Wentylacja w obiektach budowlanych i przemysłowych. Jak zabezpieczać przewody instalacyjne?

Rurociągi i kanały wchodzące w skład systemów HVAC stanowią istotny element w kontekście funkcjonowania obiektów budowlanych czy przemysłowych. Zaprojektowane w sposób prawidłowy, pozwalają zoptymalizować zużycie energii oraz koszty eksploatacyjne. Niezbędnym elementem takiego systemu jest odpowiednia izolacja.

Wentylacja w obiektach budowlanych i przemysłowych. Jak zabezpieczać przewody instalacyjne?

W przypadku systemów HVAC transportujących poprzez kanały wentylacyjne ciepłe lub zimne powietrze, głównym zadaniem izolacji termicznej jest ograniczenie i kontrolowanie potencjalnych strat ciepła oraz ograniczenie ewentualnej kondensacji pary wodnej. Rola ta jest istotna nie tylko ze względów stricte finansowych. Sprawna wentylacja, tj. taka, w której temperatura transportowanego medium utrzymuje się na określonym, założonym podczas procesu projektowania poziomie, spełnia także szereg funkcji, m.in. zmniejsza zapotrzebowanie na energię oraz zapewnia lepszą jakość powietrza dla przebywających wewnątrz osób, co w kontekście środowiska czy bezpieczeństwa i higieny pracy jest wartością nie do przecenienia.

Zagrożenia eksploatacyjne dla instalacji

Z biegiem czasu wielu problemów może przysporzyć kondensacja wilgoci z powietrza na zewnętrznej bądź wewnętrznej powierzchni kanałów. Kiedy to nastąpi, skroplona woda zaczyna kapać, powodując szkody, takie jak przebarwienia sufitów i podłóg, obniżenie parametrów izolacyjności, rozwój bakterii, a nawet pojawienie się pleśni i grzyba w sąsiadujących elementach konstrukcyjnych. W najgorszym wypadku dojść może do powstania ogniska korozji, która spowoduje uszkodzenie kanałów wentylacyjnych. Aby znacząco przedłużyć okres eksploatacji kanałów izolowanych termicznie i przeciwkondensacyjnie, należy zastosować izolację o odpowiedniej grubości.

Dobór odpowiedniego rozwiązania zależy od szeregu czynników, m.in. wymiarów i materiału, z jakiego wykonano przewód, temperatury czy parametrów transportowanego powietrza, tłumaczy Robert Kotwas, ekspert z firmy Paroc Polska. W celu zabezpieczenia przewodów instalacyjnych przed kondensacją pary wodnej na ich powierzchni, szczególnie warto wykorzystać wyroby pokryte folią aluminiową, która tworzy skuteczną barierę dla wilgoci, dodaje.Kiedy należy stosować izolację przeciwkondensacyjną?

Sprawdzone i uzupełniające się rozwiązania

Ze względu na rolę, jaką w kontekście obiektów budowlanych i przemysłowych odgrywają instalacje HVAC, podczas projektowania nowych lub zabezpieczania istniejących systemów warto postawić na sprawdzone i uzupełniające się rozwiązania. W tym celu Paroc, czołowy europejski producent izolacji technicznych, proponuje profesjonalne wyroby izolacyjne z serii PAROC Hvac GreyCoat. System został zaprojektowany tak, aby spełniać wszelkie wymagania dla izolacji kanałów i urządzeń ogrzewczych oraz powierzchni płaskich kanałów wentylacyjnych. W obrębie systemu znaleźć można innowacyjne, wzajemnie uzupełniające się rozwiązania:

  • PAROC Hvac Slab GreyCoat - płyta do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej płaskich powierzchni przewodów i urządzeń wentylacyjnych.
  • PAROC Hvac Lamella Mat GreyCoat - mata do izolacji termicznej i ochrony przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i urządzeń.
  • PAROC Hvac Section GreyCoat T - otulina do izolacji termicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych, instalacji przemysłowych i przewodów kominowych.
  • PAROC Hvac Bend GreyCoat T - gotowy element do izolacji kolan rurociągów.
  • PAROC Manszeta GreyCoat - aluminiowa kształtka do maskowania końcówek otulin.
  • PAROC Taśma GreyCoat - samoprzylepna zbrojona taśma o szerokości 50 mm.

Wyroby pozwalają utrzymać temperaturę przesyłanego medium na wyznaczonych w projekcie poziomach, chroniąc stalowe przewody przed korozją oraz podwyższając komfort akustyczny i bezpieczeństwo pożarowe obiektu. Produkty posiadają klasyfikację A2-s1,d0, co oznacza, że nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia, a w warunkach pożaru generują bardzo ograniczoną ilość dymu oraz nie wytwarzają palących się kropli. Zgodnie z załącznikiem 3 do warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie, klasa ta odpowiada ponadto określeniu "nierozprzestrzeniające ognia".

Dodatkowo, pokrycie ze zbrojonej folii aluminiowej z jednej strony zabezpiecza przed wniknięciem pary wodnej i jej kondensacją na powierzchni zewnętrznej izolowanego obiektu, a z drugiej - zapewnia łatwy, szybki i ekonomiczny montaż. Dodatkowe pokrycie warstwą lakieru w kolorze szarym pozwala utrzymać atrakcyjny wygląd bez potrzeby malowania bądź stosowania dodatkowych materiałów okładzinowych, dlatego rozwiązanie to sprawdza się zwłaszcza tam, gdzie instalacja jest widoczna i wymaga estetycznego wykończenia powierzchni, np. w centrach handlowych, halach sportowych czy innych obiektach użytku publicznego.

źródło i zdjęcie: Paroc

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT