Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego źródła

Budynki, które nie są podłączone do sieci wodociągowej, można w prosty i wygodny sposób zasilać wodą z indywidualnych źródeł w formie studni kręgowych bądź wierconych. Co więcej tego typu rozwiązania pozwalają na generowanie pewnych oszczędności, szczególe jeżeli wykorzystujemy wody gruntowe do celów nawadniania zieleni, jak również stajemy się niezależni w przypadku awarii sieci wodociągowej.

Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego źródła

Wybór odpowiedniej pompy głębinowej pasującej do indywidualnych wymagań instalacji sanitarnej powinien być dobrze przemyślany tak, aby w pierwszej kolejności nie przepłacić w fazie inwestycyjnej, w drugiej kolejności móc cieszyć się odpowiednią, nieuciążliwą pracą układu, jak również możliwie ograniczyć koszty eksploatacyjne, związane ze zużyciem energii elektrycznej.

Dopierając pompę głębinową poza wymaganymi parametrami związanymi z wydajnością pompy oraz wysokością podnoszenia, koniecznym jest określenie średnicy odwiertu w którym dana pomp będzie zamontowana.

Wydajność studni

Profesjonalna firma zajmująca się odwiertami udzieli niezbędnych informacji dotyczących studni, tj, wydajność, głębokość, oraz poziom lustra wody. Na podstawie tych danych możemy przejść do etapu doboru odpowiedniej pompy głębinowej, pamiętając podstawową zasadę: wydajność pompy głębinowej nie może być większa od wydajności studni.

Wysokość podnoszenia = ciśnienie

W celu obliczenia wartości ciśnienia słupa wody jaką pompa musi wygenerować, konieczne jest zwymiarowanie instalacji. Na wysokość podnoszenia pompy składa ją się takie dane jak różnica wysokości między poziomem lustra wody, a najwyżej usytuowanym punktem czerpalnym, wymagana wartość ciśnienia jakie chcemy osiągnąć na wyjściu z odbiornika, jak również długość przewodu od studni do domu oraz średnice rurociągu wpływające na wartość straty liniowe i miejscowe powstałe w wyniku tarcia cieczy o wewnętrzną powierzchnię rur i zmiany w kierunku przepływu.

Przykład doboru pomp głębinowej

Instalacja:
Domek jednorodzinny o wysokości 8 metrów. Odległość od studni do domu wynosi 15 metrów, głębokość do poziomu lustra wody 20 metrów, wysokość od poziomu gruntu do najwyżej usytuowanego punktu czerpalnego = 6 metrów.
Poniżej wzór do obliczenia wysokości podnoszenia:
H = Hgeo1 + Hgeo2 + 0,2 x (L1 + L2) + Hw

- Hgeo1 - różnica poziomów miedzy lustrem wody w studni a poziomem przyłącza w domu: 20 m
- Hgeo2 - różnica poziomów miedzy poziomem przyłącza a najwyższym odbiornikiem: 6 m
- 0,2 x (L1 + L2) - straty na przepływie wody przez rury (ok. 20% długości rurociągu) 0,2 x ((19+15)+ 6) = 8 m
- Hw - wymagane ciśnienie wypływu z kranu 2 bar = 20 m
Obliczona wysokość podnoszenia Hpompy = 54 msW
Dobierana pompa w nominalny punkcie pracy powinna wytwarzać ciśnienie rzędu 5,4bar.

Redukcja ilość załączeń oraz skoków ciśnienia

W celu uniknięcia częstego załączania się pompy przy małym rozbiorze wody, dobrze jest wyposażyć instalację w zbiornik przeponowy. Pozwoli to na zmniejszenie częstotliwości załączania i wyłączania się pompy, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energię, oraz zabezpieczenie przez skokiem ciśnienia w momencie załączania i wyłączania pompy. Ważnym jest, aby zbiornik nie był zbyt mały, tak aby mógł skompensować wystarczającą ilość wody.

Spełniając te warunki możemy przejść do etapu realizacji inwestycji.

Zdjęcie: Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump (System zaopatrzenia w wodę z pompą głębinową, układem sterowania oraz kompletnym wyposażeniem dodatkowym).

źródło i zdjęcie: Wilo Polska

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT