Czym kierować się przy wyborze grzejników?

Dwie podstawowe cechy różniące grzejniki pomiędzy sobą to ich powierzchnia czynna oraz masa. Przy tej samej mocy grzewczej, powierzchnia czynna spirali elektrycznej liczona jest w milimetrach kwadratowych, natomiast grzejnika podłogowego w metrach kwadratowych. Masa spirali elektrycznej to wielkości podawane w gramach, natomiast masa grzejnika podłogowego to nawet 300 kg/m2.

Czym kierować się przy wyborze grzejników?

Grzejnik elektryczny pracuje z maksymalną mocą niemal natychmiast, natomiast uruchomienie grzejnika podłogowego wymaga ogromnego wkładu energii i wielu godzin oczekiwania na efekt grzewczy.

Wielkość powierzchni wymiany grzejnika warunkuje konieczną temperaturę jego pracy, natomiast masa grzejnika warunkuje czas dostępu do pożądanej ilości ciepła, możliwość sterowania procesem grzania z jego zastopowaniem włącznie, grzanie precyzyjne i maksymalnie efektywne.

PODZIAŁ GRZEJNIKÓW

Obecny błędny podział grzejników wodnych ściennych dzieli je na trzy grupy: grzejniki płytowe (panelowe), grzejniki żeberkowe (żeliwne, aluminiowe) i grzejniki konwektorowe. Podział ten jest błędny, gdyż miesza dwie cechy produktów: ich budowę ze sposobem działania. Konwektory to grzejniki oddające ciepło przez konwekcję.

W określeniu tym nie ma informacji o sposobie ich budowy. Prawidłowa nazwa trzeciej grupy grzejników powinna brzmieć: grzejniki lamelkowe lub rurowo-lamelkowe.

Konwektory to grzejniki, których układ grzejny (wymiennik wodny lub spirala elektryczna) umieszczony jest w ich wnętrzu, bez styczności z ich obudową. Powierzchnia zewnętrzna konwektora jest chłodna, zatem nie występuje w nim ogrzewanie w drodze promieniowania.

GRZEJNIKI REGULUS®-SYSTEM

Te grzejniki swój układ wodny mają zbudowany z rurek miedzianych, natomiast układ oddawania ciepła z lamelek aluminiowych. Regulusy są przez niektórych nazywane błędnie „konwektorami”. Są grzejnikami wodnymi o mieszanym sposobie oddawania ciepła: w drodze konwekcji oraz promieniowania, czyli identycznym jaki cechuje grzejniki panelowe.

Regulusy są znacznie dynamiczniejsze i lepiej sterowalne od innych grzejników wodnych, gdyż ich mała masa całkowita oznacza małą bezwładność cieplną. Ich powierzchnia czołowa, promieniująca ciepłem na pomieszczenie, jest mocno pofalowana, a przez to znacznie większa niż powierzchnia niemal płaskich grzejników płytowych i żeberek.

Powielane przez lata opowieści o niekorzystnym rozkładzie temperatur przy ogrzewaniu grzejnikowym, przy obecnych technologiach i standardach obowiązujących w budownictwie, są całkowicie nieaktualne.

W ciepłym domu ogrzewanym niskotemperaturowo grzejnikami ściennymi, takimi jak grzejniki REGULUS®-system, różnica temperatur pomiędzy posadzką a sufitem jest minimalna i wynosi ułamki stopnia Celsjusza. Dodać należy, iż w ciepłym domu temperatura wnętrz jest stabilna, a grzejniki grzeją tylko chwilami.

Grzejnik Regulus®-system

TANIE OGRZEWANIE

Bezwładność cieplna ma podstawowe znaczenie dla dynamiki grzania, dla precyzyjnej, gwarantującej optymalny komfort cieplny dystrybucji wytworzonego ciepła, dla możliwości realizacji różnych strategii grzania, czyli indywidualnego wyboru czasu i długości grzania oraz przerw w ogrzewaniu.

Jak porównać efektywność grzewczą grzejników ściennych i podłogowych?

1 m² powierzchni każdego grzejnika przy dT wynoszącej 1ºC posiada moc grzewczą około 10W. Oznacza to, że w przybliżeniu taką samą moc grzewczą posiada 5 m² grzejącej posadzki z dT 1ºC jak 1 m² grzejnika REGULUS®-system z dT 5ºC.

Przy coraz mniejszych potrzebach grzewczych współczesnych domów, dystrybuowanie niezbędnej mocy grzewczej z niskotemperaturowych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła, poprzez grzejniki ścienne, takie jak regulusy, czyli grzejniki o relatywnie większej od innych powierzchni wymiany ciepła z otoczeniem, nie sprawia żadnej trudności.

Coraz mniejsze potrzeby grzewcze oznaczają potrzebę posiadania coraz mniejszych grzejników. Grzejniki mogą być umieszczone w pomieszczeniu w dowolnym miejscu.

Jeśli zarówno produkcja ciepła, jak i jego ewentualne magazynowanie, a ponadto jego dystrybucja przez grzejniki, odbywać się będą w sposób optymalny, wówczas możemy stwierdzić, że osiągnęliśmy cel, jakim jest maksymalne poszanowanie energii. Optymalnie grzejąc, osiągniemy maksymalny komfort cieplny za najniższą cenę. I o to chodzi.

Źródło i zdjęcia: REGULUS®-system

Komentarze

FILMY PRZESŁANE PRZEZ FIRMĘ
FILMY OSTATNIO DODANE