresie odpowiednich prac w firmie.

Służy jako lista kontrolna dla pracowników serwisu, inżynierów zakładowych, inżynierów utrzymania ruchu, kierowników produkcji, elektryków i wszystkich pracowników zaangażowanych w konserwację i naprawy.

Jako część strategii konserwacji i napraw operacyjnych, harmonogramy umożliwiają przedsiębiorstwom planowanie i realizację procesów.

Skracają one czas obsługi i pomagają w bezbłędnym przeprowadzaniu kontroli.

Regularna obsługa serwisowa znacznie obniża koszt eksploatacji fot. Conrad

Plany serwisowe i konserwacyjne zapewniają również szybką reakcję na usterki i pomagają pracownikom w przypadku przebudowy sprzętu lub zmiany konfiguracji zakładu.

Jako narzędzie szkoleniowe skracają fazę zapoznawczą dla nowych pracowników serwisu i zewnętrznych dostawców usług serwisowych.

Wewnętrznie plany służą jako dowód sumiennego utrzymania instalacji wobec kierownictwa, przełożonych i innych działów.

Zewnętrznie, plany pomagają w egzekwowaniu gwarancji i roszczeń wobec producentów, zewnętrznych dostawców usług lub firm ubezpieczeniowych.

Jak przygotować dobry plan konserwacji?

Harmonogram konserwacji lub plan serwisowy powinien zawierać wykaz wszystkich zaplanowanych czynności konserwacyjnych urządzenia lub systemu zgodnie ze specyfikacją danego producenta lub Twojej firmy.

Ponadto powinien się w nim znaleźć wykaz urządzeń, systemów i zespołów, dla których wymagana jest regularna kontrola.

W planie należy uwzględnić datę ostatniej konserwacji i docelowy termin następnej, zakres odpowiedzialności, osoby do kontaktu z serwisem oraz dalsze szczegóły dostosowane do indywidualnej struktury organizacyjnej firmy.

Szczególne znaczenie dla planu serwisowego mają szczegółowe informacje dotyczące planowanych prac konserwacyjnych oraz punktów kontrolnych, które należy uwzględnić.

Wynikają one z konstrukcji urządzenia, rodzaju użytkowania i rzeczywistych obciążeń spowodowanych użytkowaniem, zużyciem i wiekiem maszyny.

Plan konserwacji powinien być jak zestaw narzędziowy - kompletny i regularnie sprawdzany fot. Conrad

W ramach rejestracji i diagnozy stanu technicznego kontrola polega przede wszystkim na sprawdzeniu, czyszczeniu i w razie potrzeby wymianie tych elementów, które wykazują zużycie i pogorszenie jakości materiału.

Części, które wymagają materiałów pomocniczych, takich jak smary lub są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, są również częścią kontroli.

W planie powinny znaleźć się dokładne instrukcje dotyczące konserwacji, np. jakich narzędzi i urządzeń należy użyć do kontroli, jaka kalibracja jest wymagana i jakie części należy wymienić.

Dzięki temu pracownikom lub serwisantom łatwiej jest dobrać odpowiednie części zamienne oraz właściwe skontrolować maszyny lub instalacje.

Serwisant dokumentuje przeprowadzoną kontrolę, wynik pomiaru i wymienione części.

Dokumentem potwierdzającym wykonanie tych czynności może być dziennik pracy, również dziennik konserwacji, założony zeszyt, czy raport przeglądu (zależy od wymagań producenta lub ustaleń pracodawcy).

W razie potrzeby przydatna może być kontrola wykonanych czynności konserwacyjnych przez innego pracownika.

Obniż koszt konserwacji dzięki planom serwisowym

Koszty utrzymania ruchu w planowanym okresie eksploatacji maszyn i urządzeń są istotnym czynnikiem ekonomicznym o potencjale optymalizacyjnym.

Części typu C to elementy wymagane w kontekście utrzymania produkcji - obejmują części zamienne właściwe dla danej maszyny lub instalacji, części zużywające się, środki czyszczące, smary oraz narzędzia.

Ze względów ekonomicznych coraz więcej firm rezygnuje z kosztownego magazynowania części zamiennych.

Zamiast tego, części są zamawiane tylko wtedy, gdy są potrzebne, zazwyczaj z nieregularną częstotliwością i od różnych dostawców.

Regularna i szybka dostawa zużywających się części serwisowych jest bardzo ważna fot. Conrad

Same elementy typu C mają zwykle niewielką wartość materialną, jednak koszty transakcyjne i logistyczne związane z zamawianiem często powodują znaczny wzrost rzeczywistych kosztów części.

Minimalne nakłady utrzymania wymagają ekonomicznego, niezawodnego i szybkiego źródła zaopatrzenia w potrzebne części.

Plany serwisowe i harmonogramy konserwacji stanowią podstawę do bardziej efektywnego zamawiania części zamiennych.

Conrad jako partner biznesowy i niezawodny dostawca oferuje zindywidualizowane usługi i rozwiązania w zakresie zaopatrzenie w wysokiej jakości produkty od najlepszych producentów.

Dzięki produktom do konserwacji, przeglądów i napraw z jednego źródła uprościsz obsługę i administrację, a co za tym idzie znacząco obniżysz koszty ogólne w dłuższej perspektywie.

Firmy oraz ich pracownicy mogą zamawiać materiały eksploatacyjne i elementy elektroniczne, szybko i wygodnie, w określonym czasie dostawy, dostosowanym do indywidualnych procesów w firmie.

Rozwiązania Conrad wspierają regularną konserwację

Tworzenie planów konserwacji i przestrzeganie standardów kontroli zalecanych przez producentów to odpowiedzialne zadania.

Skoncentrowanie i uproszczenie procesu zakupów za pośrednictwem rozwiązań Conrada znacznie przyśpieszy pracę.

Conrad zapewnia szeroką gamę produktów optymalnie dostosowanych do Twoich potrzeb i wybór między znanymi markami o certyfikowanych standardach jakości.

Wysoka dostępność produktów i dostawa bezpośrednio do miejsca, w którym części są potrzebne, minimalizuje nakłady logistyczne w przedsiębiorstwie.

Rozwiązania Conrad sprzyjają regularnej konserwacji i upraszczają cały proces fot. Conrad

Zakup części może odbywać się w sposób kontrolowany i w wysokim stopniu zautomatyzowany.

Dzięki zamówieniom terminowym można zaplanować dostawy z wyprzedzeniem lub na wywołanie i zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Darmowe i w pełni funkcjonalne środowisko zakupowe Conrad Smart Procure eliminuje ograniczenia i trudności w codziennej pracy działów zaopatrzeniowych, bez potrzeby tworzenia własnych systemów zakupowych.

Oferta z zakresu eProcurement została przystosowana do potrzeb przedsiębiorstw korzystających z własnych systemów zamówień, które zapewniają kontrolę nad wydatkami, eliminują błędy przy wprowadzaniu zamówień oraz pozwalaja oszczędzić czas i pieniądze.

źródło i zdjęcia: Conrad Electronic Sp. z o.o.

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE