Dofinansowanie do kotłów na drewno i pellet 2023

Program „Czyste Powietrze” ma na celu na poprawę jakości powietrza poprzez modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wsparcie przeznaczone jest dla osób mających w planach zakup nowoczesnego kotła na pellet lub drewno, spełniającego wymagania EcoDesign. Dotacje w ramach tego programu umożliwiają znaczną redukcję kosztów inwestycji.

Dofinansowanie do kotłów na drewno i pellet 2023

Formy rządowego dofinansowania

Celem programu „Czyste Powietrze” jest wsparcie likwidacji lub wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na niskoemisyjne, w tym kotły pelletowe. Dotacja w ramach tego programu pozwala na pozyskanie środków również na termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zwłaszcza osobom o najniższych dochodach.

Program „Czyste Powietrze” przewiduje również możliwość uzyskania pożyczek dla gmin, które pozwolą na sfinansowanie prac związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Pozwala to na redukcję kosztów modernizacji i zachęca do inwestycji w ekologiczne technologie grzewcze, w tym kotły na pellet i drewno.

Osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie do 53 000 zł od podatku. Ulga ta może być łączona z dotacją z programu „Czyste Powietrze”, co dodatkowo zwiększa korzyści finansowe związane z inwestycją w kotły na biomasę.

Jakie warunki należy spełnić?

Aby zakwalifikować się do programu Czyste Powietrze, niezbędne jest wymienienie nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe urządzenie grzewcze spełniające wymagania EcoDesign i 5 Klasy. Dotyczy to również kotłów na pellet i drewno, które są uznawane za bardziej ekologiczne i efektywne w porównaniu z tradycyjnymi piecami na węgiel.

W ramach programu beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie na modernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które spełniają określone kryteria. Pod pojęciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego rozumie się budynek wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Ponadto, aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu, beneficjenci muszą przedstawić dokumentację potwierdzającą poniesienie kwalifikowanych kosztów. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się wraz z pierwszym wydatkiem, a dokumenty muszą być wystawione najwcześniej sześć miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W ramach programu finansowane są między innymi koszty zakupu i montażu kotłów na pellet i drewno, materiałów budowlanych do docieplenia przegród budowlanych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej oraz audytu energetycznego.

Jaka kwota dofinansowania na kocioł c.o.?

Wysokość dotacji zależy od dochodu wnioskodawcy oraz rodzaju inwestycji. W przypadku kotłów na pellet wysokość pomocy nie może przekroczyć 20 400 zł. Ustawodawca przewidział trzy progi dofinansowania:

  • podstawowy – roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł, dotacja wynosi 40-55% kosztów kwalifikowanych,
  • podwyższony – przeciętny miesięczny dochód na osobę wynosi nie więcej niż 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, dotacja wynosi od 70-80% kosztów kwalifikowanych,
  • najwyższy – przeciętny miesięczny dochód na osobę wynosi nie więcej niż 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym, dotacja wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Co po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia?

Po złożeniu wniosku o dotację beneficjenci zobowiązują się, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Czyste Powietrze” nie będą instalować oraz używać źródeł ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5.

Oznacza to, że stary kocioł c.o. należy zezłomować. Ponadto wszystkie zainstalowane i używane źródła ciepła, np. kocioł na pellet muszą spełniać wymagania obowiązujących aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.


źródło i zdjęcia: Metal-Fach

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT