BWT Polska - filtry odżelaziające i odmanganiające do zastosowań domowych i przemysłowych

Wody podziemne są mniej narażone na zanieczyszczenia związane z gospodarczą działalnością człowieka. Charakteryzują się jednak podwyższoną zawartością manganu i żelaza oraz obecnością siarkowodoru i amoniaku. Zwykle zawartość żelaza waha się od ilości śladowych do kilkudziesięciu mg/l, natomiast manganu - od ilości śladowych do kilku mg/l.

BWT Polska - filtry odżelaziające i odmanganiające do zastosowań domowych i przemysłowych

Wysokie stężenia żelaza i manganu w wodzie powodują zmianę jej barwy i mętności, co niekorzystnie wpływa na właściwości organoleptyczne. Ponadto na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady, zostawiane przez mieszaniny uwodnionych tlenków żelazowych i manganowych. Usuwanie żelaza czy manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednim złożu, w filtrze pospiesznym. Wybór rodzaju złoża zależy od składu fizykochemicznego wody, postaci, w jakiej występuje żelazo czy mangan, zawartości tlenu rozpuszczonego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych.

Etapy usuwania związków żelaza czy manganu:

 • napowietrzanie wody surowej (za pomocą aspiratora w przypadku stacji o mniejszych wydajnościach lub za pomocą sprężarki i mieszacza wodno-powietrznego - przy większych wydajnościach);
 • korekty odczynu ph wody (jeśli zachodzi taka potrzeba);
 • filtracji na odpowiednim rodzaju złoża.

Jeśli żelazo i mangan występują w znacznych ilościach woda powinna być filtrowana dwustopniowo, z zastosowaniem jako pierwszego filtra usuwającego żelazo.

Przy doborze metody usuwania żelaza i manganu istotny jest także dobór filtrów z odpowiednim rodzajem płukania.

W zależności od wybranego materiału filtracyjnego rozróżnia się:

 • płukanie wodno-powietrzne - filtry piaskowo-żwirowe (zalecane przy większych wydajnościach);
 • płukanie wodne - filtry ze złożem wielowarstwowym, złożem Birm Normal oraz Pyrolox Regular;
 • płukanie wodne z dozowaniem KMnO4 - filtry ze złożem Greensand Plus.

Filtry odżelaziające i odmanganiające montuje się za filtrami mechanicznymi, ale zawsze przed urządzeniami zmiękczającymi wodę.

Firma BWT Polska oferuję szereg filtrów odżelaziających i odmanganiających przeznaczonych do zastosowań przemysłowych.

Przykładowe filtry dostępne w ofercie BWT Polska:


Filtr odżelaziająco-odmanganiający ERF-Greensand 77

Przeznaczony do usuwania żelaza i manganu z wody, regenerowany okresowo roztworem nadmanganianu potasu.

 • zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym,
 • zawór sterujący z tworzywa sztucznego sterowany elektronicznie,
 • zbiornik zapasowy na nadmanganian potasu,.
 • materiał filtracyjny: złoże Greensand Plus, podsypka żwirowa.
 • posiada atest PZH.

Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3 – 7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C, zasilanie elektryczne 24 V/50 Hz (transformator sieciowy w zakresie dostawy).Filtr odżelaziająco-odmanganiający ERF-Pyrolox

Przeznaczony do usuwania żelaza i manganu z wody.

 • zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym,
 • zawór sterujący z czerwonego mosiądzu (w przypadku typu 25/XX z tworzywa sztucznego) sterowany mechanicznie,
 • materiał filtracyjny: złoże Pyrolox Regular,
 • podsypka żwirowa.
 • tester do oznaczania zawartości żelaza
 • posiada atest PZH.

Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3 - 7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40  ºC, zasilanie elektryczne 24  V/50 Hz (transformator sieciowy w zakresie dostawy).Filtr ze złożem wielowarstwowym MSF

Przeznaczony do usuwania żelaza z wody. Dodatkowym jego zadaniem jest zatrzymywanie nadmiaru związków organicznych powodujących barwę i mętność wody oraz poprawa właściwości organoleptycznych.

 • zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
 • zawór sterujący z czerwonego mosiądzu (w przypadku typu 25/XX z tworzywa sztucznego) sterowany mechanicznie
 • materiał filtracyjny: żwir, hydroantracyt N
 • posiada atest PZH

Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C, zasilanie elektryczne 24 V/50 Hz (transformator sieciowy w zakresie dostawy).


źródło i zdjęcia: BWT Polska

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT