Czyste Powietrze 2024: nowe zasady dofinansowania pomp ciepła!

Zmiany w programie "Czyste Powietrze" wchodzą w życie z dniem 22 kwietnia. Teraz, aby skorzystać z dofinansowania, wszystkie pompy ciepła oraz kotły muszą być zarejestrowane na tak zwanej Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM).

Czyste Powietrze 2024: nowe zasady dofinansowania pomp ciepła!

Firma OEM Energy gwarantuje, że oferowane przez nią pompy ciepła są zgodne z tym wymogiem, co pozwala ich klientom na bezproblemowe i pewne korzystanie z produktów kwalifikujących się do wsparcia finansowego.

Aktualizacja programu "Czyste Powietrze" zostaje wprowadzona 22 kwietnia, natomiast zakończenie fazy przejściowej przewidziane jest na 13 czerwca 2024 roku.

Wprowadzone zmiany obejmują konieczność sprawdzenia, czy urządzenie figuruje na liście ZUM, a uzyskanie maksymalnej kwoty dofinansowania będzie możliwe jedynie dla pojedynczego domu jednorodzinnego lub jednego mieszkania w takim budynku.

Wprowadzenie wymogu rejestracji urządzeń na liście ZUM ma na celu zapewnienie wysokiej jakości sprzedawanych produktów.

Lista ta była przedmiotem konsultacji z przedstawicielami producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz ze stronami społecznymi, co miało na celu dostosowanie wymagań do potrzeb rynku i użytkowników.

Aby kwalifikować się do umieszczenia na liście, pompy ciepła muszą spełniać określone kryteria:

  • Każda pompa ciepła, która ma zostać zarejestrowana na liście ZUM, wymaga dostarczenia dokumentacji zawierającej raport z badań wykonanych w niezależnych laboratoriach akredytowanych, które znajdują się w krajach należących do Unii Europejskiej lub EFTA. Raport ten musi być zgodny z informacjami przedstawionymi w karcie produktu oraz na etykiecie energetycznej urządzenia.
  • Badania powinny potwierdzać wydajność urządzenia w klimacie umiarkowanym, zarówno w zastosowaniach średnio-, jak i niskotemperaturowych.
  • Analizy przeprowadzone i złożone przez producentów lub dystrybutorów muszą całkowicie potwierdzać dane techniczne wskazane na etykiecie energetycznej i w karcie produktu, a także zgodność z wymogami programu „Czyste Powietrze”.
  • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), który zarządza listą ZUM na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dokonuje weryfikacji zgodności pomp ciepła z nowymi wymogami programu na podstawie dostarczonych raportów z badań. Po zakończeniu okresu przejściowego na liście pozostaną tylko te urządzenia, które spełnią wymogi i przejdą pozytywną ocenę.

Pompy ciepła oferowane przez OEM Energy, w tym marki takie jak Nibe, Stiebel, Heiko, Neoheat, Galmet, Rotenso, są zgodne z wymaganiami programu i zostały wpisane na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z regionalnymi kierownikami ds. sprzedaży i zakupów przez stronę internetową www.b2b.oemenergy.pl.

Źródło: OEM Energy

Fot. otwierająca: Adobe Stock

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT