Ciepło i chłód z jednego źródła - poznaj innowacyjny system grzewczy

W dzisiejszym świecie ciepło jest traktowane jako towar – produkt, który musi być dostarczony do odbiorców w sposób jak najefektywniejszy, najtańszy i najszybszy. Kluczem do sukcesu jest zapewnienie najwyższego komfortu cieplnego przez cały rok, przy minimalnych kosztach.

Ciepło i chłód z jednego źródła - poznaj innowacyjny system grzewczy

Cel wytwarzania ciepła jest oczywisty: jak najwyższy (całoroczny) komfort cieplny za jak najniższą cenę. Produkowany przez Was produkt (ciepło) trzeba jak najefektywniej, jak najtaniej i jak najszybciej dostarczyć do odbiorców końcowych.

Trzy etapy:

  • produkcja (źródło lub źródła ciepła);
  • magazynowanie (jeśli wymaga tego płynność lub niestabilność procesu produkcji), centrum logistyczne dla celów c.o. – buforowy zbiornik ciepła, dla kumulacji ciepła pochodzącego z wielu źródeł + grzanie cwu – np. zasobnik stratyfikacyjny;
  • dystrybucja – grzejniki centralnego ogrzewania.

Na każdym z wyżej wymienionych etapów dojść może do nieuzasadnionych strat. Ciepło można optymalnie wytworzyć lecz nieoptymalnie je magazynować lub dystrybuować.

Dla maksymalnej ekonomiki grzania oraz komfortu cieplnego, wszystkie elementy procesu są istotne. Waszym celem jest maksymalne zadowolenie Waszego klienta.

Grzejnik DECOR PRO.

Co interesuje użytkownika?

  • Szybki dostęp do ciepła w pożądanej ilości – ten wymóg gwarantuje możliwość produkcji i dystrybucji ciepła w szerokim zakresie temperatur zasilania, a nie tylko grzanie niskotemperaturowe – oczekiwanie użytkownika ważne w naszej strefie klimatycznej.
  • Tani start ogrzewania – ten wymóg spełnią grzejniki - dystrybutory ciepła o wysokiej sprawności i możliwie jak najmniejszej bezwładności cieplnej.
  • Łatwy start ogrzewania – cała instalacja uruchamiana w jednym punkcie, w prosty sposób, prosta do obsłużenia nawet przez laika.
  • Otwarta możliwość modyfikowania instalacji c.o. – zmiana źródła ciepła lub dołożenie nowego źródła ciepła – układ grzejnikowy czyli układ dystrybucji ciepła, pracujący z wysoką sprawnością, w szerokim zakresie temperatury zasilania, skonfigurowany według celów jak wyżej, może być zasilany dowolnym sterowalnym źródłem ciepła – pompą ciepła, kotłem stałopaliwowym, kominkiem z płaszczem wodnym, kotłem gazowym, kotłem elektrycznym. Zmiana źródła ciepła nie pociąga za sobą konieczności dokonywania żadnych zmian w układzie dystrybucji ciepła.

Grzejnikami, wymiennikami wymagającymi małej ilości energii startowej, pozwalającymi łatwo i taniej korzystać z centralnego ogrzewania przez okrągły rok, są REGULUSY.

Grzejnik SOLLARIUS.

Buforowy zbiornik ciepła

Buforowy zbiornik ciepła powinien być montowany w każdej instalacji, w której zachodzi podejrzenie, że zmniejszenie ilości zładu poprzez stopniowe zamykanie, odcinanie z cyrkulacji części grzejników lub stref grzania przez sterowniki pokojowe lub inne elementy np. zawory termostatyczne, może prowadzić do względnego przewymiarowania mocy źródła ciepła, a w efekcie do jego szkodliwego taktowania.

Wszyscy liczący się na polskim rynku, wiodący producenci lub dealerzy pomp ciepła zalecają stosowanie bufora we współpracy z ich urządzeniami, nawet do pomp inwerterowych, chociaż w tym wypadku bufory mogą być mniejsze, 5-10 ltr/kW mocy PC.

Bufory są zalecane i to obojętnie czy pompa ciepła pracuje z podłogówką czy z grzejnikami. PC współpracująca z podłogówką także może taktować!

Pogoda w Polsce staje się coraz bardziej dynamiczna. Fale ekstremalnych upałów przeplatane są falami dokuczliwego chłodu.

Posiadanie grzejników o małej bezwładności cieplnej umożliwia korzystanie z nich o każdej porze roku.

Dlaczego? Gdyż ich energia startowa jest znikoma, grzanie łatwo jest uruchomić i równie łatwo zastopować.

Grzejniki nie są po to by stabilizować, chronić przed taktowaniem jakiekolwiek źródła ciepła! Grzejniki mają grzać – wtedy kiedy trzeba i ile trzeba. Grzejniki mają dystrybuować w optymalnej ilości i w optymalnie pożądanym czasie wyprodukowane optymalnie ciepło!

Pompa ciepła pracująca z właściwą dla jej optymalnej pracy histerezą + współpracujący z nią buforowy zbiornik ciepła to jeden obieg, to jeden „odrębny byt”.

Pompa cyrkulacyjna (lub pompy cyrkulacyjne) + grzejniki to drugi obieg, to drugi „odrębny byt”.

Grzejnik DECOR PRO.

Lato – gorący temat: chłodzenie

Czy grzejniki współpracujące z pompą ciepła można wykorzystać także do chłodzenia? Jak najbardziej i byłoby co najmniej dziwne, gdyby posiadacz pompy ciepła „przegapił” taką możliwość wykorzystania już posiadanego drogiego urządzenia.

Zasada: nie ma efektywnego chłodzenia pomieszczeń bez wymuszonej cyrkulacji powietrza poprzez wymiennik, zatem do realizacji funkcji chłodzenia użytkownik musi posiadać grzejniki – wymienniki zaopatrzone w wentylator.

Chłodzenie podłogówką? Praktyka odrzuca takie rozwiązanie. Podłoga nie nadaje się do celów chłodzenia z uwagi na fakt, że zimne, cięższe powietrze „przylega” do posadzki i nie miesza się z powietrzem ciepłym. Uzyska się „efekt zimnej podłogi”, a nie efekt chłodniczy.

Kontrola chłodzenia tą drogą jest niemal niewykonalna: w miejscach gorzej wentylowanych (pod meblami, w narożnikach pomieszczeń) może dojść do wykraplania się wilgoci i do pojawienia się ognisk pleśni…

W przypadku grzejników z wentylatorem używanych do chłodzenia ich moc chłodnicza została określona dla tzw. chłodzenia suchego tj. bez przekroczenia punktu rosy (dT 10°C–28/18°C).

W praktyce, w zależności od wilgotności powietrza dT pomiędzy temperaturą schładzanego wnętrza, a temperaturą czynnika chłodzącego (wody instalacyjnej) może być wyższa co oznacza istotnie wyższą moc chłodniczą.

Przy wilgotności powietrza w okolicach 35% użytkownicy schodzą z temperaturą wejściową nawet do poziomu 11,5-12°C. Grzejniki używane w funkcji suchego chłodzenia nie wymagają rynienki na skropliny, zatem nie wymagają odprowadzania skroplin.

Grzejnik REGULLUS.

Centralne chłodzenie pompą ciepła

Kilka, kilkanaście grzejników w instalacji posiada w sumie konkretną, nie do pogardzenia moc chłodniczą, wystarczającą podczas fali upałów do istotnej poprawy komfortu cieplnego chłodzonych tym sposobem wnętrz.

Instalację centralnego ogrzewania w prosty sposób zmieniamy w instalację centralnego chłodzenia!


Źródło i zdjęcia: REGULUS-system

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT