Jak zamontować wkład kominowy do kotła kondensacyjnego?

Zobacz film - Jak zamontować wkład kominowy do kotła kondensacyjnego

Prezentujemy instruktaż montażu podpory renowacyjnej Jeremias 130 PP2627-1 dla kolana spalinowego PP ze sztucerem gwintowanym.

Podpora renowacyjna Jeremias PP, umożliwia łatwą i szybką modernizację wkładu kominowego do standardu systemu powietrzno – spalinowego współpracującego z kotłami kondensacyjnymi.

Pierwszym etapem jest dopasowanie podpory Jeremias PP do właściwej średnicy modernizowanego wkładu stalowego. Podporę instalujemy w stalowym trójniku wkładu kominowego - należy upewnić się że jest stabilnie zamontowana.

Od góry do stalowego wkładu wprowadzamy elementy systemu spalinowego Jeremias EW-PPS: kolano z podporą ze sztucerem i uchwytem dla linki montażowej i następnie kolejno odcinki proste – rury dwu lub jednometrowe które stabilizujemy obejmami centrującymi. Kolano osadzamy w gnieździe podpory, sprawdzamy stabilność montażu. Odkręcamy zaślepkę kolana i nakręcamy sztucer.

Film: Jeremias

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT