Odwrócona osmoza - skuteczna metoda firmy Secura na czystą wodę

Odwrócona osmoza jest naturalnym procesem, którego istotą jest oddzielenie wody od rozpuszczonych w niej substancji bez stosowania jakichkolwiek środków chemicznych. Połączona z systemem filtrów osadowych i aktywnych daje wodę pozbawioną zanieczyszczeń takich jak: trujące i rakotwórcze związki chemiczne.
System odwróconej osmozy jest najlepszą i najbardziej skuteczną metodą zapewnienia sobie i swojej rodzinie czystej wody.

Odwrócona osmoza - skuteczna metoda firmy Secura na czystą wodę

Proces ten jest uwarunkowany obecnością błony (półprzepuszczalnej membrany), przez którą mogą przeniknąć jedynie cząsteczki wody. Osmoza odwrócona (ang.: reverse osmosis - RO) jest to proces, w którym zanieczyszczona woda przenika przez półprzepuszczalną błonę (membranę). Pod wpływem ciśnienia woda, przechodząc przez membranę z roztworu o większym stężeniu do roztworu o mniejszym stężeniu, zostaje trwale oddzielona od zanieczyszczeń, które są odprowadzane do ścieków.

Membrana zatrzymuje zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne oraz rozpuszczone w wodzie ciała stałe, metale ciężkie, pierwiastki radioaktywne, przepuszczając tylko cząsteczki czystej wody. Uzyskuje się to dzięki temu, że membrana posiada porowatość zbliżoną do cząsteczki wody tj. 0,0001 mikrona (mikron = 0,001 mm).

Zdolność membramy do odrzucenia znacznie powyżej 90% substancji rozpuszczonych powoduje praktycznie idealną czystość przepuszczonej wody i stawia metodę odwróconej osmozy zdecydowanie na czele wszystkich innych metod oczyszczania wody. W rezultacie otrzymujemy czystą, zdrową i smaczną wodę.

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT