Nowa norma dla instalacji elektrycznych

28 marca br. weszła w życie, nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. W związku z tym nowe budynki oraz wszelkie przeróbki będą musiały być projektowane z uwzględnieniem aktualnych Polskich Norm.

Nowa norma dla instalacji elektrycznych

Część norm była już przestarzała i wymagała uaktualnienia. Zaktualizowano trzy kategorie PN dotyczących: ochrony odgromowej budynków, instalacji elektrycznych oraz obciążenia wiatrem. Nowe normy są zgodne z nowoczesnymi normami europejskimi (EN).

Duże modyfikacje dotyczą instalacji odgromowej. Normę PN-E zastąpiono wieloczęściową Polską Normą PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa".

"Stara PN wymieniała m.in. budynki, które należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. W nowej normie powołanej w rozporządzeniu tego już nie ma. Teraz projektant musi ocenić ryzyko z tym związane. Wynik tej oceny będzie decydował nie tylko o potrzebie zastosowania środków ochrony, ale również o ich doborze w zależności od wymaganej skuteczności ochrony" powiedział Mirosław Giera z Ministerstwa Infrastruktury.

Nowa norma dla instalacji elektrycznych w budynku (tj. Polska Norma PN-HD 60364 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia") mówi głównie o ochronie przed porażeniem elektrycznym.

"Zmiana pozytywnie wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa domów, w szczególności w zakresie obciążeń wiatrem i zagrożeń skutkami wyładowań atmosferycznych" twierdzi Mirosław Giera. Już teraz nowe budynki oraz wszelkie przeróbki w istniejących obiektach będą muszą być projektowane z uwzględnieniem nowych norm.

Jeżeli jednak wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego został złożony przed 21 marca br. stosuje się stare normy PN. Takie same zasady obowiązują dla wniosków zgłaszających budowę lub wykonanie robót budowlanych.

źródło i zdjęcie: energetyka.xtech.pl

Komentarze

FILMY OSTATNIO DODANE
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT