Filtrowanie wody. Badania i nowe metody

Badania dotyczące filtracji wody, przeprowadzone przez Monash University oraz University of Texas w Austin, nabrały ważnego znaczenia. Zespół naukowców odkrył, iż membrany MOF mogą naśladować funkcję filtrowania lub selektywnej przepuszczalności jonów organicznych błon komórkowych. Pozwoli to na rozwiązanie problemów z odsalaniem wody.

Filtrowanie wody. Badania i nowe metody

MOF (ang. Metal Organic Framework) to struktury metaloorganiczne, stanowiące materiał nowej generacji, zdolny do wychwytywania, przechowywania i uwalniania związków chemicznych, także soli i jonów w wodzie morskiej. Membrany odwróconej osmozy są aktualnie stosowane do odsalania i uzdatniania wody. Nie działają one jednak na zasadzie odwodnienia jonów lub ich selektywnego transportu w kanałach biologicznych, a zatem mają znaczące ograniczenia. Z kolei w przemyśle wydobywczym opracowywane są procesy membranowe mające na celu odzyskiwanie cennych metali. Przykładowo, akumulatory litowo-jonowe są najpowszechniejszym sposobem zasilania przenośnych urządzeń elektronicznych, więc wzrasta popyt na ten surowiec, a to oznacza, że rodzi się potrzeba uzyskiwania litu z nowych źródeł, jak właśnie odzyskiwanie go ze słonej wody.

Możemy wykorzystać nasze odkrycia do rozwiązania problemów związanych z odsalaniem wody. Nasze błony oferują bardzo skuteczny sposób wydobywania jonów litu z wody morskiej, która stanowi obfite i łatwo dostępne źródło tego metalu, mówi prof. Huanting Wang z Monash University.

źródło: Laboratoria.xtech.pl
zdjęcie: Pixabay


Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT