Przydomowa oczyszczalnia ścieków - wymagane dokumenty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo budowlane art. 29 ust. 1 pkt 5), decydując się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7.5 mna dobę, nie musimy uzyskiwać zgody na budowę. Wymagane jest jedynie zawiadomienie starostwa powiatowego o planowanej inwestycji. Jakie dokumenty należy złożyć?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - wymagane dokumenty

Mała przydomowa oczyszczalnia ścieków - wymagane dokumenty

  1. wypełniony i podpisany druk zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
  2. wypełniony i uzupełniony druk oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  3. mapę z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń,
  4. opis techniczny oczyszczalni.

Komplet dokumentów należy złożyć w urzędzie starostwa powiatowego w wydziale budowlanym przed planowanym rozpoczęciem prac. 

Może się bowiem okazać, iż na danym terenie budowa nowych oczyszczalni nie jest dozwolona - otrzymamy wówczas decyzję odmowną oraz zakaz rozpoczęcia prac. 

źródło i zdjęcie: "EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. 

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
PRODUKTY FIRMY
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)
„EKO-BIO Oczyszczalnie” Sp. z o.o. Sp.k. (dawn. „EKO-BIO J.Kononów, M.Gruszka” Sp.j.)