Międzynarodowe Targi Instalacyjne Instalacje 2012 za nami

Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE to największe w Europie Środkowo - Wschodniej wydarzenie skierowane do sektora instalacyjnego, które niezmiennie cieszy się zaufaniem profesjonalistów licznie odwiedzających kolejne edycje targów. Oferta branży instalacyjnej była szeroko prezentowana przez licznie zgromadzone firmy i przedstawicielstwa.

Międzynarodowe Targi Instalacyjne Instalacje 2012 za nami

Międzynarodowe Targi Instalacyjne Instalacje 2012 przyciągnęły wiodących producentów oraz dostawców urządzeń i technologii z zakresu techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, chłodniczej, a także techniki obiektowej i gazowniczej oraz szeroki wybór armatury sanitarnej.

Tegoroczna ekspozycja wydarzenia zgromadziła ponad 800 firm z 21 państw m.in. z  m.in. z Włoch, Niemiec, Polski, Szwecji, Ukrainy, Czech, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Litwy, Słowacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii.

Udział w Międzynarodowych Targach Instalacje był doskonałą okazją do zapoznania się z trendami rozwoju branży, a także z nowościami produktowymi oraz technologicznymi.

Targi Instalacje swoim zakresem obejmuowały następujące salony:

 • Salon Techniki Grzewczej i Ciepłowniczej
 • Salon Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej
 • Salon Techniki Obiektowej - FM Area
 • Salon Techniki Sanitarnej - Aquasan
 • Salon Techniki dla Przemysłu Gazowniczego.

Zakres tematyczny Międzynarodowych Targów Instalacyjne - Instalacje 2012:

1. SALON TECHNIKI GRZEWCZEJ I CIEPŁOWNICZEJ:

 • Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie energii
 • Węzły cieplne
 • Sieci ciepłownicze
 • Pompy ciepła
 • Pompy do instalacji grzewczych
 • Kotły
 • Grzejniki
 • Ogrzewacze powietrza
 • Promienniki
 • Wymienniki ciepła
 • Systemy kominowe
 • Palniki
 • Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej
 • Butle i zbiorniki na olej opałowy
 • Armatura i osprzęt, do instalacji grzewczych
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i dozorowa w technice grzewczej
 • Nowoczesne systemy i urządzenia do rozliczania kosztów ciepła
 • Kolektory słoneczne
 • Instalacje ogrzewania podłogowego i ściennego
 • Materiały izolacyjne
 • Energia i środowisko
 • Związki, izby, stowarzyszenia
 • Inne.

2. SALON TECHNIKI WENTYLACYJNEJ, KLIMATYZACYJNEJ I CHŁODNICZEJ:

 • Wentylatory
 • Klimatyzatory
 • Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • Instalacje i systemy chłodnicze
 • Nawiewniki i wywiewniki
 • Kanały wentylacyjne
 • Systemy centralnego odkurzania      
 • Armatura i osprzęt do instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i dozorowa w technice klimatyzacyjnej
 • Ochrona powietrza
 • Związki, izby, stowarzyszenia
 • Inne.

3. SALON TECHNIKI OBIEKTOWEJ

 • Systemy dla inteligentnych budynków BMS
 • Kable, przewody
 • Kanały instalacyjne
 • Transformatory
 • Rozdzielnice, tablice rozdzielcze
 • Gniazdka, złącza, wyłączniki, bezpieczniki
 • Oprawy
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa w technice elektrycznej i energetyce
 • Związki, izby, stowarzyszenia
 • Inne.

4. SALON TECHNIKI SANITARNEJ

 • Systemy przyłączy wodno kanalizacyjnych w budynkach
 • Rury
 • Kształtki
 • Zawory
 • Węże
 • Systemy spłukujące
 • Systemy odpływowe
 • Armatura sanitarna
 • Ceramika sanitarna
 • Materiały instalacyjne
 • Związki, izby, stowarzyszenia
 • Inne.

5. SALON TECHNIKI GAZOWNICZEJ.
6. USŁUGI, WYKONAWSTWO, DORADZTWO.  

W 2010 r. Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE wraz z tradycyjnie towarzyszącymi im Międzynarodowymi Targami Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO oraz Międzynarodową Wystawą Zabezpieczeń SECUREX, a także dwoma premierowymi wydarzeniami: Międzynarodowymi Targami Branży Wodno-Kanalizacyjnej WODOCIĄGI i Międzynarodowymi Targami Kominkowymi KOMINKI zgromadziły na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 30 tysięcy zwiedzających, którzy na 46500 m2  powierzchni wystawienniczej.

Patronem medialnym wydarzenia był serwis InstalacjeB2B.

źródło i zdjęcie: Redakcja serwisu InstalacjeB2B

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT