Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

WFOŚiGW w Łodzi w 2017 r. wdrożył Program umożliwiający osobą fizycznym pozyskanie bezzwrotnej dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, polegający na częściowej spłacie kapitału kredytu bankowego. Nabór wniosków prowadzony jest przez banki w systemie ciągłym do 30 września 2017 r. lub do wyczerpania puli środków.

Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Dlaczego oczyszczalnia Feliksnavis?

Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków obejmuje wykorzystanie wyłącznie urządzeń nowych, posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie według obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Oczyszczalnia Feliksnavis posiada znak CE oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 12566-3+A2:2013.

Kroki, jakie firma Zielone Oczyszczalnie podejmie wraz z inwestorem zainteresowanym dotacją na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków:

 1. Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, a w tym wykonanie projektu inwestycji, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi oraz sporządzenie kosztorysu prac.
 2. Złożenie w banku kompletnego wniosku o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału.
  • Podjęcie przez bank decyzji o udzieleniu kredytu.
  • Przekazanie przez bank do Biura Funduszu wniosku o udzielenie dotacji.
  • Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy Inwestorem a bankiem kredytującym.
 3. Realizacja inwestycji: zakup i montaż oczyszczalni Feliksnavis.
  • Przedłożenie w banku faktur oraz dokumentów końcowych inwestycji.
  • Wykonanie kontroli po zakończeniu zadania przez pracownika banku.
 4. Przedłożenie przez bank w Biurze Funduszu noty obciążeniowej uwzględniającej kwoty dotacji przeznaczone na częściowe spłaty kapitałów z tytułu rozliczonych umów kredytowych.
  • Wpłata przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitałów kredytów bankowych, na wskazany przez bank rachunek.

Maksymalna kwota dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków to 4.800,00 zł.

źródło i zdjęcie: Zieloneoczyszczalnie.pl

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
PRODUKTY FIRMY
Dowiedz się wszystkiego
o fotowoltaice dla firmy, przemysłu
i budownictwa jednorodzinnego
Przejdź do kompendium
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT