Darco został członkiem Stowarzyszenia Dębicki Park Przemysłowy

Producent urządzeń techniki kominowej i wentylacyjnej - Darco, został nowym członkiem Stowarzyszenia Dębicki Park Przemysłowy, zrzeszającego firmy z terenu ul. Metalowców i Świętosława w Dębicy. Celem stowarzyszenia jest promocja regionu oraz propagowanie rozwoju lokalnych firm.

Darco został członkiem Stowarzyszenia Dębicki Park Przemysłowy

Stowarzyszenie Dębicki Park Przemysłowy jest organizacją wspierającą i promującą rozwój firm z terenu, który obejmuje swoim patronatem, której celem, realizowanym dzięki połączonej aktywności członków, jest stworzenie korzystnych warunków inwestowania w potencjał swoich członków i systematyczny wzrost wykorzystania środków oraz czynników produkcji, które posiadają firmy członkowskie.

Producent m.in. wentylatora kominkowego ANeco firma Darco, jest pomysłodawcą przedsięwzięcia i bierze czynny udział w pracach organizacji, której zadaniem jest umożliwienie dynamicznego rozwoju i większego wykorzystania potencjału w Dębicy.

Celem Stowarzyszenia Dębicki Park Przemysłowy jest praca na rzecz poprawy istniejących i tworzenia nowych zapisów prawnych oraz zwiększenia politycznej i społecznej świadomości na terenie miasta. W szczególności celem DPP jest tworzenie efektywnych strategii i podejmowanie inicjatyw, mających na celu zwalczanie barier rozwoju.

Wśród członków Dębickiego Parku Przemysłowego znajdują się m.in.:

  • Nicrometal Sp. z o.o. należący do największych przedsiębiorstw w Polsce zajmujących się recyclingiem złomu,
  • Kompania Recyclingowa Sp. z o.o. współpracująca z firmami produkcyjnymi w zakresie odbioru, unieszkodliwiania, recyclingu i odzysku wszelkich odpadów przemysłowych.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką firmy Darco, która znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: Darco

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT