Bosch Systemy Zabezpieczeń organizuje konferencję edukacyjną

5 listopada 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się konferencja edukacyjna dla członków Programu dla Architektów i Projektantów (A&E Program)

Bosch Systemy Zabezpieczeń organizuje konferencję edukacyjną

Konferencja będzie się opierała na trzech, charakterystycznych dla Programu A&E filarach - edukacji, wiedzy eksperckiej i technologii. Połączenie tych trzech elementów ma na celu wsparcie architektów i projektantów w ich codziennej pracy nad projektami i koncepcjami systemów bezpieczeństwa, co stanowi nadrzędny cel konferencji. Spotkanie będzie także doskonałą okazją do wymiany opinii i doświadczeń zarówno pomiędzy uczestnikami konferencji, jak i ekspertami. Wśród prelegentów są przedstawiciele Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA), eksperci zajmujący się tematyką Building Information Modeling (BIM) oraz inżynierowie z działu Bosch Systemy Zabezpieczeń.

Uczestnicy konferencji uzyskają dostęp do aktualnych informacji o najnowszych technologiach, trendach branżowych, obowiązujących przepisach i normach. Eksperci z CNBOP podejmą takie tematy jak: "Uzgadnianie projektów instalacji SSP i DSO z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Jak unikać problemów przy odbiorze PSP?" oraz "Zmiany w przepisach dot. projektowania instalacji SSP i DSO. Propozycje CNBOP-PIB w tym zakresie". Z kolei ekspert z PISA przedstawi współczesne zalecenia normatywne dla projektowania systemów dozoru wizyjnego.

Znaczna część konferencji poświęcona będzie tematyce związanej z innowacyjną technologią trójwymiarowego projektowania Building Information Modelling (BIM). Ekspert z firmy Robobat Polska opowie o zależności pomiędzy kompleksowymi rozwiązaniami w oparciu o technologię BIM, a wytycznymi do projektowania, korektą założeń oraz tworzeniem standardów BIM. Z kolei przedstawiciel działu Bosch Systemy Zabezpieczeń omówi temat "Bosch i proces projektowania: stan obecny i tendencje rozwojowe".

Podczas konferencji nie zabraknie też wiedzy eksperckiej Bosch w postaci prezentacji poświęconych m.in. metodom integracji urządzeń Bosch w systemach bezpieczeństwa i automatyki budynkowej, przykładów zrealizowanych projektów czy najnowszych rozwiązań technologicznych.

Połączenie wiedzy eksperckiej i doświadczeń praktycznych przedstawicieli niezależnych, renomowanych organizacji branżowych oraz ekspertów Bosch stanowi gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego konferencji.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest członkostwo w programie skupiającym projektantów niskoprądowych A&E Partner Program firmy Bosch. Konferencję objęły patronatem merytorycznym CNBOP i PISA.

Więcej informacji o programie A&E znajduje się na stronie www.boschsecurity.pl/ae

źródło: informacje prasowe Bosch

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT