Jak zaplanować ujęcie wody dla domu jednorodzinnego z własnej studni i jej uzdatnianie?

Na to pytanie odpowie Paweł Polak - Kierownik Działu Filtracji Przemysłowej Secura BC Sp. z o.o.

Jak zaplanować ujęcie wody dla domu jednorodzinnego z własnej studni i jej uzdatnianie?

Na ewentualną stację uzdatniania wody należy przewidzieć wentylowane i zamykane pomieszczenie techniczne o wymiarach minimalnych 1,5x2 m i wysokość 2,30 m. W pomieszczeniu tym muszą się znajdować: przyłącze wody ze studni o średnicy min. 1”, kratka ściekowa w podłodze i przyłącze kanalizacji średnicy min 50 mm.  Temperatura wewnątrz pomieszczenia musi się utrzymywać w granicach 2°C-35°C. Projektując instalację wodną budynku, należy rozdzielić wodociągi służące do podlewania od wodociągu wody użytkowej. Pompa i studnia powinna mieć wydajność 45-55 dm3/min przy ciśnieniu 3-4,5 bara i nie więcej niż 5,5 bara przy przepływie 0-10 dm3/min. Należy zastosować zbiornik hydroforowy z otwartą poduszką powietrzną o pojemności 200-300 dm3.

Stacja uzdatniania wody wytwarza ścieki, które należy odprowadzić do kanalizacji komunalnej lub - w przypadku braku przyłącza - do szamba. Pojemność szamba należy odpowiednio powiększyć traktując każdy aparat jak dodatkowego stałego mieszkańca domu. Ścieki z odżelaziaczy i odmanganiaczy katalitycznych mogą po odstaniu zostać rozsączone w gruncie. Należy przewidzieć dla nich specjalny odpływ w pomieszczeniu stacji SUW, odstojnik (szczelny zbiornik podziemny o poj. 2 m3 z włazem) oraz ciągi drenarskie o dł. 20 m na każdy aparat. Ścieki ze zmiękczaczy trzeba odprowadzić do szamb ze względu na zawartość soli.

Źródło i zdjęcia: Secura BC

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT