Selena zwiększyła moce produkcyjne

Grupa Selena zakończyła rozbudowę nowoczesnego kompleksu produkcyjnego Libra. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 11 mln zł. Libra jest jedną z dwóch spółek Grupy, które wytwarzają wysokiej jakości kleje i uszczelniacze.

Selena zwiększyła moce produkcyjne

Dzięki rozbudowie powierzchni magazynowej oraz wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych Selena zwiększyła moce produkcyjne zakładu o około 40%. W kompleksie wybudowano nowoczesną halę magazynową wysokiego składowania, co pozwoliło zoptymalizować procesy logistyczne.

Selena - hala wysokiego składowaniaZrealizowana inwestycja jest odpowiedzią na przewidywany w najbliższych latach wzrost popytu na wytwarzany przez Selenę asortyment. Już w 2010 r. spółka Libra wykorzystała niemal 90% swoich mocy produkcyjnych. Konieczne stało się więc ich dostosowanie do stale rosnących potrzeb rynkowych. Przeprowadzona rozbudowa zapewnia również wyższą konkurencyjność produkcji.

"Wobec przewidywanego wzrostu produkcji i sprzedaży zakładu w latach 2011-2014 zwiększenie mocy wytwórczych kompleksu Libra stało się naturalną koniecznością. W celu umacniania pozycji na rynku konsekwentnie inwestujemy w innowacje i w rozwój oferty asortymentowej. Jednocześnie, pracujemy nad polepszeniem efektywności m.in. poprzez optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych", powiedział Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM.

Powstanie nowoczesnej hali magazynowej o powierzchni 5000 m² zwiększyło liczbę miejsc paletowych z 2500 do około 7000. Magazyn wyposażono w regały wysokiego składowania oraz sterowane wiązką indukcyjną specjalistyczne wózki elektryczne. Procesy składowania zarządzane będą przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego.

Selena - wewnątrz zakładu LibraSelena zwiększyła moce produkcyjne również poprzez inwestycję w nowe maszyny i urządzenia produkcyjne. Dla zakładu Libra zakupiono reaktor do produkcji mas uszczelniających i klejów wraz z automatycznym systemem doważania surowców oraz zbiornikami na surowce. Zainstalowano także 3 automatyczne linie do konfekcjonowania, obejmujące system pakujący i drukarki.

Obecnie Grupa Selena koncentruje się na konsolidacji i usprawnieniu swoich struktur. Zmierza do uzyskania pełnej integracji nowych podmiotów oraz doprowadzenia ich do zakładanej rentowności.

Firma Selena jest producentem cenionych uszczelniaczy dekarskich, elastycznych membran dachowych oraz gontów Matizol.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Selena SA, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcia: Selena SA

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT