Służebność przesyłu - najnowsze regulacje prawne

Szkolenie pn. Służebność przesyłu - najnowsze regulacje prawne odbędzie się 18 maja 2012 r. w Katowicach. Głównym zadaniem wydarzenia jest przedstawienie uczestnikom podstawowych regulacji prawa energetycznego oraz wskazówek ułatwiających skuteczne ustanowienie służebności przesyłu.

Służebność przesyłu - najnowsze regulacje prawne

Szkolenie Służebność przesyłu - najnowsze regulacje prawne nastawione jest na wskazanie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z prowadzeniem inwestycji sieciowych w sposób maksymalny zabezpieczający teraźniejsze i przyszłe interesy ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz rzeczywiście skutecznej obrony przed coraz bardziej rosnącą falą żądań właścicieli gruntów, na których usytuowano urządzenia energetyczne, gazownicze, wodociągowe itp.

Cele szkolenia - Służebność przesyłu - najnowsze regulacje prawne:

 • zapoznanie uczestników z podstawowymi regulacjami prawa energetycznego, cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami mającymi wpływ na szeroko rozumianą problematykę zawierania umów inwestycyjnych wraz z przedstawieniem najnowszych zmian w służebności przesyłu
 • przedstawienie technik prawidłowo zawieranych umów realizujących inwestycje na gruncie podmiotu przyłączanego oraz osoby trzeciej maksymalnie zabezpieczające byt prawny posadowionych urządzeń
 • umiejętne wykorzystanie przez przedsiębiorstwo służebności przesyłu - przy współpracy z właścicielem nieruchomości i przy braku jego zgody.

Program szkolenia - Służebność przesyłu - najnowsze regulacje prawne:

 • Różnorodne możliwości wykorzystania instytucji służebności przesyłu
 • Konsekwencje związane z ustanowieniem służebności
 • Problematyka związana z wyrażaniem przez właścicieli nieruchomości zgody na ustanowienie służebności przesyłu przed rozpoczęciem
 • Kontrowersje związane z ewentualną możliwością przedawnienia się roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu - proponowane modele postępowania
 • Praktyczne aspekty w ujęciu warsztatowym poszczególnych zapisów służebności przesyłu
 • Charakterystyka różnorodnych metod i argumentacji w negocjacji wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności prowadzonej pomiędzy przedsiębiorstwem a właścicielem gruntu
 • Problematyka związana z ustaleniem realnej wysokości należnego wynagrodzenia
 • Praktyczne wskazówki ułatwiające szybkie i skuteczne ustanowienie służebności przesyłu w drodze przymusowego postępowania sądowego
 • Prowadzenie inwestycji liniowej przy nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości
 • Analiza najnowszego orzecznictwa Prezesa URE, SOKiK, SN oraz sądów cywilnych pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa.

Cena szkolenia - Służebność przesyłu - najnowsze regulacje prawne:

 • 790 zł + VAT przy zgłoszeniu do 27 kwietnia 2012 r.
 • 990 zł+ VAT przy zgłoszeniu po 27 kwietnia 2012 r.

źródło i zdjęcie: progressgroup.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT