Co wyróżnia Nanopłyny do chłodnic samochodowych marki Boryszew?

Nanopłyn od Boryszew ERG do chłodnic samochodowych zwiększa wydajność układów chłodzenia w samochodach elektrycznych, hybrydowych i konwencjonalnych.

Co wyróżnia Nanopłyny do chłodnic samochodowych marki Boryszew?

Nanoborygo to produkt powstały w wyniku realizacji projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków UE, nr POIR.01.02.00-00-0031/17-00 w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Ekologiczny nanopłyn do chłodnic samochodowych o innowacyjnych parametrach użytkowych”.

W jaki sposób Nanopłyn zwiększa wydajność układów chłodzenia?

Produkt stanowi płyn chłodniczy o innowacyjnych parametrach użytkowych. Innowacyjne parametry użytkowe to zwiększone przewodnictwo cieplne, odpowiadające za efektywność procesu chłodzenia i grzania w układach grzewczo-chłodzących. Za poprawę przewodnictwa cieplnego odpowiedzialne są nanododatki (czyli dodatki cząstek stałych w rozmiarze nano, nano oznacza wymiar 10-9m).

Nanododatki z uwagi na swoje rozmiary, w tym również niezwykle rozwiniętą powierzchnię właściwą, charakteryzują się odmiennymi właściwościami niż te same materiały w skali makro. W przypadku zastosowanych nanododatków uzyskano znaczny wzrost przewodnictwa cieplnego.

Czym wyróżnia się Nanopłyn na tle konkurencji?

Elementy budujące przewagę to większe przewodnictwo cieplne w porównaniu z dostępnymi na rynku płynami chłodniczymi. Na rynku polskim, a nawet europejskim nie funkcjonują komercyjnie tego typu rozwiązania.

W skład Nanoborygo wchodzi również indywidualnie skomponowany pakiet inhibitorów korozji, zapewniający ochronę przed korozją metali i stopów metali stosowanych w układach grzewczo-chłodzących, tj. aluminium, miedzi, mosiądzu, lutowia, żeliwa i stali. Płyn Nanoborygo spełnia wysokie wymagania korozyjne stawiane płynom chłodniczym zgodnie z normą ASTM D 3306 czy polską normą PN-C-40007:2000.

Do jakich silników nadaje się Nanopłyn?

Nanoborygo, zgodnie z założeniami projektu, jest płynem przewidzianym do stosowania, zarówno w silnikach spalinowych, jak i hybrydowych, które nie różnią się budową układów chłodzenia.

Z uwagi na swoje unikalne właściwości może być stosowany jako medium chłodzące przy chłodzeniu baterii w samochodach elektrycznych. W przypadku samochodów elektrycznych nieustannie poszukuje się rozwiązań technologicznych prowadzących do zmniejszenia ich masy, ale nie może się to odbywać kosztem sprawności układu. Nanoborygo zapewnia wysoką sprawność procesu grzania i chłodzenia przy znacznej redukcji objętości cieczy krążącej w układzie, a co za tym idzie również masy samochodu.

Kolejną możliwością zastosowania Nanoborygo są układy chłodzące w urządzeniach elektrycznych, gdzie również sprawność chłodzenia musi być na najwyższym poziomie.

Dlaczego Nanopłyn jest ekologiczny?

Jako medium bazowe, odpowiadające za odpowiednio niską temperaturę krystalizacji, a tym samym chroniące układ grzewczo-chłodzący przez zamarzaniem, zastosowano układ polioli (glikoli propylenowych i gliceryny).

Zastosowane glikole propylenowe są nietoksyczne, ulegają łatwo biodegradacji, zwiększają odporność bazy na degradację termiczną oraz obniżają lepkość układu w niskich temperaturach. Gliceryna natomiast zapewnia niskie ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) i zwiększa podatność na biodegradację wstępną.

Zastosowane surowce bazowe pochodzące ze źródeł odnawialnych, zapewniają dywersyfikację bazy surowcowej, a proces ich produkcji zapewnia mniejszą emisję gazów cieplarnianych i niższą konsumpcję energii elektrycznej w porównaniu do surowców pochodzących ze źródeł kopalnych.

Źródło i zdjęcie: Boryszew ERG 

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT