Jak samodzielnie wymienić grzejnik?

Na wymianę grzejnika decydujemy się wtedy, gdy w starym pojawi się korozja lub przecieki albo modernizujemy instalację grzewczą i musimy dostosować ją do nowych parametrów zasilania. Montaż dodatkowego grzejnika będzie również konieczny, gdy rozbudowujemy ogrzewanie, co jednocześnie daje nam większą swobodę w doborze instalowanego wyposażenia. W typowych warunkach samodzielna wymiana grzejnika nie będzie trudna, jeśli dysponujemy odpowiednimi narzędziami hydraulicznymi i oczywiście przynajmniej podstawową wiedzą o funkcjonowaniu domowej instalacji grzejnej.

Jak samodzielnie wymienić grzejnik?

Dobieramy odpowiedni grzejnik

Przy wyborze grzejnika musimy przede wszystkim uwzględnić jego wielkość wynikającą z wymaganej mocy grzewczej, jak też możliwości połączenia z istniejącą instalacją i ustalonym układem rur. Powinniśmy też uwzględnić sposób funkcjonowania obiegu grzewczego - czy będzie to system zamknięty, czy otwarty, gdyż ma to istotne znaczenie dla ochrony korozyjnej grzejników.

Niekiedy decydujemy się na jego przestawienie lub dobudowanie fragmentu instalacj,i np. po adaptacji poddasza i wtedy, zależnie od potrzeb, możemy dostosować przebieg rur do rodzaju i sposobu podłączenia grzejnika oraz zmienić jego lokalizację.

Jak dobrać moc grzejnika?

Przy ustalaniu mocy nowego grzejnika musimy brać pod uwagę dotychczasowe straty ciepła i ewentualną ich zmianę, gdy przeprowadzone zostały prace termomodernizacyjne, polegające np. na ociepleniu ścian zewnętrznych czy wymianie okien lub na zmianie parametrów zasilania instalacji, np. w wyniku wymiany kotła na niskotemperaturowy.

Samodzielne określenie rzeczywistego zapotrzebowania na moc grzewczą w zmienionych warunkach ogranicza się z reguły do przybliżonej korekty dotychczasowych parametrów funkcjonowania ogrzewania, przyjmując, że dotychczasowa instalacja pracowała dostatecznie wydajnie również przy znacznych spadkach temperatury zewnętrznej.

Porównawczo możemy więc przyjąć, że standardowe pojedyncze żeberko żeliwne lub blaszane - najczęściej montowane w starych instalacjach - o wysokości 60 cm emituje moc grzejną na poziomie 90-100 W przy zasilaniu o parametrach 90/70/20°C.  

Współczynnik korekcyjne niezbędne do odpowiedniego doboru grzejników w zależności od temperatury zasilania i temperatury w pomieszczeniu. tab. Purmo Group Poland
Współczynniki korekcyjne niezbędne do odpowiedniego doboru grzejników w zależności od temperatury zasilania i temperatury w pomieszczeniu. tab. Purmo Group Poland

Mnożąc liczbę zamontowanych dotychczas elementów grzejnych przez ich moc jednostkową, uzyskujemy zainstalowaną wydajność grzewczą w danym pomieszczeniu, którą powinniśmy skorygować do nowych warunków, przy czym najważniejsze będzie uwzględnienie niższych parametrów pracy instalacji, co uchroni nas przed ewentualnym niedogrzaniem.

Wystarczy potrzebną moc grzewczą przemnożyć przez współczynnik korekcyjny odpowiadający przewidywanym parametrom pracy niskotemperaturowej i w katalogu produktów znaleźć grzejnik, którego moc będzie odpowiadać wyliczonej wartości.

Przykładowo w pomieszczeniu z dotychczasowym grzejnikiem o mocy 1000W (10 żeberek po 100W), po modernizacji instalacja będzie pracować przy parametrach nominalnych 50/40/20°C, co według tabeli korekcyjnej producenta odpowiada, np. współczynnikowi k = 2,5 (w porównaniu do parametrów nominalnych produktów określonych na wartości, np. 75/65/20°C).

Moc cieplna grzejników płytowych PURMO C22 (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C. fot. Purmo Group Poland
Moc cieplna grzejników dwupłytowych PURMO C22 (W) według normy PN-EN 442-2 dla parametrów 75/65/20°C i 55/45/20°C. tab. Purmo Group Poland

Szukamy więc w katalogu grzejnika o mocy nominalnej 2500 W (1000W x 2,5), który w przypadku grzejników płytowych może być różnie skonfigurowany (jako dwu - lub trójpłytowy) o odpowiednio zróżnicowanych wymiarach, np. typ 22 o wysokości 600 mm i długości 1600 mm lub typ 33 o takiej samej wysokości i długości 1100 mm.

W przypadku przeprowadzonej termomodernizacji trudno jednoznacznie ocenić zmniejszenie strat cieplnych, które mogą nawet sięgać ponad 50%, ale zamontowanie przewymiarowanego grzejnika w nowych warunkach generuje jedynie nieco większe koszty związane z jego zakupem, natomiast nie spowoduje to niepotrzebnych strat ciepła, a wymaganą moc grzejną uzyskamy poprzez samoczynną regulację zaworu grzejnikowego i dostosowanie do aktualnych potrzeb cieplnych. 

Grzejnik płytowy czy żeberkowy?

Obecnie instalowane są najczęściej grzejniki płytowe dostępne w bogatym asortymencie wymiarów, mocy i wariantów przyłączenia do instalacji. Jednak ze względu na ochronę przed korozją powinny one pracować w obiegach zamkniętych wyposażonych w ciśnieniowe naczynie wzbiorcze.

Ze względów montażowych istotne jest dopasowanie grzejnika do układu i rozmieszczenia rur podłączeniowych, co może umożliwiać podłączenia dolne lub boczne. Grzejniki z podłączeniem dolnym mają wbudowany zawór grzejnikowy i wewnętrzny kanał doprowadzający wodę do górnej części grzejnika.

Płytowy grzejnik dekoracyjny  Tinos H - dostępny w wielu wersjach kolorystycznych. fot. Purmo Group Poland
Płytowy grzejnik dekoracyjny  Tinos H - dostępny w wielu wersjach kolorystycznych. fot. Purmo Group Poland

Przy zakupie należy zwrócić uwagę na to, który króciec podłączenia dolnego jest zasilającym, a który powrotnym. Jest to istotne podczas montażu, aby układ rur odpowiadał właściwym końcówkom podłączeniowym.

Ponadto grzejniki dwu- i trzypłytowe można podłączać od dołu z doprowadzeniem, zarówno z lewej, jak i prawej strony (płyty po obu stronach są jednakowe). Natomiast jednopłytowe wymagają dostosowania strony przyłączenia do miejsca wyprowadzenia rur zasilających.

Grzejniki z podłączeniem bocznym mają cztery króćce przyłączeniowe, a doprowadzenie rur może odbywać się z dowolnej strony. Grzejniki płytowe sprzedawane są najczęściej jako komplet zawierający, oprócz grzejnika, uchwyty mocujące, odpowietrznik i zaślepkę.

Nowoczesne grzejniki żeberkowe - zamienniki starych grzejników żeliwnych. fot. KFA Armatura
Nowoczesne grzejniki żeberkowe - zamienniki starych grzejników żeliwnych. fot. KFA Armatura

Grzejniki żeberkowe najczęściej aluminiowe instalowane są głównie wtedy, gdy wymieniamy stare grzejniki żeliwne bez wymiany rur w instalacji c.o, a dzięki odpowiedniemu rozstawowi króćców przyłączeniowych ich montaż nie wymaga dopasowania przyłączenia.

Grzejniki żeberkowe mogą być łączone w zestawy o wymaganej liczbie żeberek i do kompletu z reguły trzeba dokupić uchwyty montażowe, korki zaślepiające i przyłączeniowe, odpowietrzniki.

Sposoby podłączenia grzejnika

Zależnie od rodzaju grzejnika i przebiegu rur instalacji grzewczej jego podłączenie można przeprowadzić na trzy sposoby:

  1. boczne jednostronne - popularne rozwiązanie umożliwiające podłączenie każdego grzejnika przy prowadzeniu rur w ścianach. Rozstaw końców rur powinien odpowiadać rozstawieniu końcówek przyłączeniowych.
  2. boczne krzyżowe - układ stosowany przy bardzo długich grzejnikach, zapewniający równomierny rozkład temperatury na ich powierzchni.
  3. dolne bezpośrednie - eleganckie podłączenie grzejników płytowych z zasilaniem dolnym, które sprawia, że rury i armatura przyłączeniowa są niewidoczne.

Każde przyłączenie grzejnika do instalacji powinno zawierać zawór grzejnikowy montowany na zasilaniu, zawór odcinający zamontowany na powrocie oraz odpowietrznik ręczny bądź automatyczny.

Przy doborze elementów przyłączeniowych należy też brać pod uwagę rodzaj rur oraz wymiar gwintu końcówek przyłączeniowych grzejnika (najczęściej ½ cala).

Podłączenie grzejnika od dołu

W taki sposób możemy podłączyć grzejnik, jeśli rury instalacyjne prowadzone są w podłodze lub u dołu ściany, tuż nad podłogą. Do podłączenia wykorzystujemy tzw. konsolę przyłączeniową z wbudowanymi zaworami odcinającymi na zasilaniu i powrocie.

Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym. fot. REGULUS®-system
Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym. fot. REGULUS®-system

Zestawy przyłączeniowe kompletowane są w różnych konfiguracjach i przy ich zakupie musimy sprawdzić, czy oprócz samej konsoli mają również złączki do grzejnika (nyple ½ na ¾ cala) oraz odpowiednie do rodzaju rur zaciski przyłączeniowe.

Przy prowadzeniu rur w podłodze ich bezpośrednie podłączenia będą sprawiać problemy przy układaniu posadzki i sprzątaniu, lepiej więc rury wyprowadzić ze ściany na odpowiedniej wysokości, a grzejnik podłączyć za pomocą konsoli kątowej.

Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość korekty wysunięcia konsoli od ściany.

Kolejne czynności przy podłączeniu dolnym grzejnika:

  • zamocowanie uchwytów i zawieszenie na nich grzejnika z zamontowaną konsolą,
  • wstępne podłączenie rur zasilających i ich umocowanie,
  • zdjęcie grzejnika i zatynkowanie bruzdy,
  • ostateczny montaż grzejnika i sprawdzenie szczelności połączeń.

Podłączenie grzejnika z boku

Płytowy grzejnik modernizacyjny therm-x2® Line-K. fot. Kermi
Płytowy grzejnik modernizacyjny therm-x2® Line-K. fot. Kermi

Wykonujemy głównie wtedy, gdy podłączenie do grzejnika prowadzone jest tzw. gałązkami odchodzącymi od pionu biegnącego w ścianie lub po jej wierzchu.

Do montażu potrzebny będzie prosty lub kątowy zawór grzejnikowy oraz odpowiedni zawór odcinający. W pozostałe przyłącza wkręcamy odpowiednio - odpowietrznik i korek zaślepiający. Oba połączenia wykonujemy w taki sam sposób, a po sprawdzeniu szczelności bruzdę zatynkowujemy.

Regulacja grzejnika - odpowiednie ustawienie zaworu i głowicy

Zamontowany grzejnik powinniśmy poddać tzw. wstępnej regulacji dostosowującej przepływ wody do założonej mocy grzewczej. W większych instalacjach wymaga to przeprowadzenia obliczeń hydraulicznych, ale w praktyce z dostateczną dokładnością można posłużyć się inną metodą.

Istota regulacji polega na zdławieniu przepływu w takim stopniu, aby różnica temperatury na wejściu i wyjściu z grzejnika wynosiła 10-15°C przy nominalnej temperaturze zasilania (przy zdjętej głowicy termostatycznej).

Regulacja grzejnika. fot. IMI Heimeier
Regulacja grzejnika. fot. IMI Heimeier

Zawór grzejnikowy posiada możliwość tzw. podwójnej regulacji, dzięki czemu, zmieniając jego nastawy (pozycje od 1-6), sprawdzamy po pewnym czasie, czy różnica temperatury utrzymuje się w założonym przedziale.

Natomiast bieżącą regulację temperatury w pomieszczeniu zapewnia zamontowana na zaworze grzejnikowym głowica termostatyczna.

W sprzedaży dostępne są głowice o różnych formach stylistycznych pasujących do wystroju wnętrza, ale musimy zwrócić uwagę, czy można je będzie zamontować na konkretnym typie zaworu grzejnikowego, gdyż niektóre łączone są na gwint o różnych rozmiarach (standard to gwint M30x1,5).

Jeśli kupujemy zawór grzejnikowy, warto więc jednocześnie dobrać do niego odpowiadającą nam głowicę termostatyczną.

Autor: Cezary Jankowski

Opracowanie: Aleksander Rembisz

Zdjęcia: Purmo Group Poland, REGULUS®-system, KFA Armatura, Kermi, IMI Heimeier

Film: Purmo Group Poland

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT