Ogrodzenie, bramy i furtki

Ograniczenie obszaru własnej posesji jak i zapewnienie wjazdu, wejścia i komunikacji w przebywającymi w domu mieszkańcami wymaga zbudowania funkcjonalnego ogrodzenia wzdłuż granic działki, zamontowania bramy wjazdowej i furtki oraz instalacji bramofonowej. Mimo tego, że na samo ogrodzenie jak i jego wyposażenie nie trzeba uzyskiwać pozwolenia ani zgłaszać takiej inwestycji, to jednak jego postawienie musi odpowiadać wymaganiom ogólnym jak i ustaleniom miejscowym, określonym w MPZP lub WZiZT, bądź w przepisach porządkowych obowiązujących w danej gminie.

Ogrodzenie, bramy i furtki

Wymagania formalne dotyczące ogrodzeń posesji

Przepisy ogólne zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (tekst jedn. Dz. U. 1065 z 2019 r z późniejszymi zmianami) wymagają spełnienia dla ogrodzeń następujących warunków:

  • ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
  • umieszczanie na ogrodzeniu, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów np. drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych materiałów jest zabronione.
  • bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
  • szerokość bramy powinna wynosić w świetle, co najmniej 2,4 m, a w przypadku furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m.

Ponadto Prawo Budowlane zezwala na postawienie ogrodzeń do wysokości 2,2 m bez pozwolenia i zgłaszania, ale dopuszczalną formę ogrodzeń od strony drogi mogą określać przepisy lokalne, które zabraniają np. stawiania pełnych ogrodzeń frontowych z prefabrykowanych elementów betonowych czy blachy. Dlatego zanim zaplanujemy sposób ogrodzenia frontowego dowiedzmy się w gminie lub urzędzie miasta jakie musi ono spełniać warunki , a także wymagania odnośnie np. lokalizacji bramy.

Sprawdźmy też gdzie przebiega linia rozgraniczenia z drogą - często biegnie ona przez teren naszej działki i po przyjęciu przez gminę uchwały o jej lokalizacji (np. w związku z planowanym poszerzeniem drogi), postawienie tam ogrodzenia - mimo, że to nasz teren - może skończyć się nakazem jego przeniesienia.

Różnorodne formy ogrodzeń

Zależnie od przeznaczenia obiektu, otaczające go ogrodzenie może pełnić różne funkcje - czysto dekoracyjne, ochrony przed niepożądanymi osobami, hałasem czy stanowić przegrodę optyczną. W praktyce najczęściej decydujemy się na dwie formy ogrodzenia - „oszczędnościową” w rozgraniczeniu wzdłuż granic z sąsiadami i dekoracyjną od frontu posesji.

Oprócz walorów funkcjonalnych i ozdobnych, ogrodzenie niezależnie od formy, można stawiać lokalizując je w całości w granicach własnej działki. Dotyczy to również poszerzeń np. w formie dekoracyjnych słupków bramowych czy narożnych.

Jednak w praktyce ogrodzenia z sąsiadami budowane są najczęściej w linii rozgraniczenia - oczywiście za porozumieniem obu stron - przy solidarnym poniesieniu kosztów budowy jak i późniejszej konserwacji. Przy braku takiej zgody płot możemy postawić tylko wgłęb granicy własnej działki i jedyne do czego zobligowany będzie sąsiad, to do udostępnienia wejścia na jego teren w celu np. wymiany czy konserwacji płotu.

Ze względu na indywidualny charakter ogrodzeń, istnieje wiele możliwości ich wykonania - poczynając od zwykłego płotu z siatki rozpiętej na stalowych słupkach po indywidualnie zaprojektowaną przegrodę z kamienia i drewna. Natomiast pod względem funkcjonalnym można wyróżnić ogrodzenia ażurowe, nie tworzące przegrody optycznej, postawione z częściowym prześwitem lub pełne.

Jako ogrodzenia podstawowe pełniące głównie rolę ograniczenia dostępu na nasz teren wykorzystuje się elementy metalowe w formie siatki bądź różnorodnych segmentów. Jako prowizoryczne ogrodzenia na czas budowy czy wydzielenia dużej powierzchni, z powodzeniem wystarczy użycie tzw. siatki leśnej, chroniącej również przed dostępem dzikich zwierząt np. dzików, coraz częściej pojawiających się w zabudowaniach.

Przy standardowym ogrodzeniu wykorzystuje się siatkę plecioną z ocynkowanego drutu o średnicy 3,0-4,0 mm, która pozwala na utworzenie bezzłączowego ogrodzenia o dowolnej długości. W najprostszej formie konstrukcję nośną stanowią słupki metalowe osadzone bezpośrednio na fundamencie gruntowym, ewentualnie uzupełnione cokołem z prefabrykowanych elementów płytowych chroniącym przed podkopaniem się przez zwierzęta.

Bardziej dekoracyjną formę można utworzyć wykonując ozdobny cokół o zwiększonej wysokości, obłożony np. klinkierem czy płytami kamiennymi. Popularną formą względnie tanich i eleganckich ogrodzeń stają się płoty panelowe dostępne w postaci gotowych elementów metalowych wchodzących w skład zestawu ogrodzeniowego o modułowym rozstawieniu słupków, zawierającego również akcesoria montażowe.

Ogrodzenie z paneli aluminiowych TRENTO z widoczną furtką systemową. fot. GUARDI  O.B.A.
Ogrodzenie z paneli aluminiowych TRENTO z widoczną furtką systemową. fot. GUARDI  O.B.A.

Jako elementy uzupełniające produkowane są betonowe płyty cokołowe, co umożliwia szybkie i wygodne utworzenie podmurówki. Z kolei ozdobne, ciężkie przęsła metalowe wykonane z kutych elementów o różnorodnych formach najczęściej mocowane do słupków murowanych np. z cegły klinkierowej, ozdobnych bloczków betonowych, kamienia i ustawiane na podwyższonym cokole.

Ogrodzenia drewniane to najstarszy sposób na zaznaczenie granic posesji. W formie pełnych bądź ażurowych paneli służą również jako dodatkowa osłona mocowana do istniejącego już ogrodzenia np. z siatki. W ogrodzeniach zewnętrznych dominują konstrukcje ze sztachetami mocowanymi do stalowych wsporników osadzonych w metalowych bądź murowanych słupkach.

Zabezpieczenie elementów drewnianego ogrodzenia przed wpływem czynników atmosferycznych. fot. FFil Śnieżka (Vidaron)
Zabezpieczenie elementów drewnianego ogrodzenia przed wpływem czynników atmosferycznych. fot. FFil Śnieżka (Vidaron)

Istotny jest dobór odpowiedniego gatunku drewna - dąb, wiąz, grochodrzew, drewno egzotyczne charakteryzują się wysoką trwałością przy takim zastosowaniu. Trzeba również zadbać o właściwe ukształtowanie elementów, aby nie zalegała tam woda, a także odizolowanie od bezpośredniego styku z betonem czy innymi nasiąkliwymi materiałami.

Bramy wjazdowe i furtki

Zapewnienie bezpiecznego i wygodnego wjazdu na posesję z drogi publicznej czy też wewnętrznej może wymagać również modyfikacji ogrodzenia. Szczególnie kłopotliwy będzie zjazd z wąskiej drogi, gdy dodatkowe utrudnienia stwarzają np. rowy odwadniające. Modyfikacje ułatwiające wjazd na działkę możemy przeprowadzić w obrębie własnej posesji przeprowadzić poprzez poszerzenie bramy oraz jej cofnięcie jej względem linii ogrodzenia ukosując naroża, co umożliwi skręt o większym promieniu.

Ogrodzenie z bloczków betonowych z dwuskrzydłową brama wjazdową. fot. Semmelrock Stein+Design
Ogrodzenie z bloczków betonowych z dwuskrzydłową bramą wjazdową. fot. Semmelrock Stein+Design

Obecnie najczęściej decydujemy się na zautomatyzowanie jej otwierania i zamykania poprzez sterowanie pilotem, a sposób jej działania uzależniony będzie od jej lokalizacji decydującej o wymaganiach montażowych. Do wyboru mamy bramy funkcjonujące jako przesuwne, jednoskrzydłowe lub rozwiane z dwoma skrzydłami.

Zamontowanie bramy przesuwnej wymaga zapewnienia wolnej przestrzeni wzdłuż ogrodzenia na odcinku o długości odpowiadającej szerokości bramy plus 30-40 % tej wartości niezbędnej do przemieszczenia się przeciwwagi. Wymagane jest również wypoziomowanie podłoża na całej trasie przesuwania się bramy. Do jej zamontowania oprócz słupków konieczne będzie utworzenie fundamentu pod rolki prowadzące oraz mechanizm napędowy.

Przesuwna brama ogrodzeniowa. fot. Wiśniowski
Przesuwna brama ogrodzeniowa. fot. Wiśniowski

Bramy rozwierne dwuskrzydłowe można założyć niemal w każdych warunkach terenowych, choć w przypadku wzniesienia wewnątrz działki musi być ono wypoziomowane przynajmniej na odcinku odpowiadającym szerokości skrzydła. Bramy rozwierne doskonale nadają się do wjazdów cofniętych, gdy umieszczamy je poza linią ogrodzenia ułatwiając w ten sposób wjazd na posesję.

Napęd z serii SLIDING do bram przesuwnych, napędy liniowy serii SWING do bram skrzydłowych. fot. DoorHan
Napęd z serii SLIDING do bram przesuwnych, napędy liniowy serii SWING do bram skrzydłowych. fot DoorHan

Ze względu na mocowanie skrzydeł jak i mechanizmu automatycznego otwierania na słupkach bramowych ich konstrukcja powinna być przystosowana do przenoszenia niekiedy znacznych obciążeń (ciężar skrzydła, siły naporu wiatru) dlatego słupki bramowe najlepiej już na etapie budowy ogrodzenia dostosować do takiego rodzaju montowanej bramy.

Domofony, bramofony, videofony

Oprócz bramy wjazdowej w ogrodzeniu montujemy też furtkę, którą z reguły wyposażamy w bramofon. Umożliwia on łączność głosową, a w wersji wideofonu pozwala na obserwację otoczenia i sprawdzenie, kto zamierza nas odwiedzić. Dzięki takiej instalacji unikniemy też konieczności wychodzenia na zewnątrz, aby otworzyć furtkę dla przychodzących osób.

Zestaw domofonowy COSMO Video V1 z monitorem CYFRAL V-7 srebrnym
Zestaw domofonowy COSMO Video V1 z monitorem CYFRAL V-7 srebrnym

Wybór pomiędzy domofonem a wideofonem zależy przede wszystkim od lokalizacji i odległości do wejścia na działkę i możliwości obserwacji furtki. Przy małej odległości i ażurowym ogrodzeniu wystarczające będzie zamontowanie domofonu, natomiast w innych warunkach można zdecydować się na droższy wideofon.

autor: Cezary Jankowski

opracowane: Aleksander Rembisz

zdjęcia: JONIEC®, Cyfral, Wiśniowski, DoorHan, FFiL Śnieża (marka Vidaron), Guardi O.B.A., Semmelrock Stein+Design

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE