65-lecie Naczelnej Organizacji Technicznej

Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) obchodzi 65-lecie działalności. NOT to największa polska organizacja inżynierska, skupiająca blisko 110 tys. członków indywidualnych zrzeszonych w 38 Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych. Uroczysty jubileusz odbył się 12 grudnia w siedzibie organizacji.

65-lecie Naczelnej Organizacji Technicznej

"12 grudnia 1945 r. powołano w Warszawie - jako zrzeszenie stowarzyszeń - Naczelną Organizację Techniczną. Była ona dostępna dla wszystkich osób ze średnim i wyższym wykształceniem technicznym. Reprezentowała różne gałęzie techniki i branże gospodarcze oraz interesy ogółu inżynierów i techników" - przypomina przedstawiciel organizacji Janusz M. Kowalski.

Jak dodaje, członkami NOT były wszystkie polskie stowarzyszenia inżynierów i techników. W latach 1945-90 działalność NOT koncentrowała się na udziale techników i inżynierów w odbudowie kraju po zniszczeniach wojennych, a następnie rozbudowie gospodarki narodowej, na kształceniu i szkoleniu inżynierów. Z inicjatywy NOT powstało w Polsce kilka wyższych uczelni technicznych.

Po przemianach ustrojowych lat 90. XX wieku, NOT przekształciła się w Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Działalność Federacji skupiła się na zwiększeniu innowacyjności polskiej gospodarki. Jednym z głównych zadań stało się również dbanie o prestiż zawodu inżyniera i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Obecny na jubileuszu wicepremier Waldemar Pawlak przypomniał o ogromnym wkładzie zrzeszenia w upowszechnianiu wiedzy technicznej. "NOT był i jest jedną z najbardziej zasłużonych i prestiżowych organizacji, która otwarcie prezentuje stanowisko polskiego środowiska inżynieryjno-technicznego" podkreślił. Wśród najciekawszych działań wymienił m.in. organizowaną corocznie przez NOT Olimpiadę Wiedzy Technicznej. "Tego typu inicjatywy odgrywają wielką rolę w doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji" zauważył.

Wiceszef polskiego rządu wyraził ponadto nadzieję na dalszą aktywną współpracę organizacji z MG. "Jestem przekonany, że NOT będzie ważnym partnerem Ministerstwa Gospodarki w realizacji Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki" powiedział. Jak zauważył, ważną rolę w tym procesie może odegrać Centrum Innowacji NOT oraz Zespół Komercjalizacji Nauki i Techniki NOT. Uroczystość odbyła się 12 grudnia 2010 r. w Warszawie.

źródło i zdjęcie: mg.gov.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT