Dzień Ziemi 2011

W dniach 13-14 kwietnia br. w Warszawie Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) wraz z wieloma liderami rynku budownictwa zrównoważonego w Polsce będzie świętować Dzień Ziemi.

Dzień Ziemi 2011

W programie przewidziano wykłady i szkolenia wprowadzające w temat zielonego budownictwa i wiodących systemów wielokryterialnej oceny budynków. Po raz pierwszy zostaną poruszone tematy prawne i ustawodawcze jak również omówione zostaną narzędzia dla zarządców nieruchomościami.

Podczas pierwszego dnia konferencji omówiony zostanie szereg ważnych zagadnień z zakresu budownictwa zrównoważonego. Głównym akcentem wydarzenia będzie prezentacja Michaela Della Barba z bostońskiej firmy EH&E na temat energooszczędności i wydajności budynków podczas całego cyklu życia obiektu.

Tematy poruszone w trakcie wykładów PLGBC Green Building Education to:

  • Wstęp do budownictwa zrównoważonego, WorldGBC, koszt zielonych budynków, porównanie wiodących systemów wielokryterialnej oceny budynków - Agnes Vorbrodt-Schurma, PLGBC.
  • Case studies - Rafał Schurma, PLGBC.
  • Jak używać systemu BREEAM w Polsce? Case studies - Magdalena Stretton, WSP Enviro.
  • Jak ocenić i ulepszyć istniejące budynki? Narzędzia dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Porównanie: LEED-EBOM i BREEAM In Use - Agnes Vorbrodt-Schurma, PLGBC; Hans van de Sanden & Dr Marcin Gawroński, Grontmij.
  • Przegląd sytuacji prawnej budownictwa zrównowazonego w Europie - KACZOR KLIMCZYK PUCHER WYPIÓR ADWOKACI Spółka Partnerska.
  • High performance over the entire building life cycle, benefits of commissioning, case study Shapiro Center - Michael Della Barba, EH&E.
  • Przyszłość architektury w Polsce - budownictwo zrównoważone jako rozwiązanie.

Pierwszego dnia imprezy "Dzień Ziemi 2011" zainteresowani będą mieli okazję odwiedzić pierwsze projekty w Warszawie, które albo już uzyskały bądź ubiegają się o prestiżowy certyfikat LEED: Poleczki Business Park oraz Skanska Green Office, LEED-CI Silver.

Według Worldwatch Institute budynki są odpowiedzialne za zużycie ogromnych ilości zasobów naturalnych, przyczyniając się do wzrostu ilości odpadów na składowiskach. Szacuje się, ze zużywają 50% globalnych zasobów naturalnych. Według US Green Building Council (USGBC), siostrzanej organizacji PLGBC, budynki przyczyniają się ponad 136 milionów ton odpadów budowlanych w USA, co przekłada się na 40% materiału na wysypiskach śmieci.

Budynki są największymi konsumentami energii - sektor budowlany jest odpowiedzialny za zużycie 45% światowej energii (na podstawie danych dla Europy i USA) oraz 74% energii elektrycznej w USA. Sektor budowlany przyczynia się do prawie 50% emisji gazów cieplarnianych - tyle samo co przemysł i transport razem.

Według IPCC (Zmiany klimatu 2007, Synthesis Report), emisja CO2 budynków równa się 8,6 gigaton - 1/4 całkowitej emisji globalnej. Z tego powodu, budownictwo ma największy potencjał do wyeliminowania nawet 5 gigaton CO2 rocznie.

Informacje rejestracyjne dla uczestników szkolenia i Green Building Tour znajdują się tutaj.

źródło i zdjęcie: PLGBC.org

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT