Działania antysmogowe Ministerstwa Energii

Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia specjalnej taryfy elektrycznej służącej do taniego ogrzewania elektrycznego. Propozycja zakłada wprowadzenie 8-godzinnego, nocnego okresu taniej energii (50% ceny kosztów energii i dystrybucji w godzinach 23:00-7:00).

Działania antysmogowe Ministerstwa Energii

Wśród najważniejszych rekomendacji KERM ze stycznia 2017 r. w sprawie niezbędnych działań antysmogowych było "zapewnienie istotnie obniżonych stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebowania". Przeprowadzone szczegółowe analizy dot. propozycji nowej taryfy elektrycznej przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) pokazują, że niestety nie stwarza ona podstaw do uzyskania taniego ogrzewania. Istniejące już na rynku  taryfy elektryczne  są w wielu przypadkach bardziej korzystne finansowo oraz zapewniają dłuższy okres taniej taryfy elektrycznej niż nowa propozycja Ministerstw Energii. Takim przykładem są istniejące taryfy G12, G13 firmy Tauron czy taryfy weekendowe G12w.

W ramach społecznych konsultacji projektu rozporządzenia organizacje branżowe PORT PC i SPIUG mocno wspierają wspólną propozycję rozszerzenia taryfy G13 na wszystkich operatorów sieci dystrybucyjnej w Polsce i uważają, że propozycja 8-godzinnej taryfy elektrycznej jest daleko niewystarczająca. Dla przekazania i zakumulowania w ciągu 8 godzin odpowiedniej ilości ciepła na potrzeby ogrzewania budynku przez całą dobę wymagane jest ponad trzykrotne zwiększenie mocy urządzenia grzewczego (z uwzględnieniem przygotowania  ciepłej wody użytkowej). Przykładowo dla domu pow. 150 m2, w którym wystarczające byłoby zastosowanie kotła o mocy 10 kW niezbędne byłoby urządzenie o mocy co najmniej 30 kW.  Wiązałoby się to ze znacznymi przebudowami przyłączy elektrycznych budynków. Z uwagi na spadek temperatury zewnętrznej w czasie zimowych popołudni oraz potrzebę podgrzania wody do mycia przed wieczorną kąpielą trzeba się liczyć z masowym uruchamianiem tysięcy urządzeń grzewczych w godzinach 18.00-20.00 czyli w godzinach największego szczytu poboru energii elektrycznej.

Najlepszym rozwiązaniem antysmogowym byłoby wdrożenie taniej taryfy 20-godzinnej tak jak jest to skutecznie stosowane w Czechach lub na Słowacji. Na stronie internetowej www.portpc.pl dostępna jest pełna 21-stronicowa analiza dotycząca najbardziej optymalnej antysmogowej taryfy elektrycznej.

Rekomendacja branży w zakresie wprowadzenia specjalnej antysmogowej taryfy elektrycznej

Analizy i obliczenia wskazują na to, że zdaniem dwóch organizacji branżowych PORT PC i SPIUG najbardziej optymalną i zarazem prawdopodobnie najszybszą ze względów proceduralnych do wprowadzenia w całej Polsce taryfą elektryczną jest istniejąca taryfa G13 firmy Tauron. Przyjęte przez Tauron wartości cen energii i kosztów dystrybucji w istniejącej taryfie G13 są zdaniem   organizacji optymalne, zarówno w przypadku stosowania pomp ciepła, jak i kotłów elektrycznych czy pieców akumulacyjnych. Alternatywnym, ale również mocno rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie dedykowanej do ogrzewania taryfy zawierającej 20 godzin taniej energii i 4 godziny znacznie droższej energii na dobę (podobnie jak jest to stosowane z dużym sukcesem od ponad 10 lat w Czechach i od kilku lat na Słowacji). 20 godzin taniej energii elektrycznej zapewnia duży komfort użytkowania, który oczekują użytkownicy pomp ciepła oraz kotłów elektrycznych, chroniąc zarazem przed używaniem energii elektrycznej w godzinach największego wieczornego szczytu poboru energii 17:00-21:00. Jest to zabezpieczone maksymalnym udziałem pobranej energii w tych godzinach na poziomie 9% całego zużycia energii elektrycznej w ciągu roku.

źródło: PORT PC
zdjęcie: Pixabay

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT