Elektrownie fotowoltaiczne dla firm – obowiązujące przepisy

Jako przedsiębiorca czy inwestor zamierzający zainwestować w dużą instalację fotowoltaiczną, powinieneś zwrócić uwagę na nowelizacje w ustawie o OZE, ustawie Prawo Budowlane oraz w Ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym. 

Elektrownie fotowoltaiczne dla firm – obowiązujące przepisy

Trudno jednoznacznie ocenić czy te zmiany wyjdą zarówno gminom jak i inwestorom na dobre, niemniej jednak przepisy te ułatwią budowę instalacji o mocy do 150 kW oraz pozwolą szeroko pojętemu społeczeństwu (w tym firmom i przedsiębiorcom) na partycypację w planach gmin. W poniższym artykule krótko omawiamy najważniejsze aspekty zmian.

Elektrownie PV do mocy 150 kW bez pozwoleń

Zgodnie z tegoroczną nowelizacją ustawy Prawo Budowlane, z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione są instalacje PV mocy do 150 kW. Przepisy te wprowadzają ułatwienie i przyspieszenie procesu budowy elektrowni fotowoltaicznej, z której energia wytworzona wspomagać będzie zasilanie zainteresowanych niezależnością energetyczną firmy.

Elektrownie (EPV) i farmy fotowoltaiczne stają się dzięki tym zmianom inwestycjami praktycznie na wyciągnięcie ręki. Przedsiębiorcom, których przeraża budowa dużych instalacji wychodzą naprzeciw firmy takie jak OEM Energy mające w swojej ofercie zarówno doradztwo, projektowanie jak i realizację takich inwestycji.

Przychylne zmiany w zakresie elektrowni fotowoltaicznych to gratka, którą na pewno wielu przedsiębiorców wykorzysta, by uniezależnić swój biznes od nieuchronnych podwyżek cen energii. Co ważne, inwestorzy zawsze mogą zwrócić się do inżynierów, techników i projektantów, aby koordynowali inwestycję od początku do końca. Takich specjalistów rekomenduje w swoim zespole OEM Energy – komentuje Ewa Kosowska, odpowiedzialna w firmie OEM Energy za dział EPV.

Wnioski o decyzję ustalającą warunki zabudowy

Nowelizacja przepisów w zakresie lokalizacji OZE (w tym m.in elektrowni fotowoltaicznych) zakłada, że pozyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy wg dotychczasowych zasad i na terenach, gdzie nie obowiązuje MPZP możliwe będzie tylko do końca roku 2025.

Pozyskane w tym terminie prawomocne decyzje zachowają ważność minimum 5 lat. Od roku 2026 natomiast, w życie wchodzi nowy pakiet planistyczny oparty na Planach Ogólnych, na których sporządzenie gminy mają około dwa lata.

Jest to zatem ‘ostatni dzwonek’ dla Inwestorów, którzy nie chcą uzależniać swoich planów inwestycyjnych związanych z Elektrowniami PV od ostatecznego kształtu Planu Ogólnego, jaki wejdzie w życie na terenie danej gminy po roku 2026.

Plan Ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przeciwieństwie do studium będzie on aktem prawa miejscowego, co oznacza, że będzie miał moc prawną.

Wydanie Decyzji WZ na wniosek złożony od dnia 1 stycznia 2026 r. będzie możliwe zatem jedynie w oparciu o Plan Ogólny, który jednocześnie będzie stanowić punkt wyjściowy przy sporządzaniu Planu Miejscowego. Plan Miejscowy z kolei stanie się głównym instrumentem regulującym możliwość budowy instalacji OZE.

Plany Ogólne w gminie – co warto wiedzieć?

Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym zakłada tzw. partycypację społeczną, a to oznacza, że gminy będą miały obowiązek organizowania konsultacji społecznych. W efekcie to Urząd Gminy, Planiści oraz Społeczeństwo zadecydują o kształcie Planów Ogólnych w danej miejscowości.

Wspominana już Ewa Kosowska mówi – Zdecydowanie warto zainteresować się draftem planowanych zmian, a nawet aktywnie w nich uczestniczyć. Plany Ogólne kształtować będą wizerunek i rozwój danego regionu przez kolejne długie lata, mogą zarówno umożliwić, jak też zablokować realizację wielu przedsięwzięć.

Konsultacje społeczne muszą być zorganizowane tak, żeby mogła w nich uczestniczyć jak największa liczba zainteresowanych, w tym przedsiębiorstwa planujące inwestycję w EPV.  Dzięki tym konsultacjom będą organizowane punkty dyskusyjne i panele eksperckie, a wszystko w celu zebrania opinii społecznych, komentarzy oraz uwag.

Podsumowując, w obliczu wzrostu cen prądu inwestycja w własne, niezależne źródło wytwarzania energii wydaje się być czynnikiem podstawowym prowadzenia biznesu, nie wymagającym dodatkowych wyjaśnień.

Pomimo szeregu zmian, jakie ustawodawca zafundował w tym roku, każdy przedsiębiorca mający jasno sprecyzowaną wizję rozwoju swojej firmy zyska możliwość wprowadzenia jej w życie, czy to poprzez wykorzystanie dotychczasowych przepisów, czy na podstawie nowo przyjmowanych Planów Ogólnych.

Warto już teraz zorientować się jak będzie wyglądał proces przygotowania Planów Ogólnych w danej gminie.

W przypadku zarówno mniejszych, jak i większych inwestycji w fotowoltaikę – warto nawiązać współpracę z firmą rzetelną i kompetentną, która przeprowadzi inwestora przez proces przygotowań, wyboru dobrej jakości materiałów oraz realizację.

Źródło i zdjęcia: OEM Energy

Fot. otwierająca: Pixels

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT